Eva Huson

Project- & Account Manager

‘Als groot bedrijf heb je een maatschappelijke voorbeeldfunctie. Wij willen een afspiegeling zijn van de samenleving. Dat vraagt dus om een diverse werkvloer’

We kunnen nog zoveel méér

Al jaren worden er voor nieuwkomers volop kansen gecreëerd door Arcadis, een van de founding partners van de Refugee Talent Hub. Een interview met Nynke Telgenhof en Claudia Reuter, verantwoordelijk voor de samenwerking vanuit Arcadis.

Hoe belangrijk is werk voor jullie?

Telgenhof: ‘Ik werk 40 uur, een groot deel van de week. Juist daarom zie ik mijn baan als een belangrijk onderdeel van mijn leven. Dat was altijd al zo en nu met het vele thuiswerken des te meer. Daarnaast is werk voor mij een manier om wat bij te dragen aan de samenleving. Via mijn functie als Projectleider Stations & Architectuur doe ik dat door te werken aan duurzame infrastructuur waar vele mensen gebruik van maken. Zo publiceerde ik onlangs een grondige duurzaamheidsanalyse voor station Amsterdam Centraal, een mooi project waar ik veel voldoening uithaal. Tegelijkertijd: bij dit soort lange termijn projecten kun je veel impact maken, maar zie je het resultaat niet meteen. Daarom ben ik blij dat ik als Arcadis’ MVO-coördinator ook aan directe impact kan werken. Ik werk nu bijvoorbeeld met statushouders die wij ondersteunen in hun arbeidsproces via traineeships en ik coördineer ik het programma ‘Check je Warmtelek’ waarbij we Arcadis collega’s bewust maken over het verduurzamen van hun huis.’

Reuter: ‘Ook voor mij is mijn baan heel belangrijk. Werken houd je scherp en maakt dat je op professioneel gebied blijft groeien. Dat vind ik prettig. Verder is het hebben van een baan een mooie manier om bij te dragen aan de wereld. Als adviseur klimaatadaptie zet ik me in voor een duurzame klimaatbestendige leefomgeving. Ik vind het uitdagend de juiste mensen bij elkaar te brengen en het gesprek aan te gaan om wensen, behoeftes en kansen te vertalen naar concrete vervolgstappen om de leefomgeving duurzaam in te richten. Naast mijn rol als adviseur klimaatadaptatie krijg ik als Programma coördinator MVO de kans om bij te dragen aan een samenleving. Het voelt goed om vanuit twee kanten aan een duurzamer Nederland te werken.’

Arcadis streeft naar een diverse en inclusieve werkvloer. Waarom eigenlijk?

Telgenhof: ‘Als groot bedrijf heb je een maatschappelijke voorbeeldfunctie. Wij willen een afspiegeling zijn van de samenleving. Dat vraagt dus om een diverse werkvloer. ‘Diversiteit is voor mij een breed begrip. Het kan gaan over gender, maar ook over verschillende culturele achtergronden, religie, geaardheid, leeftijd of type mensen. Uiteindelijk wil je dat iedereen bij Arcadis zichzelf kan zijn en dat er ruimte is voor al deze verschillende perspectieven.

Reuter: ‘Bovendien helpt diversiteit je ook als bedrijf, want door een vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken te benaderen, kom je uiteindelijk tot creatievere en betere oplossingen. Wanneer een team uit allemaal dezelfde types bestaat, ben je geneigd binnen dezelfde kaders te denken. Dat is zonde, vind ik. Maar met een diverse werkvloer alleen kom je er niet. Minstens zo belangrijk is inclusiviteit. Want als je werknemers met verschillende perspectieven in huis haalt, moet je vervolgens ook zorgen dat er ruimte is voor die verschillen.’

Telgenhof: ‘Precies. Het is zo belangrijk dat werknemers realiseren dat er verschillende perspectieven zijn. Onlangs zag ik een berichtje op het intranet waarin iemand die schreef: ‘wees allemaal je eigen paradijsvogel.’ Dat slaat de spijker op z’n kop. Toen ik bij Arcadis ging werken had ik verwacht ik me erg moest aanpassen om professioneel over te komen. Dat ik niet langer mijn sneakers dragen en heel zakelijk moest praten. Al snel kwam ik erachter dat hier helemaal niet hoeft. Wees gewoon jezelf.’

En hoe doet Arcadis het volgens jullie op het gebied van diversiteit en inclusie?

Telgenhof: ‘Wat Arcadis goed doet is dat er aandacht is voor diversiteit en inclusiviteit. Zo is er een stuurgroep D&I en is het onderdeel van onze bedrijfsstrategie. Neem de bonus die je krijgt als je een nieuwe werknemer binnenbrengt. Voor mannelijke nieuwe werknemers is dat 1000 euro, en voor vrouwen 2000. Dat vind ik een mooie manier om genderdiversiteit aan te moedigen. We zijn goed op weg. Tegelijkertijd is het nog niet genoeg. Wij zijn een groot bedrijf, maar als ik naar ons personeelsbestand kijk zie ik nog altijd weinig culturele diversiteit.’

Claudia Reuter

Reuter: ‘Daar sluit ik me bij aan. Als organisatie streven we naar een open en flexibele werkvloer en dat doen we goed. Ik ben bijvoorbeeld best trots op #proudtobeme, de hashtag waarmee Arcadis diversiteit in de breedste zin van het woord viert. Die gebruiken voor onder meer voor internationale vrouwendag, de Pink Part en bij onze activiteiten met de Refugee Talent Hub. Dat vind ik mooi. Tegelijkertijd gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat we nog zoveel meer kunnen. We zijn aan het opstarten en het diversiteitsbeleid staat nog in de kinderschoenen. Omdat het nieuw is voor ons, is het soms flink zoeken. En hoewel we elke week weer een nieuw puzzelstukje vinden, hebben we het totaalplaatje nog niet helder. Ik zou heel graag zien dat we nog meer gebruik gaan maken van elkaars verschillen en talenten.’

Telgenhof: ‘Ja als organisatie hebben wij de taak om nog beter zichtbaar te maken dat iedereen welkom is bij Arcadis. Als je bij een bedrijf solliciteert waar niemand op jou lijkt wil je daar waarschijnlijk minder graag werken. Dat moeten we veranderen. Hoe? Hiervoor geldt mijn favoriete uitspraak: meten is weten. Vervolgens moet je doelen op papier zetten, net zoals we bij het gendervraagstuk hebben gedaan. Ik heb het idee dat we nu nog mensen werven uit voor ons voorspelbare pools. Daarin moet onze blik verbreed worden. Vervolgens is het zaak om diverse teams ook te verwelkomen en hun krachten te benutten. Dat vraagt om een aantal belangrijke intern stappen zoals het formuleren van concrete doelen. Mij lijkt het stellen van duidelijke KPI’s met betrekking tot diversiteit een goede stap. Daarnaast is het goed dat een D&I-verantwoordelijke op deze doelstellingen toeziet. Op die manier zorg je namelijk dat er iemand verantwoordelijk is voor de resultaten en het niet alleen bij ideeën blijft.

4. Heb je nog een lees-, luister- of kijktip voor collega’s die zich willen verdiepen in diversiteit en inclusie?

Reuter: Ik heb een Whiteboard-format klaarliggen voor collega’s die een diversiteitssessie willen doen met hun team. [Wat is het doel in een notendop?]). Interesse? Stuur mij dan een mail (mailto:claudia.reuter@arcadis.com. Verder druk ik iedereen op het hart: wees jezelf. Ik geloof dat we op die manier als organisatie tot de mooiste en beste oplossingen komen.

Telgenhof: Ik kan het inclusie-filmpje van adviesconcern Accenture aanraden. Het geeft goed weer wat diversiteit en inclusiviteit is en dat het iedereen in de organisatie aangaat. Het geeft me rillingen. Verder moedig ik ieder aan om deel te nemen aan activiteiten die worden georganiseerd door diverse groepen om zo collega’s te leren kennen en elkaar te begrijpen. Denk bijvoorbeeld aan de koffiemomentjes die The Young Part (onder 35 jaar) organiseert, activiteiten van het LHTBQ-netwerk PinkPart, en niet te vergeten activiteiten van het MVO-programma. In het MVO-programma werken we onder meer samen met Refugee Talent Hub. Meld je bijvoorbeeld aan voor de ‘adviesuurtjes’ voor nieuwkomers waarbij je eenmalig online advies geeft of geef je op voor het mentorprogramma voor nieuwkomers van enkele weken. Hierover volgt snel meer informatie!’