FrieslandCampina and the Refugee Talent Hub are organizing a professional mentorship program for women. For this program we are looking for female professionals with a refugee background who would like to shorten their distance to the labour market and/or would like to be supported in their search for a job. For 6 months, you will be matched with an employee from FrieslandCampina from whom you will receive guidance to boost your professional development. The program will start on the 4th of October. There is limited space, so register quickly for the FrieslandCampina mentor program for women!

About FrieslandCampina

The story of FrieslandCampina and their relationship with milk begins in 1871. In that year, farmers decided to join forces and found local dairies. This enabled them to strengthen their market position and secure the sale of their milk. FrieslandCampina is now one of the largest dairy companies in the world. Every day they provide millions of consumers worldwide with valuable nutrients from milk. Not only via milk itself, but also with all kinds of dairy products that they make from it. FrieslandCampina's purpose is Nourishing by Nature. Everything they do is about better nutrition for the world, good income for their farmers, now and in the future.

Women still remain underrepresented in the Dutch labour market. About half of the women in the Netherlands are not financially independent. That percentage is even higher for women with a refugee background. A large number of these women would like to work, but sometimes it is not easy to make this possible. That is why FrieslandCampina is offering a mentor program for talented women with a refugee background.

We are looking forward to meeting you!

About the mentor program

As a mentee in the program, you will receive one-on-one guidance and support from a professional from FrieslandCampina in multiple ways, including:

 • Setting career goals, formulating concrete next steps for during the mentor program;
 • Creating/improving your CV and receive guidance on how to create a professional LinkedIn page to present yourself - better on the Dutch Labor Market;
 • Preparing for possible job interviews by practicing interview questions, and discussing how to follow-up;
 • Enhance networking skills, and learn how to identify networking opportunities to grow your network.

What do we expect from you?

 • You are a woman with a refugee background;
 • You would like to increase your chances on the labor market;
 • You have an open, proactive attitude and eager to learn;
 • You are available on the 4th of October for the kick-off of the Women Mentoring Program;
 • From October on, you can meet once every two weeks with your mentor either in-person or online over the course of 6 months;
 • Must: your Dutch or English is at a sufficient level to participate in this mentor program;
 • You are enthusiastic and motivated to get the most out of the mentor program;
 • You make time for (online) appointments with your mentor;
 • You have access to a computer (with camera) and internet, which is necessary for video calls.

Important dates

 • Kick-off (live*): 4 October 2022

 • First check-in (online): 1 November 2022

 • Session about women at FrieslandCampina (live*): 8 December 2022

 • Second check-in (online): 10 January 2023

 • Breakfast speeddate (live*): 7 February 2023

 • Third check-in (online): 28 February 2023

 • Closing Event (live*): 4 April 2023

*The live meetings will take place at the FrieslandCampina Headquarters in Amersfoort and travel expenses will be compensated.

How do I register?

So, are you unsure which next steps to take in your career? Are you interested in learning how to get the most out of job interviews? Do you want to expand your professional network and get in touch with the right people? Then sign up for the new FrieslandCampina Women Mentor Program! Please also make sure that your CV has been uploaded and please only sign up if you are available on the 4th of October 2022 for the kick-off in Amersfoort. The deadline is on 14 September 2022.

If you have any questions about the program, you can contact us at info@refugeetalenthub.com. We hope that you will take advantage of this wonderful professional development opportunity!


Introductie

FrieslandCampina en de Refugee Talent Hub organiseren een mentorprogramma voor vrouwen. Voor dit programma zoeken wij getalenteerde vrouwen met een vluchtelingenachtergrond die graag hun afstand tot de arbeidsmarkt willen verkleinen en/of hulp willen ontvangen bij hun zoektocht naar een baan. Je zult gematcht worden voor 6 maanden met een professional van FrieslandCampina, van wie je begeleiding krijgt om zo je professionele ontwikkeling een boost te geven. Het programma start begin oktober. Er is beperkt plek, dus meld je snel aan voor het FrieslandCampina mentorprogramma voor vrouwen!

Over FrieslandCampina

Het verhaal van FrieslandCampina en hun relatie met melk begint in 1871. In dat jaar besloten boeren hun krachten te bundelen en plaatselijke zuivelfabrieken te stichten. Zo konden ze hun marktpositie versterken en de afzet van hun melk veiligstellen. Inmiddels is FrieslandCampina een van de grootste zuivelondernemingen in de wereld. Elke dag voorzien ze miljoenen consumenten wereldwijd van waardevolle voedingsstoffen uit melk. Niet alleen via melk zelf, ook met allerlei zuivelproducten die ze daarvan maken. Het doel van FrieslandCampina is nourishing by nature. Alles wat we doen staat in het teken van betere voeding voor de wereld, goede inkomsten voor onze boeren, nu en in de toekomst.

Vrouwen blijven nog steeds ondervertegenwoordigd op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ongeveer de helft van de vrouwen in Nederland is niet financieel onafhankelijk. Bij vrouwen met een vluchtelingenachtergrond ligt dat percentage nog hoger. Een groot aantal van deze vrouwen zou graag willen werken, maar het is soms niet eenvoudig om dit mogelijk te maken. Daarom biedt FrieslandCampina een mentorprogramma aan voor getalenteerde vrouwen met een vluchtelingenachtergrond.

We kijken er naar uit om je te ontmoeten!

Over het mentorprogramma

Als mentee word je in dit programma op meerdere manieren één-op-één ondersteund door een professional van FrieslandCampina, waaronder: Het opstellen van carrière doelen, en het formuleren van concrete vervolgstappen voor tijdens het mentorprogramma; Je CV opstellen/verbeteren en begeleiding krijgen bij het maken van een professionele LinkedIn-pagina om jezelf nóg beter te presenteren op de Nederlandse arbeidsmarkt; Voorbereiden op mogelijke sollicitatiegesprekken door sollicitatievragen te oefenen en te bespreken hoe een follow-up kan plaatsvinden; Verbeteren van je netwerkvaardigheden en leren hoe je netwerkmogelijkheden kunt identificeren om je professionele netwerk te laten groeien.

Wat verwachten we van jou?

 • Je bent een vrouw met een vluchtelingenachtergrond;
 • Je wilt je kansen op de arbeidsmarkt vergroten;
 • Je hebt een open, proactieve houding en bent leergierig;
 • Je bent beschikbaar voor de kick-off op 4 oktober;
 • Vanaf begin oktober kun je voor 6 maanden één keer in de twee weken online of in het echt afspreken met je mentor;
 • Vereist: je Nederlands of Engels is op een voldoende niveau om deel te nemen aan dit mentorprogramma;
 • Je CV staat in onze database;
 • Je bent enthousiast en gemotiveerd om het maximale uit het mentorprogramma te halen;
 • Je maakt tijd voor (online) afspraken met je mentor;
 • Je hebt toegang tot een computer (met camera) en internet, wat nodig is voor videobellen.

Belangrijke data

 • Kick-off (live*): 4 oktober 2022

 • Eerste check-in (online): 1 november 2022

 • Sessie over vrouwen bij FrieslandCampina (live*): 8 december 2022

 • Tweede check-in (online): 10 januari 2023

 • Breakfast speeddate (live*): 7 februari 2023

 • Derde check-in (online): 28 februari 2023

 • Closing event (live*): 4 april 2023

*Live meetings zullen plaatsvinden op het Hoofdkantoor van FrieslandCampina in Amersfoort en reiskosten zullen worden vergoed.

Hoe meld ik me aan?

Dus, weet je niet welke vervolgstappen je moet nemen in je carrière? Wil je leren hoe je het meeste uit sollicitatiegesprekken kunt halen? Wil je je professionele netwerk uitbreiden en in contact komen met de juiste mensen? Schrijf je dan in voor het nieuwe FrieslandCampina mentorprogramma! Vergeet niet je CV te uploaden op je account! Schrijf je alsjeblieft alleen in als je aanwezig kunt zijn op de kick-off op 4 oktober 2022. De deadline is op 14 september 2022.

Als je vragen hebt over het programma, kun je contact met ons opnemen via info@refugeetalenthub.com. We hopen dat je gebruik zult maken van deze geweldige kans voor professionele ontwikkeling!

Meer activiteiten