Stages bij Van Oord

See English text below....

Van Oord biedt stages aan studenten die een bachelor of master hebben in Mechanical of Civil Engineering. Ben je ambitieus en ben je op zoek naar een stage in Nederland? Lees dan verder wat Van Oord voor jou kan betekenen.

Over van Oord

Van Oord is een wereldwijd actieve en toonaangevende aannemer van bagger-, waterbouwkundige en offshore projecten (olie, gas en wind). Wij zijn een innovatieve partner voor onze opdrachtgevers en dragen al meer dan honderd jaar bij aan de infrastructuur voor de wereld van morgen. Onze mensen zijn betrokken, ondernemende professionals met een passie voor water en technologie.

Van Oord biedt een afwisselende en werkomgeving waar je de kans krijgt werkervaring op te doen in dredging en operationele processen. Daarnaast werk je mee aan onze prestigieuze projecten.

Over de stage

Van Oord Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering van onze projecten in de grond-, weg-, en waterbouw in Nederland. Als stagiair bij Van Oord krijg je de kans om jezelf te ontwikkelen, op zowel persoonlijk als professioneel vlak. Als stagiair draai je volwaardig mee in het projectteam en zo bieden we je een optimale leeromgeving. Elk project heeft zijn eigen uitdagingen. Logistiek en techniek zijn belangrijke raakvlakken in je stage. De stage duurt ongeveer 20 weken.

De eisen

 • Fulltime (minimaal 32 uur per week) beschikbaar, per september gedurende 20 weken.

 • Ingeschreven bij een Nederlandse hogeschool of universiteit gedurende de hele stageperiode.

 • Beheersing van de Engelse (geschreven en gesproken) en/of Nederlandse taal (geschreven en gesproken).

 • Nederlandse verblijfsvergunning en verblijfsadres.

 • In bezit van een rijbewijs.

Ben jij communicatief, onafhankelijk, praktisch en een creatief person dat problemen kan oplossen, beslissingen durven te nemen en goed is in werken in teamverband? Geef je dan op voor 1 juli! En vergeet niet je cv te uploaden.

Van Oord offers internships to students who have a bachelor or master degree in Mechanical or Civili Engineering. Are you ambitious and looking for an internship in the Netherlands? Then read on to find out what Van Oord can do for you.

About Van Oord

Van Oord is a leading global contractor in dredging, hydraulic engineering and offshore projects (oil, gas and wind). We are an innovative partner for our clients and have been contributing to the infrastructure of tomorrow's world for over a hundred years. Our people are committed, enterprising professionals with a passion for water and technology.

About the internship

Van Oord Nederland is responsible for carrying out our civil engineering projects in the Netherlands. As an intern at Van Oord, you will have the opportunity to develop yourself both personally and professionally. As an intern, you will be a full member of the project team and we will offer you the best possible learning environment. Each project has its own challenges. Logistics and technology are important interfaces in your internship. The internship lasts approximately 20 weeks.

The requirements:

-Fulltime (at least 32 hours per week) available as of September for 20 weeks.

-Enrolled at a Dutch college or university for the entire internship period.

-Command of the English language (written and spoken) and/or Dutch language (written and spoken).

-Possession of a drivers license.

About the process

Are you communicative, independent, practical and a creative person who can solve problems, dares to make decisions and is good at working in a team? Then apply before 1 July! Please do not forget to upload your cv.

Stages bij Van Oord
 • When
 • September 1, 2021 — January 31, 2022
 • where
 • Gorinchem / Afsluitdijk
 • Partner
 • Van Oord