• 6 februari 2023
 • Live (Leiden) & online
 • Gesloten
 • Achmea

Achmea Mentoring Program

After two previous successful mentoring programs, Achmea and the Refugee Talent Hub will organize another mentoring program in early 2023. // Na twee eerdere succesvolle mentortrajecten organiseren Achmea en de Refugee Talent Hub begin 2023 weer een mentorprogramma.

Dutch below

About Achmea

Achmea is one of the largest financial service providers and one of the largest insurers in the Netherlands, and their motto is Sustainable Living Together. Together with its customers, strategic partners and other relations, it solves major societal issues related to health, living & working, mobility and income. In this way, it creates sustainable value for its customers, its employees, its company and the society. Previous generations could count on Achmea. Future generations can do the same. Achmea employees work from home and from their office locations. These are in Leeuwarden, Apeldoorn, Zeist, Amsterdam, Leiden and Tilburg.

About the Mentoring Program

In the mentoring program, an Achmea professional is linked to you for a period of 6 months. During this period you will regularly be in touch to talk about your job search. Your mentor can tell you more about the Dutch labor market and about applying for a job in the Netherlands and you can ask all of your questions. So do you have questions like:

 • How do I make a good CV and a good LinkedIn page?

 • How can I properly prepare for a job interview?

 • How can I present myself well?

 • Why is a network important and how can I build it?

Then sign up!

Important dates (compulsory attendance):

 • Live kick-off Monday February 6, 2023 (in Leiden): 15.00 - 17.00

 • First online check in Tuesday March 14, 2023: 14.00 - 15.00

 • Second online check in Tuesday May 9, 2023: 14.00 - 15.00

 • Live closing Wednesday July 5, 2023: 14.00 - 16.00

What do we expect from you?

 • You have a refugee background and a Bachelor’s or Master’s degree or equivalent experience

 • Your Dutch or your English is at a sufficient level to participate in this program

 • You have an open, proactive attitude, are eager to learn and want to share information with your mentor

 • You are motivated to participate. You are present at all joint events. In addition, you make time for an (online) appointment with your mentor once a week.

Sign Up

Quickly sign up for this mentoring program and make sure your CV is uploaded. You can register until January 2, 2023. If you have been selected, we expect you to attend the mandatory activities.


Over Achmea

Achmea is een van de grootste financiële dienstverleners en verzekeraar van Nederland en zij staat voor Duurzaam Samen Leven Samen met haar klanten, strategische partners en relaties lost zij grote maatschappelijke vraagstukken op rond gezondheid, wonen & werken, mobiliteit en inkomen. Zo creëert zij duurzame waarde voor haar klanten, haar medewerkers, haar bedrijf én de samenleving. Vorige generaties konden op Achmea rekenen. Komende generaties mogen dat ook. Achmea medewerkers werken vanuit huis én vanuit hun locaties. Deze zijn in Leeuwarden, Apeldoorn, Zeist, Amsterdam, Leiden en Tilburg.

Over het mentorprogramma

In het mentortraject wordt een professional van Achmea aan jou gekoppeld voor een periode van 6 maanden. Deze periode hebben jullie regelmatig contact om te praten over jouw zoektocht naar werk. Jouw mentor kan jou meer vertellen over de Nederlandse arbeidsmarkt en over solliciteren in Nederland en jij kan al jouw vragen stellen. Dus heb jij vragen zoals:

 • Hoe maak ik een goed CV en een goede LinkedIn pagina?

 • Hoe kan ik me goed voorbereiden op een sollicitatiegesprek?

 • Hoe kan ik mijzelf goed presenteren?

 • Waarom is een netwerk belangrijk en hoe kan ik dit opbouwen?

Meld je dan aan!

Belangrijke data (verplichte aanwezigheid):

 • Live kick-off maandag 6 februari 2023 (in Leiden): 15.00 - 17.00

 • Eerste online check in dinsdag 14 maart: 14.00 - 15.00

 • Tweede online check in dinsdag 9 mei: 14.00 - 15.00

 • Live closing woensdag 5 juli 2023: 14.00 - 16.00

Wat verwachten we van jou?

 • Je hebt een vluchtelingenachtergrond en een hbo of wo denkniveau

 • Jouw Nederlands of jouw Engels is op voldoende niveau om deel te nemen aan dit programma.

 • Je hebt een open, proactieve houding, bent leergierig en wil informatie delen met jouw mentor.

 • Je bent gemotiveerd om deel te nemen. Je bent aanwezig bij alle gezamenlijke (online) events. Daarnaast maak je één keer per week tijd voor een (online) afspraak met jouw mentor.

Aanmelden

Meld je snel aan voor dit traject en zorg dat jouw CV is geüpload. Aanmelden kan tot 2 januari 2023. Mocht je zijn geselecteerd, dan verwachten we dat je bij de verplichte activiteiten aanwezig bent.