Finance Academy: Terugblik EY-programma

Vorige maand startte de Refugee Talent Hub met partners EY, KPMG, Rabobank en Adyen de Finance Academy. In vier maanden tijd leren 20 statushouders over werk in de financiële sector in Nederland en krijgen de kans om hun soft skills en hardskills te verbeteren. De eerste maand kwam voor rekening van EY.

Een kwart van de Finance Academy zit er alweer op. Tijdens de eerste weken mocht EY de aftrap doen en 20 getalenteerde statushouders meenemen in de auditwereld. Grote dank aan de EY-trainers Rona Antonius, Gijs Faber en Obeida Issa die een mooi programma hebben voorbereid voor deze groep. Het enthousiasme van zowel de trainers als van de deelnemers was duidelijk aanwezig, wat de dynamiek ten goede kwam.

“Ik was erg blij met de positieve energie van de sessies. Ik denk dat we hier met een mooi gevoel op terug mogen kijken. Het was een intelligente en gemotiveerde groep! ” – Gijs Faber (Learning and Development Consultant – EY)

"Dé manier om in aanraking te komen met nog onontdekt talent." – Rona Antonius (Manager Audit abd Assurance Services – EY)

Het programma van EY in het kort

Deelnemers hebben de eerste twee weken geleerd over de basiskennis en -principes van de audit, zoals het belang van het bestaan van het vak en het maken van risico-analyse voor de jaarrekening. In de derde week heeft EY een introductie verzorgd over audit op het gebied van Climate Change and Sustainability. “We hebben dit gedaan om hen te helpen bij hun beeldvorming over wat wij doen bij de afdeling audit en wat ons werk op dit gebied inhoudt. EY’s purpose is ‘building a better working world’. Deze training draagt hier zeker aan bij”. – Rona Antonious en Anita Huijmans

Wat maakt jou uniek?

Naast de inhoudelijke thema’s zijn de deelnemers meegenomen in Recruitmentproces bij EY en kregen zij praktische tips, zoals ‘zorg dat je altijd een korte presentatie van 2-3 minuten van jezelf oftewel een elevator pitch paraat hebt.’
Ook werd er aandacht gegeven aan de Diversiteit & Inclusie (D&I) bij EY en waarom EY dit zo belangrijk vindt. Aan het einde van de D&I presentatie stelde Anita Huijmans, D&I Lead binnen EY, aan de groep de vraag: Wat maakt jou uniek? Het was bij de beantwoording van deze vraag belangrijk dat de deelnemers niet alleen keken naar hun vakinhoudelijke bijdrage, maar juist op persoonlijk vlak te kijken wat hun bijdrage aan een (divers) team is. De verhalen die hieruit voortvloeiden waren inspirerend, vooral omdat de veerkracht van deze groep overduidelijk naar voren kwam.

“Het levenspad van een vluchteling wijkt af van die van veel Nederlandse collega’s, maar dit maakt juist dat zij unieke eigenschappen hebben ontwikkeld die een bijdrage gaan leveren aan een goed werkend team.” – Anita Huijmans

Dat blijkt eens temeer in deze tijd van Covid-19. Een periode die iedereen moeilijk vindt, onder andere vanwege de beperking van vanzelfsprekende vrijheden. Niet meer naar buiten gaan wanneer je wilt, niet meer zorgeloos vrienden bezoeken. Veel deelnemers aan de Finance Academy gaven aan dat zij de levensles dat je niet alles wat er in je leven gebeurt kunt beïnvloeden al veel eerder in hun leven hebben ervaren. Dit maakt dat zij de huidige beperkingen anders ervaren dan de gemiddelde Nederlander.

“Wat voor bijna allemaal wel een bron van zorg was dat het in deze tijd extra lastig is om een baan te bemachtigen, dit maakt dat wij als werkgevers extra ons best moeten doen om ook voor deze talenten een plek te creëren.” – Anita Huijmans