• 1 november 2022
 • Starts at 10:30
 • Hybrid
 • Sweco
 • Gesloten

Sweco Mentorprogramma

Sweco organiseert samen met de Refugee Talent Hub een mentorprogramma voor technische ingenieurs met een vluchtelingenachtergrond. Dus, ambieer je een carrière in het technische gebied, maar weet je niet welke stappen je hiervoor moet zetten in je loopbaan? Wil je je netwerk in de technische gebied uitbreiden? Of ga je binnenkort starten met een studie als technische ingenieur? Meld je dan aan voor het nieuwe mentorprogramma van Sweco!

**For English see below

Over Sweco

Sweco ontwerpt en ontwikkelt de duurzame samenlevingen en steden van de toekomst. Samen met klanten en de kennis van 18.500 architecten, ingenieurs en adviseurs creëren we slimme oplossingen voor het stedelijk gebied. Met een steeds snellere digitalisering als drijvende kracht, zetten wij ons als grootste architecten- en ingenieursbureau van Europa in voor een groenere en duurzamere samenleving. Dit doen we in kleine teams; met- en voor elkaar: Samen zijn en maken we Sweco!. De toekomst vraagt om creativiteit, adviseurs die bruggen bouwen tussen morgen en vandaag en voorlopers die de volgende stap zetten. Je werkt bij ons met je hoofd, hart en een gezonde dosis lef!.

In Nederland zijn we actief vanuit 10 locaties (en tegenwoordig ook 1.750 thuiskantoren) van Groningen tot Middelburg en van Alkmaar tot Arnhem - en dus altijd dichtbij.

Over het mentorprogramma

Sweco biedt een mentortraject aan. De voorkeur gaat uit naar deelnemers met een technische achtergrond. In het mentortraject worden de professionals van Sweco gekoppeld aan jou voor een periode van 4 maanden. Gedurende die periode fungeert de professional als mentor en geeft deze je tips en tricks in je zoektocht naar werk in de technische sector. Daarbij stelt de mentor zijn of haar netwerk voor jou open.

Je mentor van Sweco zal je één-op-één helpen bij zaken zoals:

 • Doelen opstellen voor tijdens je carrière en het mentorprogramma;

 • Je CV maken of verbeteren;

 • Een professionele LinkedIn-pagina maken om jezelf nóg beter te presenteren op de Nederlandse arbeidsmarkt;

 • Je voorbereiden op toekomstige sollicitatieprocedures door sollicitatievragen te oefenen en te bespreken wat voor vervolgstappen gebruikelijk zijn als je solliciteert bij een bedrijf;

 • Oefenen met netwerken en leren hoe je je professionele netwerk kan laten groeien.

Wat verwachten we van jou?

 • Je hebt een vluchtelingenachtergrond en een technisch achtergrond;

 • Je zoekt naar een baan in de technische sector en wilt daarbij geholpen worden;

 • Je Nederlands of Engels is op een voldoende niveau om deel te nemen aan dit mentorprogramma;

 • Vanaf 1 november, heb je de tijd om af te spreken met je mentor, check-ins en workshops.

 • Je bent aanwezig bij de gezamenlijke online en live events (zie Belangrijke data);

 • Je CV staat in onze database;

 • Je bent enthousiast en gemotiveerd om het maximale uit het mentorprogramma te halen;

Belangrijke data

 • Kick-off (live): 1 november, 12:30 uur-14:30 uur (Tijdens de kick-off krijg je te horen aan wie je bent gekoppeld).

 • Eerste Check-in(online): 1 december 2022, 11:00 – 12:00 uur (online) (Tijdens deze sessies deel je jouw ervaringen met je peers en kun je vragen stellen aan Refugee Talent Hub over uitdagingen die je ondervindt).

 • Tweede check-in (online): 2 feb 2023, 11:00 -12:00 uur.

 • Closing event: 9 maart 2023 14:30-16:30 uur

**Live meetings zullen plaatsvinden bij Sweco en reiskosten zullen worden vergoed.

Hoe schrijf ik me in?

Meld je snel aan voor dit traject en let op dat jouw CV is geüpload. Aanmelden kan tot vrijdag 14 oktober 2022. Mocht je zijn geselecteerd, dan verwachten we dat je bij de kick off, check-ins en het closing event van het traject aanwezig bent.

Als je vragen hebt over het programma, kun je contact met ons opnemen via info@refugeetalenthub.com. We hopen dat je gebruik zult maken van deze geweldige kans voor professionele ontwikkeling!

....................................................................................................

Together with the Refugee Talent Hub, Sweco organizes a mentoring program for technical engineers with a refugee background. So, do you aspire to a career in the technical field, but don't know which steps to take in your career? Do you want to expand your network in the technical area? Or are you going to start studying as a technical engineer soon? Then sign up for Sweco's new mentor program!

About Sweco

Sweco designs and develops the sustainable societies and cities of the future. Together with customers and the knowledge of 18,500 architects, engineers and consultants, we create smart solutions for the urban area. With an eye for the accelerating power of digitization, we, as Europe's largest architectural and engineering bureau, are committed to a green and more sustainable society. We do this in small teams, with and for each other. Together we make Sweco and only together can we achieve success. The future requires creative brains, advisors who build bridges between tomorrow and today and daredevils who dare to go further. You work with us with your head, with your heart and with guts. In the Netherlands We are active from 10 locations (and nowadays also 1,750 home offices) from Groningen to Middelburg and from Alkmaar to Arnhem and always close by.

About the Mentoring Program

Sweco offers a mentoring program. Preference is given to participants with a technical background. In the mentoring process, Sweco's professionals are linked to you for a period of 4 months. During that period, the professional acts as a mentor and gives you tips and tricks in your search for work in the technical sector. In addition, the mentor opens his or her network to you.

Your Sweco mentor will help you one-on-one with matters such as:

 • Set goals for your career and the mentoring program;

 • Create or improve your CV;

 • Create a professional LinkedIn page to present yourself even better on the Dutch labor market;

 • Prepare for future application procedures by practicing interview questions and discussing the usual next steps when applying to a company;

 • Practice networking and learn how to grow your professional network.

On the one hand, your mentor will share his/her knowledge, skills, and professional network with you. But on the other hand, your mentor can also learn a lot from you! During the physical meetings and online check-ins, you will learn more about each other, work in general, and Sweco in particular.

What do we expect from you?

 • You have a refugee background and a technical background;

 • You are looking for a job in the technical sector and you want to be helped;

 • Your Dutch or English is at a sufficient level to participate in this mentoring program;

 • You make time to meet with your mentor, attend check-ins and workshops.

 • You are present at the joint online and live events (see Important dates);

 • Your CV is in our database;

 • You are enthusiastic and motivated to get the most out of the mentoring program;

Important data

 • Kick-off (live): November 1, 12:30 – 14:30 (During the kick-off you will be told who you are linked to).

 • First Check-in(online): December 1, 2022, 11:00 – 12:00 (online) (During these sessions you share your experiences with your peers and can ask questions to the Refugee Talent Hub about challenges you are facing).

 • Second check-in (online): Feb 2, 2023, 11:00 -12:00.

 • Closing event (live): March 9, 2023, 14:30-16:30

**Live meetings will take place at Sweco and travel expenses will be reimbursed.

How do I register?

Register quickly for this process and make sure that your CV has been uploaded. You can register until Friday 14 October 2022. If you have been selected, we expect you to be present at the kick-off, check-ins and closing event of the process.

If you have any questions about the program, please contact us at info@refugeetalenthub.com. We hope you will take advantage of this great professional development opportunity.