Nieuwkomer is nieuwkomer | Refugee Talent Hub

Nieuwkomer is nieuwkomer

Onze partnerorganisatie Open Embassy publiceerde onlangs deze position paper over het integratiebeleid. Een aantal punten hieruit:

  • Nieuwkomer is nieuwkomer – voor bijv. toegang tot werk moet het niet uitmaken waar je vandaan komt.

  • Nieuwkomers zouden moeten mogen meedoen vanaf dag 1 – in de samenleving, op de arbeidsmarkt en in de economie.

  • Praat niet óver nieuwkomers maar laat nieuwkomers juist meedenken in de vorming van het beleid – dan komen we tot oplossingen die echt effectief zijn.

Download de position paper om meer achtergrond en duiding te krijgen bij bovenstaande punten.