• 3 juli 2024
 • Amsterdam and Rotterdam
 • EY
 • Gesloten

Women Mentoring Program for Finance/Administration Professionals

Kickstart your career in the Netherlands with the EY Women Mentoring Program, in partnership with Refugee Talent Hub. Over five months, you'll receive guidance from an EY mentor to improve your CV, LinkedIn profile, interview skills, and professional network. Designed for women with a refugee background, this program will help you navigate the Dutch job market. Limited spots available—sign up now!

Introduction

Finding a job can be tough. You might not know many people, have little knowledge about how things work in the Netherlands, or find it hard to meet employers. That's why EY and Refugee Talent Hub are organizing this mentor program for you. There are only a few spots available, so sign up quickly for the EY mentor program!

What does the mentor program involve?

Over the course of almost 5 months, you'll receive support from a mentor at EY. Together with your mentor, you'll learn about steps you can take to find a job in the Netherlands. By the end of the program, you and your mentor will have worked on:

 • Creating a strong CV

 • Building a LinkedIn profile

 • Crafting a brief self-introduction (pitch)

 • Writing a compelling cover letter

 • Practicing job interviews

 • Expanding your professional network

 • Understanding the Dutch job market

You will receive a certificate at the end of the program, if you have actively participated.

During the mentor program, your mentor will share their knowledge, skills, and network with you. But your mentor can also learn a lot from you! You'll also meet other participants and learn more about working and about EY.

The mentor program is not full-time training; nor does it give you a guarantee to find a job EY. You'll talk with your mentor about once a week for about 5 months. During these conversations, you'll work on your professional development which will increase both your confidence and your skills to find suitable work in the Netherlands. You'll also participate in events and online meetings with other mentors and mentees.

About EY

EY is a worldwide organization providing Assurance, Consulting, Strategy and Transactions, and Tax services that help solve their client's toughest challenges and build a better working world. Through their four service lines EY helps their clients capitalize on transformative opportunities. EY also helps them fulfill regulatory requirements, keep investors informed, and meet the needs of all of their stakeholders. And in a fast-changing world, EY gives them the support they need to be effective today, and create long-term value for tomorrow.

Women still remain underrepresented in the Dutch labour market. About half of the women in the Netherlands are not financially independent. That percentage is even higher for women with a refugee background. A large number of these women would like to work, but sometimes it is not easy to make this possible. That is why EY is offering a mentor program for talented women with a refugee background.

What do we expect from you?

 • You have a refugee background.

 • You're actively looking for work and want assistance.

 • You participate in both online and live events (see Important Dates).

 • Starting from 03-07-2024, you can meet with your mentor once a week, either in person or online, for 5 months.

 • You speak Dutch or English proficiently.

 • Your CV is in our database.

 • You're enthusiastic and motivated to make the most of the mentor program.

 • You have access to a computer with internet and a camera for video calls.

Important Dates

 • Kick-off (live in Amsterdam*): 03-07-2024

 • First check-in (online): 28-08-2024

 • Job application skills (live*): 18-09-2024

 • Second check-in (online) : 23-10-2024

 • Closing Event (live in Rotterdam*): 27-11-2024

*Live events will be held at the EY locations in Amsterdam and Rotterdam. Travel expenses will be reimbursed, but only if incurred on the day of the event. Please read our travel reimbursement policy carefully.

How do I sign up?

Not sure what your next career step should be? Want to learn how to present yourself well in job interviews? Want to expand your professional network? Then sign up for the new EY women mentor program!

If selected, we expect you to attend both online and live events (see Important Dates). Also we ask you to carefully look at our no show policy.

If you have any questions about the program, contact us at info@refugeetalenthub.com. We hope you'll take advantage of this great opportunity for professional development!

Vrouwen Mentoring Programma voor Financiële/Administratieve Professionals

Introductie

Het vinden van een baan is soms moeilijk. Misschien ken je niet veel mensen, weet je niet veel over hoe het werkt in Nederland, of vind je het lastig om werkgevers te ontmoeten. Daarom organiseren EY en Refugee Talent Hub dit mentorprogramma voor jou. Er zijn maar een paar plekken beschikbaar, dus meld je snel aan voor het EY mentorprogramma!

Wat houdt het mentorprogramma in?

Gedurende ongeveer 5 maanden krijg je hulp van een mentor van EY. Samen met je mentor leer je over stappen die je kunt zetten om een baan te vinden in Nederland. Aan het einde van het programma heb je samen met je mentor gewerkt aan:

 • Een goed CV

 • Een LinkedIn-profiel

 • Een korte presentatie over jezelf (pitch)

 • Het schrijven van een motivatiebrief

 • Het oefenen van sollicitatiegesprekken

 • Het vergroten van je netwerk

 • Kennis over hoe het werkt op de Nederlandse arbeidsmarkt

Je ontvangt een certificaat aan het einde van het programma, als je actief hebt deelgenomen.

Tijdens het mentorprogramma zal je mentor zijn of haar kennis, vaardigheden en netwerk met je delen. Maar de mentor kan ook veel van jou leren! Je zult ook andere deelnemers ontmoeten en meer leren over werken en over EY.

Het mentorprogramma is geen voltijdse training; het geeft je ook geen garantie om een baan te vinden bij EY. Je zult ongeveer eens per week gedurende ongeveer 5 maanden met je mentor praten. Tijdens deze gesprekken werk je aan je professionele ontwikkeling, wat zowel je zelfvertrouwen als je vaardigheden om geschikt werk te vinden in Nederland zal vergroten. Je zult ook deelnemen aan evenementen en online vergaderingen met andere mentoren en mentees.

Over EY

EY is een wereldwijde organisatie die Assurance, Consulting, Strategy and Transactions, en Tax diensten biedt om de moeilijkste uitdagingen van hun cliënten op te lossen en een betere wereldeconomie op te bouwen. Via hun vier servicelijnen helpt EY hun cliënten te profiteren van transformerende kansen. EY helpt hen ook te voldoen aan regelgevende vereisten, investeerders op de hoogte te houden en te voldoen aan de behoeften van al hun belanghebbenden. In een snel veranderende wereld biedt EY hen de ondersteuning die ze nodig hebben om vandaag effectief te zijn en op lange termijn waarde te creëren voor morgen.

Vrouwen blijven nog steeds ondervertegenwoordigd op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ongeveer de helft van de vrouwen in Nederland is niet financieel onafhankelijk. Dat percentage is zelfs hoger voor vrouwen met een vluchtelingenachtergrond. Een groot aantal van deze vrouwen zou graag willen werken, maar soms is het niet gemakkelijk om dit mogelijk te maken. Daarom biedt EY een mentorprogramma aan voor getalenteerde vrouwen met een vluchtelingenachtergrond.

Wat verwachten we van jou?

 • Je hebt een vluchtelingenachtergrond.

 • Je bent actief op zoek naar werk en je wilt hierbij hulp krijgen.

 • Je neemt deel aan zowel online als live evenementen (zie Belangrijke data).

 • Vanaf 03-07-2024 kun je gedurende ongeveer 5 maanden eens per week met je mentor afspreken, live of online.

 • Je beheerst Nederlands of Engels op een goed niveau.

 • Je CV staat in onze database.

 • Je bent enthousiast en gemotiveerd om het beste uit het mentorprogramma te halen.

 • Je hebt toegang tot een computer met internet en een camera voor video chat.

Belangrijke data

 • Kick-off (live in Amsterdam*): 03-07-2024

 • Eerste check-in (online): 28-08-2024

 • Sollicitatievaardigheden (live*): 18-09-2024

 • Tweede check-in (online): 23-10-2024

 • Afsluitend evenement (live in Rotterdam*): 27-11-2024

*Live evenementen vinden plaats op de kantoren van EY in Amsterdam en Rotterdam. Reiskosten worden vergoed, maar alleen als ze gemaakt zijn op de dag van het evenement. Lees goed onze reiskosten beleid door.

Hoe meld ik me aan?

Weet je niet zeker wat je volgende stap in je carrière moet zijn? Wil je leren hoe je jezelf goed kunt presenteren tijdens sollicitatiegesprekken? Wil je meer mensen leren kennen in jouw vakgebied? Schrijf je dan in voor het nieuwe EY mentorprogramma!

Als je geselecteerd wordt, verwachten we dat je aanwezig bent bij zowel online als live evenementen (zie Belangrijke data). We vragen je daarom goed naar onze no show policy te kijken.

Als je vragen hebt over het programma, neem dan contact met ons op via info@refugeetalenthub.com. We hopen dat je deze geweldige kans voor professionele ontwikkeling aangrijpt!