Speeddates For It Specialists At Enexis | Refugee Talent Hub

Apply now!

For English, see below

Speeddates voor IT specialisten bij Enexis

Op dinsdag, 29 november van 10:00-13:00, organiseert Enexis samen met de Refugee Talent Hub een speeddatesessie voor IT specialisten. Tijdens de speeddatesessie ontmoet je jouw potentiële collega’s van Enexis. Je wordt voorbereid voor deze sessie op maandag 21 november. Tijdens de online voorbereidingssessie krijg je tips & tricks om de speeddates zo goed mogelijk te laten verlopen. Heb jij relevante ervaring of sterke affiniteit met IT development of engineering? Wil je werken met nieuwe technologieën in de rol van Cloud engineer, Data engineer of Software engineer( Mendix, Java,Python)? En kan je bij de voorbereidingsessie en de speeddate aanwezig zijn? Meld je snel aan!

Algemene info over Enexis

Enexis Groep voorziet ruim 3 miljoen huishoudens en bedrijven in Nederland van elektriciteit en gas. Je komt bij ons binnen op een interessant moment. De energietransitie is namelijk in volle gang en dat merk je in elke vezel van onze organisatie. Slim onderhoud, energie terugleveren, aardgasvrij wonen, windenergie opwekken en ga zo nog maar even door, we werken er hard aan om het mogelijk te maken. Dat leidt tot allerlei processen waar jij een waardevolle bijdrage aan kunt leveren. Met meer dan 5000 medewerkers is Enexis een grote organisatie. Toch voelt Enexis als een warm bad. Daarnaast zijn er binnen Enexis veel doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden: shape your own future.

Om ons netwerk van de toekomst te ontwikkelen, hebben we échte IT-specialisten nodig! Binnen Enexis IT werk je in een multidisciplinair team volgens de SAFe-methode aan oplossingen die de business verder helpen, van user story of business requirements tot backlog en acceptatietests.

Wat vragen we van je?

 • Minimaal 2 jaar werkervaring
 • Je bent in bezit van een status/werkvergunning
 • Je bent in staat om samen te kunnen werken, je hebt aanpassingsvermogen, eigenaarschap en je bent resultaatgericht
 • Je kan snel leren
 • B1 niveau Nederlands, zo niet dan verwachten we C1 niveau Engels en de bereidheid om Nederlands te leren
 • Ervaring en/of affiniteit met IT: bijvoorbeeld in in Cloud, Data of Software development
 • Je kan aanwezig zijn bij de voorbereidingssessie en de speeddatesessie

Wat bieden we?

 • Een kans om jezelf tijdens de speeddate voor te stellen aan jouw potentiële collega’s.
 • Reiskostenvergoeding voor de speeddates op 29 november

Als je een aanbod krijgt voor een baan bij Enexis, kan je rekenen op een:

 • Job coach
 • Taalcursus NL
 • Coaching op interculturele verschillen
 • Jaarcontract
 • Salaris afhankelijk van de schaal die bij de functie hoort, aangevuld met: persoonlijk budget en 1e klas OV-kaart
 • De nieuwste top technologie
 • Flexibele werktijden; wil je ’s ochtends eerst even sporten of de kinderen naar school brengen? Geen probleem!
 • Ontwikkelingsmogelijkheden, doorgroeimogelijkheden
 • Werkplezier: fluitend naar je werk en lachend weer naar huis!

Wil jij werken bij een bedrijf dat voor een betrouwbare energievoorziening zorgt en diensten levert waarmee het leven van mensen prettiger en makkelijker gemaakt wordt en heb je affiniteit met IT? En beschik je over een Nederlandse verblijfs/werkvergunning? Meld je dan snel aan!

De deadline voor aanmelding is 10 oktober 2022 om 12:00 uur

Introduction

On Tuesday, November 29 from 10:00-13:00, Enexis and The Refugee Talent Hub are organizing a speeddate session for IT specialists. During this session, you will be introduced to Enexis managers and recruiters. You will be prepared for the session on Monday 21 November. During the online preparation session you will receive tips & tricks on how to make the conversation with the managers go as good as possible. Do you have relevant experience or strong affinity with IT development or engineering? Do you want to work with new technologies in the role of Cloud engineer, Data engineer or Software engineer (Mendix, Java, Python)? Can you be present during the preparation session and the speeddate? Sign up now!

General info about Enexis

Enexis Groep supplies more than 3 million households and companies in the Netherlands with electricity and gas. You come to us at an interesting moment. The energy transition is in full swing and you notice that in every fiber of our organization. Smart maintenance, return energy, living without natural gas, generating wind energy and so on, we are working hard to make it possible. This leads to all kinds of processes to which you can make a valuable contribution. With more than 5000 employees, Enexis is a large organization. Yet Enexis feels like a warm bath. In addition, there are many growth and development opportunities within Enexis: shape your own future.

To develop our network of the future, we need real IT specialists! Within Enexis IT, you work in a multidisciplinary team according to the SAFe method on solutions that help the business move forward, from user story or business requirements to backlog and acceptance tests.

What do we ask of you?

 • At least 2 years of work experience
 • You are in possession of a status/work permit
 • You are able to work in a team, you can adapt easily, you are able to take responsibility and are result-oriented
 • You are a fast learner
 • B1 level Dutch, if not we expect C1 level English and the willingness to learn Dutch
 • Experience and/or affinity with IT: for example in Cloud, Data or Software development
 • You can attend the preparation session and the speeddate session

What do we offer?

 • An opportunity to introduce yourself to your potential colleagues during the speeddate
 • Travel reimbursement for the speeddates on November 29

If you receive an offer for a job at Enexis, you can count on:

 • Job coach
 • Dutch language course
 • Coaching on intercultural differences
 • Annual contract
 • Salary depending on the scale that corresponds to the position, supplemented with: personal budget, 1st class public transport card
 • The latest top technology
 • Flexible working hours; do you want to exercise in the morning or take the children to school? No problem!
 • Development opportunities, career growth opportunities
 • Fun at work: whistling while you go to work and smiling when you go home!

Do you want to work for a company that provides a reliable energy supply and services that make people's lives more pleasant and easier? Do you meet the requirements above? Sign up now!

The application deadline is October 10th, 2022 at 12:00 PM