• January 3rd 2022
 • Starts at 14:30
 • Online
 • FrieslandCampina
 • Closed

Mentorprogramma FrieslandCampina

For English see below

FrieslandCampina organiseert samen met de Refugee Talent Hub een mentorprogramma voor talenten met een vluchtelingenachtergrond. Veel vluchtelingen in Nederland staan te popelen om aan de slag te gaan. Niet iedereen slaagt er echter in om een baan te vinden. Als vluchteling binnen Nederland heb je vaak een klein netwerk, weet je weinig van de Nederlandse arbeidsmarkt en vind je het moeilijk om werkgevers te ontmoeten.

Via het FrieslandCampina vluchtelingenmentorprogramma word je als mentee ondersteund door een mentor in meerdere aspecten, waaronder het maken/verbeteren van je cv en begeleiding bij het maken van een professionele LinkedIn-pagina om jezelf beter te presenteren op de Nederlandse arbeidsmarkt. Weet je niet zeker welke stappen je moet nemen in je carrière? Wilt u uw netwerk technisch en commercieel uitbreiden? Of ga je binnenkort starten met een technische en/of commerciële studie? Meld je dan aan voor het nieuwe FrieslandCampina mentorprogramma!

Over FrieslandCampina

Het verhaal van FrieslandCampina en hun relatie met melk begint in 1871. In dat jaar besloten boeren hun krachten te bundelen en plaatselijke zuivelfabrieken te stichten. Zo konden ze hun marktpositie versterken en de afzet van hun melk veiligstellen. Inmiddels is FrieslandCampina een van de grootste zuivelondernemingen in de wereld. Elke dag voorzien ze miljoenen consumenten wereldwijd van waardevolle voedingsstoffen uit melk. Niet alleen via melk zelf, ook met allerlei zuivelproducten die ze daarvan maken. Het doel van FrieslandCampina is nourishing by nature. Alles wat we doen staat in het teken van betere voeding voor de wereld, goede inkomsten voor onze boeren, nu en in de toekomst.

Over het mentorprogramma

FrieslandCampina biedt een professioneel mentortraject aan en is daarbij op zoek naar mentees die graag hun afstand tot de arbeidsmarkt willen verkleinen en/of graag geholpen willen worden in de zoektocht naar een mogelijke baan. In het mentortraject worden de vak professionals van FrieslandCampina gekoppeld aan jou voor een periode van 5 maanden. Gedurende die periode fungeert de professional als mentor en geeft deze je tips en tricks in je zoektocht naar werk. De mentor biedt concrete hulp door zijn/haar netwerk en kennis aan jou ter beschikking te stellen.

Wat verwachten we van jou?

 • Enthousiasme en volop energie om samen het mentor programma tot een succes te maken!

 • Must: Jouw Nederlands of Engels is op voldoende niveau om aan dit mentor traject deel te nemen

 • Je wilt graag jouw kansen op de arbeidsmarkt vergroten!

 • Jouw CV staat in onze database

 • Je hebt een open, proactieve houding en leergierig

 • Je bent gemotiveerd om deel te nemen. Je maakt tijd vrij voor de online kick-off met alle deelnemers. Daarnaast maak je één keer per weken tijd voor een (online) afspraak met jouw mentor.

Belangrijke data

 • Kick-off (online): Donderdag 18 Januari, 15.30 uur-17.00 uur (Tijdens de kick-off krijg je te horen aan welke mentor je bent gekoppeld).

 • Eerste Check-in (online): Donderdag 17 januari 2022, tussen 13.00-14.00 uur (Tijdens deze sessies deel je jouw ervaringen met de andere mentees en kun je vragen stellen aan Refugee Talent Hub over uitdagingen en moeilijkheden waar je tegen aan loopt).

 • Tweede check-in (online): Donderdag 17 mei 2022, tussen 12.00-13.00

 • Closing event: Vrijdag 18 juni 2022 tussen 15.00-17.00 uur (Fysieke ontmoeting: Hoofdkantoor FrieslandCampina in Amersfoort.). Hoe schrijf ik me in?

Meld je snel aan voor dit traject en let op dat jouw CV is geüpload. Aanmelden kan tot 04 Januari 2022. Mocht je zijn geselecteerd, dan verwachten we dat je bij de kick-off, check-ins en het closing event van het traject aanwezig bent.

We kijken uit naar jouw deelname en maken er samen een succes van!

=============

FrieslandCampina mentoring program

FrieslandCampina organizes, together with the Refugee Talent Hub, a mentoring program for talents with a refugee background. Many refugees in the Netherlands are eager to start working. However, not everyone manages to find a job. As a refugee within The Netherlands, you may often have a small network, know little about the Dutch labour market and find it difficult to meet employers.

Via the FrieslandCampina refugee mentoring program, as a mentee you will be supported by a mentor in multiple aspects, including creating/improving your CV and guidance on how to create a professional LinkedIn page to present yourself better on the Dutch labour market. Are you unsure as to which steps you need to take in your career? Do you want to expand your network technically and commercially? Or are you going to start a technical and/or commercial study soon? Then sign up for the new FrieslandCampina mentor program!

About FrieslandCampina

The story of FrieslandCampina and their relationship with milk begins in 1871. In that year, farmers decided to join forces and found local dairies. This enabled them to strengthen their market position and secure the sale of their milk. FrieslandCampina is now one of the largest dairy companies in the world. Every day they provide millions of consumers worldwide with valuable nutrients from milk. Not only via milk itself, but also with all kinds of dairy products that they make from it. FrieslandCampina's purpose is Nourishing by Nature. Everything they do is about better nutrition for the world, good income for their farmers, now and in the future.

About the mentor program

FrieslandCampina offers a professional mentoring program and is looking for mentees who would like to shorten their distance to the labour market and/or would like to be supported in their search for a possible job. In the mentoring process, FrieslandCampina's professionals are linked to you for a period of 5 months. During that period, the professional acts as a mentor and gives you tips and tricks in your job search. The mentor provides concrete support by making his/her network and knowledge available to you.

What do we expect from you?

 • Enthusiasm and energy to make the mentor program together a successful one!

 • Must: Your Dutch or English is at a sufficient level to participate in this mentor trajectory

 • You would like to increase your chances on the labour market!

 • Your CV is in our database

 • You have an open, proactive attitude and eager to learn

 • You are motivated to participate. You make time for the online kick-off with all participants. In addition, you make time for an (online) appointment with your mentor once every week.

Important data

 • Kick-off (online): Thursday 18th January, 15:30-17:00 (During the kick-off you will be informed which mentor you are partnered with).

 • First Check-in (online): Thursday 17th January 2022, between 13:00-14:00 (During these sessions you will share your experiences with the other mentees and you can ask questions to Refugee Talent Hub about challenges and difficulties you encounter).

 • Second check-in (online): Thursday 17th May 2022, between 12:00-13:00

 • Closing event: Friday June 18th, 2022 between 15:00 - 17:00 (Physical meeting: FrieslandCampina headquarters in Amersfoort).

How do I register?

Register quickly for this mentor program and make sure that your CV has been uploaded. You can register until 4th January 2022. If you are selected, we expect you to be present at the kick-off, check-ins and closing event of the mentor program.

We look forward to your participation and we will be successful together!