FrieslandCampina is een partner van de Refugee Talent Hub. Samen met Royal FrieslandCampina en Start People werken we aan kansen voor statushouders. In de fabriek in Leerdam zijn per direct banen beschikbaar. Daarom organiseren wij samen met FrieslandCampina en uitzendbureau Start People op 22 september een speeddate voor operationeel technisch talent, specifiek voor de locatie in Leerdam.

FrieslandCampina speeddate voor operationeel technisch talent in Leerdaam

Wegens uitbreiding in de fabriek is er direct plaats voor statushouders met een operationele en/of technische achtergrond. Concreet zijn we op zoek naar:

للعربية اضغط هنا

 • Productiemedewerkers
 • Machine bediendes
 • Operators
 • Heftruck chauffeurs
 • Monteurs

Het zou fijn zijn als je al wat ervaring hebt in één van deze functies of met het werken in de Food Industry maar als harde werker met een goed technisch gevoel ben je ook van harte uitgenodigd!

FrieslandCampina behoort wereldwijd tot de top 3 in de zuivelindustrie. Een prachtige Nederlandse multinational die goed werkgeverschap belangrijk vindt en veel investeert in haar medewerkers.

In het Kaasverpakkingscentrum in Leerdam ben je dagelijks met een internationaal team een topprestatie aan het neerzetten. Het Kaasverpakkingscentrum verwerkt kaas op verschillende manieren zodat de consument met nog meer gemak en plezier een blokje kaas eet of een plakje kaas op zijn brood neemt voor de lunch – typisch Nederlands😉

Over de baan en de begeleiding

Er staat een uitgebreid programma voor jou klaar:

 • Vaktechnische training gecombineerd met buddy’s op de werkvloer

 • Er is een jobcoach: iemand die zowel op groeps- als individueel niveau kijkt naar jouw voortgang

 • Je krijgt Nederlandse taaltraining en interculturele training

 • Een goed gevulde E-learning bibliotheek helpt jou verder in je ontwikkeling!

Wat zijn de eisen?

 • Je hebt ervaring in een van de genoemde functies, of bent een harde werker en wilt die ervaring opdoen.
 • Je hebt een gevoel voor techniek
 • Je spreekt goed Nederlands of Engels (en wilt je Nederlands verbeteren)
 • Je bent bereid om in ploegendiensten te werken:
 • van 07.00 tot 15.00 uur
 • van 15.00 tot 23.00uur
 • van 23.00 tot 07.00 uur
 • Je woont op bereisbare afstand naar Leerdam. Dus je kunt zelfstandig naar de fabriek toe komen. Er is geen OV beschikbaar i.v.m. ploegendienst.
 • Je bent 36 uur per week beschikbaar.

Wat is nog meer belangrijk om te weten

 • Je komt in betaalde dienst bij Start People met zicht op een vast contract bij FrieslandCampina na 1 jaar
 • Salaris is afhankelijk van de functie en ervaringsniveau
 • Je kunt gemiddeld 20% meer verdienen omdat je ploegendiensten werkt. (In Nederland krijg je meer loon voor niet-reguliere uren).
 • Naast het eerdergenoemde programma biedt FrieslandCampina veel trainings- en opleidingsmogelijkheden. Er zijn dus mogelijkheden om door te groeien!

Interesse?

Meld je dan aan voor deze mooie kans bij FrieslandCampina (Leerdam)! Vergeet niet de laatste versie van je cv op onze website te uploaden. De deadline voor aanmelding is 23 augustus 2022 om 12.00 uur.

.......................................................

Speeddate FrieslandCampina – Leerdam: operationeel technisch talent

FrieslandCampina is a partner of the Refugee Talent Hub. We are working together with Royal FrieslandCampina and Start People on opportunities for status holders. Jobs are available immediately at the factory in Leerdam. That is why we are organizing on the 22nd of September a speed date for operational technical talent, together with FrieslandCampina and employment agency Start People, specifically for the location in Leerdam.

Due to expansion in the factory, there is immediately room for status holders with an operational and/or technical background. We are looking, Specifically, for:

 • Production workers
 • Machine Operators
 • Operators
 • Forklift drivers
 • Mechanics

It would be nice if you already have some experience in one of these positions or with working in the Food Industry, but as a hard worker with a good technical feeling you are also cordially invited!

FrieslandCampina is one of the top 3 in the dairy industry worldwide. A wonderful Dutch multinational that considers good employment practices important and invests a lot in its employees.

In the Cheese Packaging Center in Leerdam you are putting in a top performance every day with an international team. The Cheese Packaging Center processes cheese in various ways so that consumers enjoy even more ease and pleasure in eating a block of cheese or a slice of cheese on their bread for lunch – typically Dutch😉

About the job and the guidance

There is an extensive program ready for you:

 • Professional training combined with buddies on the work floor
 • A job coach: someone who looks at your progress in the group as well as individually
 • You will receive Dutch language training and intercultural training
 • A well-stocked E-learning library will help you further in your development!

What are the requirements?

 • You have experience in one of the above mentioned positions, or you are a hard worker and want to get that experience.

 • You have a sense of technology

 • You speak Dutch or English well (and would like to improve your Dutch)

 • You are open to work in shifts:

 • From 07:00 a.m. to 15:00 p.m.
  
 • From 03:00 to 11:00 p.m.
  
 • From 23:00 p.m. to 07:00 a.m.
  
 • You live within **reachable distance to Leerdam**. So you can come to the factory independently. There is **no public transport available** due to shift work.
  
 • You are available 36 hours a week.

What is still important to know?

 • You will be employed at Start People with a view to a permanent contract with FrieslandCampina after 1 year
 • Salary depends on position and experience level
 • You can earn 20% more on average because you work in shifts. (In the Netherlands you get more paid for non-regular work-hours).
 • In addition to the aforementioned programme, FrieslandCampina offers many trainings and education opportunities. Therefore, there are opportunities for growing!

Interested?

Sign up for this great opportunity at FrieslandCampina (Leerdam)! Don’t forget to upload the latest version of your CV on our website. The application deadline is at 12:00 on the 23th of August 2022.

.................................................

ምልላይ ፍሪስላንድ ካምፒና - ሊርዳም - ናይ ስራሕ ተክኒካዊ ተውህቦ

ፍሪአስላንድ ካምፒና ምፒና መሳርሕቲ ናይ ረፉጂ ታለንት ሁብ እያ። ምስ ሮያል ፍሪዝላንድካምፒናን ስታርት ፒፕልን ብሓባር ኴንና ነቶም መንበሪ ፍቃድ ዝተዋህቦም ዝተፈላለየ ዕድላት ናይ ስራሕ ንምርካብ ንጽዕር ኣለና ብህጹጹ ኣብ ፋብሪካ ለርዳም ስራሕ ክርከብ ይከኣል ኢዩ ስለዚ ኸኣ ኢና ምስ ፍሪስላንድካምፒናን ትካል ስራሕን ስታንት ፒፕል ብሓባር ኴንና ብ22 መስከረም ብፍላይ ነቲ ኣብ ለርዳም ዝርከብ ቦታ ናይ ስራሕ ተክኒካዊ ተውህቦ ናይ ፍጥነት ዕለት እንውድብ ዘለና።

እቲ ፋብሪካ እናሰፍሐ ስለ ዝኸይድ ናይ ስራሕን/ወይ ተክኒካዊ ድሕረ-ባይታ ዘለዎም ሰባት ብኡንብኡ ቦታ ኣለዎም ብፍላይ ከምዚ ዝስዕብ ስራሕ ዝኽእሉ ኢና እንደሊ ዘሎና -

ሰራሕተኛታት ምህርቲ

ተጠቀምቲ ማሽናት

ኣካየቲ ናይ ዝተፈላለየ ስረሓት

መራሕቲ ማካይን/ዘወርቲ ናይ ንብረት መላዓልቲ ማሽን

መካኒካዊ ሰራሕተኛ

ኣብ ሓደ ኻብዚ ቦታታት እዚ ወይ ኣብ ኢንዱስትሪ ምግቢ እተወሰነ ተመክሮ እንተ ዚህልወካ ጽቡቕ ምዀነ እንተዀነ ግን ጽቡቕ ተክኒካዊ ስምዒት ዘለዎ ትጉህ ሰራሕተኛ ኸም ምዃንካ መጠን ብኽብሪ ተዓዲምካ ኣለኻ ፍሪስላንድካምፒና ሓንቲ ኻብተን ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ኢንዱስትሪ ጸባ ዚርከባ ቐዳሞት 3 ትካል እያ ጽቡቕ ኣስራሕቲ ኣገዳሲ ገይሮም ዚርእይዎም ሰራሕተኛታቶም ብዙሕ ገንዘብ ዜውፍሩን ኣብ ሰራሕተኛታቶም ካብ እተፈላለየ ከተማ ነዘርላንድስ ዝመጹ ዜደንቑ ሰባት እዮም።

ኣብቲ ኣብ ሊርዳም ዚርከብ መዐሸጊ ጅብና መዓልታዊ ምስ ኣህጉራዊ ጋንታ ዄንካ ኣብ ዝለዓለ ጠርዙ ኢኻ እትሰርሕ ዘለኻ። ማእከል መዐሸጊ ጅብና ብእተፈላለየ መገድታት የዳሉ እዩ ፣ በዚ ኸምዚ እቲ ዓዳጊ ዝያዳ ቐሊልን ባህ ዜብልን ጅብና ይበልዕ ወይ ከኣ ንምሳሕ ኣብ እንጌራኡ እተወሰነ ጅብና ይወስድ😉

ብዛዕባ መሃርቲ ስራሕ

ንዓኻ እተዳለወ ሰፊሕ መደብ ኣሎ

ተክኒካዊ ስልጠና ምስቶም ኣብ ባይታ ስራሕ ዘለዉ ኣዕሩኽ ተደሚሩ

ኣሰልጣኒ ስራሕ ኣሎ - ኣብ ጕጅለ ዀነ ኣብ ውልቀ-ሰባት ንዝገበርካዮ ዕቤት ዚርኢ ሰብ

ናይ ነዘርላንድስ ቋንቋ ስልጠናን ኣብ መንጎ ባህሊ ዘሎ ስልጠናን ክትረክብ ኢኻ

ብግቡእ እተኸዘነ ኢ-መምሃሪ ቤተ-መጻሕፍቲ ኣብ ዕቤትካ ብዝያዳ ኺሕግዘካ ይኽእል እዩ።

እንታይ ብቕዓታት እዩ ዜድሊ ?

ኣብ ሓደ ኻብቲ እተጠቕሰ ቦታታት ተመክሮ ኣሎካ ወይ ከኣ ትግሃት ስለ ዘሎካ ነዚ ተመክሮ እዚ ኽትረክብ ትደሊ ኢኻ። ተክኒክ ትፈቱ ወይ ተውህቦ ኣለካ

ቋንቋ ዳች ወይ እንግሊዝኛ ጽቡቕ ጌርካ ኢኻ እትዛረብ (ከምኡውን ነዘርላንድስካ ኸተመሓይሽ ትደሊ ኢኻ) ኣብ እብረ ኽትሰርሕ ፍቓደኛ ኢኻ

 • ካብ 07.00 ክሳብ 15.00 ሰዓት
 • ካብ 15.00 ክሳብ 23.00 ሰዓት
 • ካብ 23.00 ክሳብ 07.00 ሰዓት

**ካብ ለርዳም 50 ኪሎ ሜተር ርሓቕ ኢኻ እትነብር ብርእስኻ ድማ ናብቲ ፋብሪካ ኽትመጽእ ትኽእል ኢኻ። ብሰንኪ ናይ ዝተፈላለየ ጊዘያት ናይ ስራሕ ህዝባዊ መጓዓዝያ የለን ። ኣብ ሰሙን 36 ሰዓት ክትሰራሕ ትኽእል ኢኻ ። **

ክትፈልጦ ዘሎካ ኻልእ ኣገዳሲ ነገር

ድሕሪ 1 ዓመት ምስ ፍሪስላንድካምፒና ቐዋሚ ውዕል ምእንቲ ኽትገብር ስታንት ፒፕል ደሞዝ ዚኽፈሎ ስራሕ ክትሰርሕ ኢኻ ደሞዝ ኣብ ቦታን ደረጃተመክሮን እዩ ዚምርኰስ

ኣብ ዝተፈላለየ ጊዘታት ስለ እትሰርሕ ብገምጋም 20% ሚእታዊት ዝያዳ ኣታዊ ኽትረክብ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ነዘርላንድስ ንዘይስሩዕ ሰዓታት ዝያዳ ደሞዝ ኢኻ እትረክብ) ፍሪስላንድ ካምፒና ኣብ ርእሲ እቲ ኣቐዲሙ እተጠቕሰ ፕሮግራም ብዙሕ ስልጠናን ትምህርትን እውን ትህብ እያ ። ስለዚ ንኽንዓቢ ዜኽእለና ኣጋጣሚታት ኣሎ

ተገዳስነትካ ተሲሒብና

ድሕሪኡ ነዚ ጽቡቕ ኣጋጣሚ እዚ ንምርካብ ኣብ ፍሪስላንድ ካምፒና (ሊርዳም) ክትምዝገብ ንዕድም! ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝወጸ ሕታም ሲቪኻ ኣብ ወብ ሳይትና ኸተራግፎ ኣይትረስዕ። እቲ ምምልካት ዝዕጸወሉ ግዜ 23 ነሓሰ 2022 ሰዓት 12 00 እዩ። .............................................................

Speeddate FrieslandCampina – Leerdam: operasyonel teknik yetenek

FrislandCampina bir Refugee Talen Hub partneridir. Royal FrislandCampina ve Start People ile birlikte konumunu korumak isteyenler için fırsatlar üzerinde çalışıyoruz. Leerdam’daki fabrikada hemen çalışacak işler mevut. Bu nedenle FrislandCampina ve istihdam bürosu Start People ile birlikte 22 Eylül tarihinde operasyonel teknik yetenek için, özel olarak Leerdam yerleşkesinde bir program düzenliyoruz. Fabrikanın genişletilmesi nedeniyle operasyonel ve/veya teknik geçmişli çalışanlar için chemen başlayacak pozisyonlar var.Tam olarak şunu arıyoruz:

 • Üretim işçisi

 • Makineoperatörü

 • Operatörs

 • Çatallı isti arabası şoförleri

 • Tamirciler

Eğer bu pozisyonlarda ya da Gıda Endüstrisinde tecrüben varsa daha da iyi olur ama çalışkan ve iyi bir teknik anlayışınız varsa seni de içtenlikle davet etmek isteriz! FrislandCampina dünya genelinde süt ürünleri endüstrisinde ilk 3 arasında bulunmaktadır. İyi işverenliği öndemseyen ve çalışanlarına çokça yatırım yapan harikulade bir çok uluslu Hollandalı şirket.

Leerdam’daki Peynir paketleme merkezinde uluslararası bir ekiple birlikte her gün zirvede bir çalışmayı gerçekleştireceksin. Bu Peynir paketleme merkezi peynirleri çeşitli şekillerde işler böylece tüketici daha fazla lezzet ve hazla bir peynir parçası yer veya öğlenlik olarak-tipik bir Hollandalı menüsü olarak ekmeğinin arasına dilinmiş bir peynir koyar😉

İşler ve rehberlik hakkında

Senin için ayrıntılı bir program hazır bekliyor:

 • Çalışma mahallinde iş arkadaşı ile kombinemesleki teknik eğitim

 • Bir iş koçu var: senin nasıl ilerleyeceğine hem grup olarak hem de bireysel seviyede bakan biri

 • Hollandaca dil ve kültürlerarası uyum eğitimi alacaksın

 • İyi bir şekilde doldurulmuşE-öğrenme kütüphanesi sana kendi gelişmende sana yardımcı olacak! Şartları ne?

 • Zikredilen pozisyonlardan birinde tecrüben var veya çalışkan birisin ve tecrübe kazanmak istiyorsun.

 • Teknik konularda bir hissin var

 • Hollandaca veya İngilizceyi iyi konuşuyorsun (ve Hollandacanı geliştirmek istiyorsun)

 • Vardiyalı çalışmaya da hazırsın:

 • saat 07:00 ‘den saat 15:00’e kadar

 • saat 15:00 ’ten saat 23:00 ‘e kadar

 • saat 23:00 ‘ten saat 07:00 ‘ye kadar

 • Leerdam’dan azami 50 km mesafede oturuyorsun ve kendi başına fabrikaya gelebiliyorsun. Vardiyalı çalışma ile bağlantılı olarak OV-toplu taşıt mevcut değil.

 • Haftada 36 saat çalışabilir durumdasın.

Bilinmesi daha önemli olan ne kaldı

 • Start People’da üçretli çalışmaya başlayıp 1 yıl sonra FrislandCampina’da daimi kadrolu olmayı hedefliyorsun.

 • Ücret pozisyon ve tecrübe düzeyine bağlıdır

 • Vardiyalı çalıştığından dolayı ortalama %20 daha fazla kazanabilirsin. (Hollanda’da düzenli olmayan saatler için daha fazla ücret alabilirsin).

 • Yukarıda zikredilen program yanında FrislandCampina birçok kurslar ve eğitim imkanları sunar. Yani terfi edip ilerlemek için imkanlar mevcuttur! İlgileniyorsun?

FrislandCampina (Leerdam)’daki bu güzel fırsat için yazıl. CV-Özgeçmişinizin son halini internet sayfamızdan yüklemeyi unutma. Yazılmak için son tarih 23 Ağustos 2022 saat 12.00.