Over (on)gelijkheid

Pouria is gay en om die reden gevlucht uit zijn geboorteland Iran. Hij kan zonder problemen homo zijn in Nederland. “Maar Nederland heeft weer andere uitdagingen. Mensen beschouwen me niet als gelijkwaardig omdat ik niet hier ben opgeleid.” Onze partner ABN Amro streeft naar een cultuur waarin iedereen zichzelf kan zijn en interviewde Pouria hierover.

Wat versta jij onder gelijke kansen?

“Dan denk ik direct aan levenskansen: mogelijkheden voor onderwijs, voor een huis, voor een werkcarrière… Ongeacht geslacht, geaardheid, huidskleur, achtergrond…Dat we nergens meer specifiek naar kijken en alleen maar ménsen zien. Levenskansen geven je de kans om je tevreden te voelen met je leven en groei te ervaren. Gelijkheid zorgt voor groei in een maatschappij. Ongelijkheid heeft een negatief effect op die groei.”

Heb jij ooit ongelijkheid ervaren?

“In Iran, mijn geboorteland, begint de ongelijkwaardigheid al bij de geboorte: er is een grote ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Op school heb ik veel ongelijkheid ervaren. Ik gedroeg me anders dan de rest, was gevoelig en kwetsbaar. Leraren benaderden me daardoor anders. Ze merkten dat ik homo was en begrepen me niet maar wilden me wel opvoeden volgens de heersende normen. Ik schaamde me vroeger voor het overgrote deel van de tijd omdat mensen mij het gevoel gaven dat ik anders was. Niet iedereen vond mij leuk.

Ik ben naar Nederland gekomen omdat jullie veel meer open minded zijn als het om seksuele geaardheid gaat. Maar ik ervaar hier op een andere manier ongelijkheid. Ik ben hoogopgeleid en wilde heel graag bij een bank werken, maar dat ging niet zomaar.

Dankzij het Reboot Programma kreeg ik wel de kans; ABN AMRO hoorde mijn stem. En toch heeft het ook hier een paar jaar geduurd voordat ik helemaal op mijn plek zat. Ik voelde een gebrek aan vertrouwen in mijn kunnen. Het gebeurt nog wel eens dat ik een case niet krijg toegeschoven omdat mensen ervan uitgaan dat ‘ie door de taalbarrière te ingewikkeld voor mij is. Misschien denken mensen dat ik ‘anders’ werk. Het voelt in ieder geval alsof ik meer naar mijn collega’s moet luisteren dan zij naar mij. Dat is pijnlijk en het voelt daardoor alsof ik niet als volwaardig word beschouwd. Maar ik kijk juist vanuit een ander, aanvullend perspectief. Gelukkig kan ik zeggen dat ik me nu, na al die jaren die draaiden om immigratie, wel echt gesetteld en succesvol voel.”

Hoe ga jij om met ongelijkheid?

“Ik neem nooit de makkelijkste weg. Ik vecht ertegen en spreek me uit. Zeker als het over mijn geaardheid gaat. Ik ben ervan overtuigd dat ik het verdien om mijn leven te leiden zoals ik dat wil. Ik noem dat ‘the gift of being a fighter’. Ik ben als vluchteling naar Nederland gekomen en ben hier opnieuw begonnen. Ik kon die stap aan omdat ik Engels spreek en omdat ik vier jaar heb gestudeerd in India. Ik weet hoe het is om je leven om te gooien. Niet iedereen in Iran kan dat. Ik begrijp het als mensen bang zijn om die stap te zetten. Omdat ik het wel aan heb gedurfd, help ik nu als vrijwilliger andere vluchtelingen. Ik weet waar zij tegenaan lopen.”

Waarom zijn gelijke kansen belangrijk?

“Wanneer er gelijke kansen zijn voor iedereen, kan een maatschappij groeien. In het Midden-Oosten praten de mannen en luisteren de vrouwen. Tot voor kort mochten vrouwen in Saoedi-Arabië niet eens autorijden. Maar we hebben elkaar nodig. We hebben andere perspectieven nodig om het licht op onze eigen blinde vlekken te zetten en bestaande systemen te vernieuwen. Iedereen heeft wat toe te voegen.”

Hoe krijgen we gelijke kansen voor elkaar?

“Door onze kinderen, de toekomstige generaties, op school te leren dat diversiteit iets goeds, normaals en heel belangrijks is. Nederland is zo succesvol omdat er wordt uitgedragen dat je mag zijn wie je bent. En dat de dialoog er is. Het is normaal om heel persoonlijke zaken als seksuele geaardheid te bespreken op scholen. In het Midden-Oosten willen ze dit soort onderwerpen zeker niet bespreken. Maar hier zijn dit soort onderwerpen ook op het werk bespreekbaar. ABN AMRO heeft een Diversity & Inclusion afdeling. En jij interviewt mij nu! Zo leren we elkaar beter begrijpen: eerst zien dat er verschillen zijn, dan ontdekken wat die verschillen betekenen door er met elkaar over te praten en tot slot ‘oefenen’. Want blinde vlekken heeft iedereen.”

*Bron:ABN AMRO