De voortekenen

Wordt het wat met 2023? We staan aan het begin, het kan alle kanten op. Onze directeur Wilma Roozenboom blikt vooruit…

Wordt het wat met 2023? We staan aan het begin, het kan alle kanten op.

De voortekenen lijken niet gunstig.

Halverwege vorig jaar overschreden we de treurige mijlpaal van 100 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht voor oorlog, geweld, vervolging en mensenrechtenschendingen – het ziet er niet naar uit dat dat cijfer in 2023 daalt. In Nederland wordt het asieldebat gevoerd op basis van tendentieuze termen (asielcrisis, dwangwet) en hebben we te maken met een regering die alles op alles zet om mensen buiten te houden: gezinshereniging tijdelijk stopzetten, instroom proberen te beperken. De arbeidsmarkt is ongekend krap, diversiteit & inclusie staat al sinds Black Lives Matter hoog op de agenda van elk MT van elke grote onderneming - en toch heeft het merendeel van de statushouders in Nederland geen betaalde baan. Zo bezien is het werk van Refugee Talent Hub een druppel op de gloeiende plaat. Keer op keer hoor ik mezelf zeggen dat vluchtelingen professionals zijn die toevallig ergens anders geboren zijn. Wanneer gaat dat echt doordringen? Ik word er soms moedeloos van.

Maar.

Meestal niet.

Bijna nooit eigenlijk.

Want er is vrijwel elke dag wel iets of iemand die laat zien dat het de moeite waard is. Zoals Ali, Ilham en Ayoub die werk vonden en in de mooiste bewoordingen vertellen hoeveel dat voor hen betekent. Zoals collega’s Pegy , Samina en Jan-Simon en de andere teamleden die er elk om hun eigen redenen heel bewust voor gekozen hebben om bij Refugee Talent Hub te werken. Nieuwe partners als Shell en Ochtendmensen die vanaf de start van de samenwerking meteen vol gas geven en oude getrouwen als Accenture, ABNAmro, en Arcadis met wie we mooie programma’s blijven ontwikkelen. Berichten op onze socials van enthousiaste fans, mails van kandidaten dat ze eindelijk (eindelijk!) op hun plek zitten en op waarde worden geschat. En wat dat met hen doet. Partners die zich spontaan melden met ideeën, kansen, energie, zin om mee te doen en om meer te doen.

300 mensen

Ruim 300 mensen die in 2022 een baan vonden via Refugee Talent Hub; dat zijn ruim 300 levens die blijvend veranderd zijn. Het organiseren van 145 activiteiten voor ruim 1.500 vluchtelingen en ruim 2.000 medewerkers van 53 corporate partners: dat kún je een druppel op een gloeiende plaat noemen. Maar nog een paar van die druppels en de plaat gloeit niet meer. Organisaties als BOOST, UAF, NewBees, Open Embassy, VluchtelingenWerk, Tent Partnership for Refugees, Stichting Mano doen hetzelfde als wij, maar dan anders. Andere druppels, dezelfde plaat. Samen met hen – en samen met al onze corporate partners – maken we een verschil. Laten we zien dat het ook anders kan.

Dan, iets verder uitzoomend: VluchtelingenWerk spande succesvol rechtszaken aan tegen de staat, over de kwaliteit van opvang van asielzoekers en de tijdelijke stop op gezinshereniging. Refugee Connect voert er binnenkort eentje om af te dwingen dat asielzoekers meer dan (de nu geldende) 24 weken per jaar mogen werken terwijl ze nog in afwachting van hun asielprocedure zijn. De maatschappelijke aandacht en de wet- en regelgeving voor Oekraïense vluchtelingen heeft hier en daar wat relevante deuren op een kier gezet om het ook voor andere nationaliteiten makkelijker te maken snel na aankomst in Nederland aan het werk te gaan. Diversiteit & inclusie is here to stay en de arbeidsmarkt blijft nog wel even krap. Dat biedt toch kansen, zou je zeggen.

Blijft over: de stijgende cijfers van mensen op de vlucht. Dat is en blijft een treurig gegeven. Waar we geen invloed op hebben. Maar er is meer dan genoeg dat we wel kunnen doen: dat kleine deel van de mensen die wereldwijd huis en haard ontvluchten en uiteindelijk in Nederland belandt, zien voor wie ze zijn en voor wat ze kunnen – en hen waar mogelijk een baan aanbieden. En zo zorgen dat ze volwaardig deel kunnen nemen aan de maatschappij.

Wij kijken uit naar wat 2023 gaat brengen.De voortekenen zijn gunstig. En we hebben er zin in.