Mijn mentor en ik

Majd Arab (22) is derdejaarsstudent Geneeskunde en mentor van Efrem. Zelf kwam hij ruim vier jaar geleden uit Syrië. Naast zijn studie en vrijwilligerswerk bij VluchtelingenWerk richtte hij met vrienden de stichting 'Op weg naar werk' op.

‘Op dit moment werk ik als arbeidscoach binnen het project VIP (Vluchtelingen Investeren in Participeren). Hiermee willen we statushouders helpen om hun kans op een baan te vergroten. Dat doen we door bedrijfsbezoeken en werkervaringsplekken te organiseren. Verder begeleiden we en geven we trainingen. Toen ik net in Nederland woonde, was het voor mij ook heel moeilijk. Dus ik weet hoe Efrem zich voelt. Het geeft me een goed gevoel dat ik iets voor hem kan doen. Ik ken het systeem hier al, ik kan anderen helpen bij problemen of met solliciteren. Efrem en ik spreken elkaar ongeveer drie uur per week.

Ik studeer Geneeskunde aan het VUmc en heb bijna mijn bachelor. Toen ik in Nederland kwam, haalde ik in tien maanden het staatsexamen Nt2 – Nederlands als tweede taal voor anderstalige volwassenen. Daarna deed ik een schakeljaar: 4, 5 en 6 vwo in één. En vervolgens doorliep ik het normale selectietraject voor de studie Geneeskunde. In het eerste studiejaar volgde ik een extra cursus anatomie. In het tweede jaar gaf ik hierin als student-assistent zelf les aan studenten, en nu ben ik coördinator van de anatomiecursus Hoofd & Hals. Ik wil graag neurochirurg worden. Het is niet makkelijk om hiervoor een opleidingsplek te krijgen, maar als je het echt wilt, moet het toch lukken. Dat leer ik dan weer van Efrem: niet opgeven.’

Beeld: Peter Arno Broer