• 17 februari 2023
 • Starts at 14:04
 • Barneveld, Online
 • NTT Global
 • Gesloten

NTT en de Refugee Talent Hub Mentorprogramma

Meld je snel aan!

 • For English see below

Introductie

NTT en de Refugee Talent Hub organiseren een mentorprogramma. Voor dit programma zoeken wij kandidaten met een vluchtelingenachtergrond die hulp zoeken bij het vinden van een baan. Je wordt gematcht voor 5 maanden met een mentor van NTT Samen met deze mentor geef je jouw professionele ontwikkeling een boost. Het programma start op 10 februari. Er is beperkt plek, dus meld je snel aan voor het NTT mentorprogramma!

Met een vluchtelingenachtergrond een baan vinden is niet altijd makkelijk. Bijvoorbeeld omdat je een klein netwerk hebt, weinig weet over werken in Nederland of weinig werkgevers ontmoet. Om het vinden van een baan makkelijker te maken, organiseert NTT dit mentorprogramma voor jou.

We kijken er naar uit om je te ontmoeten!

Over het mentorprogramma

 • Je mentor van NTT zal je één-op-één helpen bij zaken zoals:

 • Doelen opstellen voor tijdens je carrière en het mentorprogramma;

 • Je CV maken of verbeteren;

 • Een professionele LinkedIn-pagina maken om jezelf nóg beter te presenteren op de Nederlandse arbeidsmarkt;

 • Je voorbereiden op toekomstige sollicitatieprocedures door sollicitatievragen te oefenen en te bespreken wat voor vervolgstappen gebruikelijk zijn als je solliciteert bij een bedrijf;

 • Oefenen met netwerken en leren hoe je je professionele netwerk kan laten groeien.

Aan de ene kant zal jouw mentor dus zijn/haar kennis, vaardigheden en professionele netwerk met je delen. Maar aan de andere kant kan jouw mentor natuurlijk ook veel van jou leren! Tijdens de fysieke bijeenkomsten en online check-ins zul je meer leren over elkaar, over werk in het algemeen en over NTT in het bijzonder.

Over NTT

NTT Ltd. is een toonaangevend, wereldwijd technologiebedrijf. Bij NTT in Nederland werken ca. 350 medewerkers. Kennis staat hoog in het vaandel en wij bieden allerlei high-tech en managed services oplossingen.

Om onze klanten te helpen hun doelstellingen op het gebied van digitale transformatie te bereiken, maken we gebruik van onze wereldwijde capaciteiten, expertise en full-stack technologiediensten die via ons geïntegreerde dienstenplatform worden geleverd.

Als hun strategische partner helpen we de ervaring van klanten en werknemers te verbeteren, hun cloudstrategie te transformeren, hun netwerken te moderniseren en hun cyberbeveiliging te versterken.

En voor al hun transformatieprioriteiten automatiseren we hun bedrijfsprocessen en IT, waarbij we inzichten en analyses ontlenen aan hun belangrijkste bedrijfsgegevens.

Onze klanten waarderen NTT om onze hightech oplossingen: altijd op maat, altijd met een hoog rendement. Dat komt omdat wij van kwaliteit houden: we denken professioneel, zijn betrokken en gedreven en werken transparant en informeel. Om het verschil te maken voor onze klanten, investeren wij binnen NTT in onze medewerkers, zowel inhoudelijk als persoonlijk. Omdat zij het verschil maken!

Wat verwachten we van jou?

 • Je hebt een vluchtelingenachtergrond;

 • Je zoekt naar een baan en wilt daarbij geholpen worden;

 • Je bent aanwezig bij de gezamenlijke verplichte online en live events (zie Belangrijke data);

 • Vanaf 8 februari kun je voor 5 maanden één keer in de week online of in het echt afspreken met je mentor;

 • Vereist: je Nederlands of Engels is op een voldoende niveau om deel te nemen aan dit mentorprogramma;

 • Je CV staat in onze database;

 • Je bent enthousiast en gemotiveerd om het maximale uit het mentorprogramma te halen;

 • Je hebt toegang tot een computer (met camera) en internet, wat nodig is voor videobellen.

Belangrijke data

 • Live kick-off: vrijdag 17 februari 10:00-13:00

 • Eerste check-in (online): maandag 13 maart 13:00-14:00

 • Tweede check-in (online): woensdag 12 april 13:00-14:00

 • Live Closing event: maandag 3 juli 10:00-13:00

*Live meetings zullen plaatsvinden bij NTT op kantoor in Barneveld kantoor en reiskosten zullen worden vergoed.

Hoe meld ik me aan?

Dus, weet je niet welke vervolgstappen je moet nemen in je carrière? Wil je leren hoe je het meeste uit sollicitatiegesprekken kunt halen? Wil je je professionele netwerk uitbreiden en in contact komen met de juiste mensen? Schrijf je dan in voor het nieuwe NTT mentorprogramma!

 • Vergeet niet je CV up te loaden bij je account;

 • Als je geselecteerd wordt, verwachten we je bij de gezamenlijke online en live events (zie Belangrijke data);

Als je vragen hebt over het programma, kun je contact met ons opnemen via info@refugeetalenthub.com. We hopen dat je gebruik zult maken van deze geweldige kans voor professionele ontwikkeling!

**NTT and The Refugee Talent Hub Mentoring Program **

Introduction

NTT and the Refugee Talent Hub are organizing a professional mentorship program. For this program we are looking for candidates with a refugee background who would like to be supported in their search for a job. For 5 months, you will be matched with an employee from NTT who will help you boost your professional development. The program will start on February 10. There is limited space, so register quickly for the NTT Mentoring Program!

As a person with a refugee background that would like to work, you are likely to face challenges in finding a job. For example, because you have a small professional network, know little about the Dutch labor market or find it difficult to meet employers. To overcome these challenges, NTT is offering this mentor program for you.

We are looking forward to meeting you!

About the Mentoring Program

 • As a mentee in the program, you will receive one-on-one guidance and support from a mentor from NTT in multiple ways, including:

 • Setting career goals and formulating concrete next steps for your career during the 5 of the mentor program;

 • Creating/improving your CV and receiving guidance on how to create a professional LinkedIn page to present yourself better on the Dutch labor market;

 • Preparing for future job interviews by practicing interview questions, and discussing how to follow up;

 • Enhancing networking skills and learning how to identify opportunities to grow your network.

On the one hand, your mentor will share his/her knowledge, skills, and professional network with you. On the other hand, your mentor can also learn a lot from you! During the physical meetings and online check-ins, you will learn more about each other, work in general, and NTT in particular.

About NTT

NTT Ltd. is a leading global technology company. NTT in the Netherlands has approximately 350 employees. Knowledge is of paramount importance and we offer all kinds of high-tech and managed services solutions.

To help our clients achieve their digital transformation goals, we leverage our global capabilities, expertise and full-stack technology services delivered through our integrated services platform.

As their strategic partner, we help improve customer and employee experience, transform their cloud strategy, modernize their networks and strengthen their cybersecurity.

And for all of their transformation priorities, we automate their business processes and IT, drawing insights and analytics from their most important business data.

Our customers appreciate NTT for our high-tech solutions: always tailor-made, always with a high return. That's because we love quality: we think professionally, are involved and driven and work transparently and informally. To make a difference for our customers, we invest in our employees within NTT, both substantively and personally. Because they make the difference!

What do we expect from you?

 • You have a refugee background;

 • You would like to increase your chances on the labor market;

 • You are present during the mandatory online and live events (see Important dates);

 • From February 8, you can meet once every week with your mentor, either in-person or online over the course of 5 months;

 • Must: your Dutch or English is at a sufficient level to participate in this mentor program;

 • You are enthusiastic and motivated to get the most out of the mentor program;

 • You have access to a computer (with camera) and internet, which is necessary for video calls.

Important dates

 • Live kick-off: February 17 10:00-13:00

 • First online check-in: Monday, March 13 13:00-14:00

 • Second online check-in: Wednesday, April 12 13:00-14:00

 • Live Closing event: Monday, July 3 10:00 -13:00

*The live meetings will take place at NTT office in Barneveld and travel expenses will be compensated.

How do I register?

So, are you unsure which next steps to take in your career? Are you interested in learning how to get the most out of job interviews? Do you want to expand your professional network and get in touch with the right people? Then sign up for the new NTT Mentor Program!

 • Please make sure that your CV has been uploaded;

 • If you are selected, we expect you to be present during the online and live events (see Important dates);

If you have any questions about the program, you can contact us at info@refugeetalenthub.com. We hope that you will take advantage of this wonderful professional development opportunity!