• April 17th 2023
  • 08:00‐11:00
  • 's-Hertogenbosch
  • Enexis
  • Closed

Enexis zoekt Data engineers

Op maandag, 17 april van 10:00-13:00, organiseert Enexis samen met de Refugee Talent Hub een speeddatesessie voor Data engineers. Tijdens de speeddatesessie ontmoet je recruiters van Enexis. Je wordt voorbereid voor deze sessie op 12 april tussen 09:00-10:00: tijdens de online voorbereidingssessie krijg je tips & tricks om het gesprek met de interviewers zo goed mogelijk te laten verlopen. Heb jij relevante ervaring of sterke affiniteit met Data? Wil je samen met je collega’s zorgen dat data getransformeerd wordt naar informatie, door het combineren van verschillende databronnen? Wil je je verdiepen in Enexis Data Platform? Kan je bij de voorbereidingsessie en de speeddate aanwezig zijn? Meld je snel aan!

for English see below

Over Enexis:

Enexis Netbeheer, onderdeel van Enexis Groep, voorziet ruim drie miljoen huishoudens en bedrijven in Nederland van elektriciteit en gas. Je komt binnen op een interessant moment. De energietransitie is namelijk in volle gang en dat merk je in elke vezel van de organisatie. Slim onderhoud, energie terugleveren, aardgasvrij wonen, windenergie opwekken en ga zo nog maar even door, Enexis werkt er hard aan om het mogelijk te maken. Dat leidt tot allerlei processen waar je een waardevolle bijdrage aan kunt leveren. Je gaat werken binnen een vast team bij de jonge, snelgroeiende keten “Alfabet”. Momenteel bestaat deze keten uit negen teams, die agile (SAFe) met elkaar samenwerken. Elk team werkt autonoom, die vrijheid houdt het werk leuk en het team opvallend wendbaar. De sfeer op de afdeling is open en ontspannen. Iedereen krijgt er de ruimte om zijn ideeën uit te spreken. Zo houden we elkaar scherp. En dat gaat vaak gepaard met de nodige humor.

Wat vragen we van je?

● Relevante opleiding/ervaring

● Je bent in bezit van een status/werkvergunning

● Je woont in 's-Hertogenbosch of omgeving

● Je bent in staat om samen te kunnen werken, je hebt aanpassingsvermogen en je bent resultaatgericht

● Je kan snel leren

● B2 niveau Nederlands, zo niet dan verwachten we C1 niveau Engels

● Je kan aanwezig zijn bij de voorbereidingsessie en de speeddatesessie

● Je hebt kennis over data modelleren, ETL en SQL

● Kennis in/ ervaring met: het verwerken van grote hoeveelheden (streaming)data, Matillion en Snowflake, AWS platform, front-end tools, Power BI & Mendix, Agile/scrum, AWS Monitoring, Kinesis, Kimball/Ster modulingSnowpipe PowerBi ( reporting )GIT is een pré

Wat bieden we?

● Een kans om jezelf tijdens de speeddate voor te stellen aan jouw potentiële collega’s

● Reiskostenvergoeding voor de speeddates op 17 april

Voldoe je aan de bovenstaande eisen? Meld je snel aan!

De deadline voor aanmeldingen is 7 april. Als wij voor die dag genoeg aanmeldingen krijgen zullen wij de werving eerder sluiten.

............................................................................

On Monday, April 27 from 10:00-13:00, together with the Refugee Talent Hub, Enexis is organizing a speed date session for Data engineers. During the speed date session, you will meet Enexis recruiters. You will be prepared for this session on Wednesday, April 12, 09:00-10:00. During the online preparation session, you will receive tips & tricks to ensure that the interview with the interviewers runs as smoothly as possible. Do you have relevant experience or a strong affinity with Data? Do you want to ensure that data is transformed into information, by combining different data sources? Do you want to learn more about the Enexis Data Platform? Can you attend the preparation session and the speed date? Apply now!

About Enexis:

Enexis Netbeheer, part of the Enexis Group, supplies more than three million households and companies in the Netherlands with electricity and gas. You would join Enexis at an interesting period: The energy transition is in full swing and you notice that in every fiber of the organization. Smart maintenance, returning energy, natural gas-free living, generating wind energy, and so on, Enexis is working hard to make it possible. This leads to all kinds of processes to which you can make a valuable contribution. You would work within a permanent team at the young, fast-growing chain “Alfabet”. This chain currently consists of nine teams that work together in an agile (SAFe) manner. Each team works autonomously, and that freedom keeps the work fun and the team remarkably agile. The atmosphere in the department is open and relaxed. Everyone is given the space to express their ideas. This is how we keep each other sharp. And that is often accompanied by the necessary humor.

What do we ask of you?

● Relevant education/experience

● You are in possession of a status/work permit

● You live in/nearby 's-Hertogenbosch

● You are able to work together, you have adaptability skills, and you are result-oriented

● You can learn quickly

● B2 level Dutch, if not we expect C1 level English

● You can attend the preparation session and the speed dating session

● You have knowledge about data modeling, ETL, and SQL

● Knowledge in/experience with: processing large amounts of (streaming) data, Matillion and Snowflake, AWS platform, front-end tools, Power BI & Mendix, Agile/scrum, AWS Monitoring, Kinesis, Kimball/Ster modulationSnowpipe PowerBi (reporting) GIT is an advantage

What do we offer?

● An opportunity to introduce yourself to your potential colleagues during the speed date

● Travel allowance for the speed dates on April 17

Do you meet the above requirements? Apply now!

The application deadline is April 7. If we get enough registrations before that day, we will close the recruitment earlier.