Chemiepark Delfzijl

Op 25 april organiseerden Nouryon en de Hanzehogeschool Groningen in samenwerking met de Refugee Talent Hub een Meet & Greet voor statushouders in het Chemiepark Delfzijl. Het doel van de Meet & Greet is statushouders die een technische achtergrond hebben kennis laten maken met een aantal bedrijven om wellicht een baan te vinden op het Chemiepark.

Vanuit het Chemiepark namen Nouryon, Aldel, Teijin Twaron en PPG deel aan deze Meet & Greet. Na enkele presentaties, waarbij uitgelegd werd wat het Chemiepark inhoudt en welke mogelijke vacatures er zijn, konden de statushouders in gesprek met medewerkers van de deelnemende bedrijven. Er werden ervaringen uitgewisseld en er zijn concrete afspraken gemaakt voor kennismakingsgesprekken bij de bedrijven zelf. De meeste van de statushouders hebben een dergelijk gesprek gepland. Voor een aantal statushouders die vanuit bijvoorbeeld Amsterdam of Roermond wilden komen, worden gesprekken geregeld in de omgeving van die plaatsen.