Wees je bewust van je eigen blinde vlekken, dan word je samen sterker

Als senior partnership manager bij Refugee Talent Hub werk ik samen met verschillende partners, waaronder Accenture, Arcadis en Shell. Daarnaast ben ik aanspreekpunt op het gebied van onze pijler ‘kennisdeling en advies’. Samen met de andere drie pijlers – recruitment, draagvlak en retentie – zorgt kennisdeling en advies voor een duurzame match tussen werkgevers en statushouders.

De pijler ‘kennisdeling en advies’ is faciliterend en ondersteunend aan de andere pijlers. In alle fasen van het proces is kennisdeling en advies belangrijk. Ik kijk hoe we de kennis en expertise die wij in huis hebben en die we tegenkomen, kunnen delen. Intern én extern: met onze sociale partners, met de werkgevers die bij ons aangesloten zijn en met andere stakeholders. Zo geef ik zelf bijvoorbeeld ook trainingen op het gebied van unconcious bias (onbewuste vooroordelen), ongeschreven regels en interculturele communicatie.

Het begrip cultuur fascineert mij. Cultuur zit namelijk op zoveel verschillende niveaus. Je hebt je persoonlijke cultuur – vaak een mix van de cultuur van je familie, de cultuur van het land waar je vandaan komt, en de cultuur die je bewust of onbewust hebt geadopteerd uit landen waar je bent geweest of van goede vrienden. Dan heb je ook nog de cultuur van de organisatie waar je werkt, en dat kan weer een andere cultuur zijn dan die van het land waar je woont. Kortom, cultuur is een nogal veelzijdig begrip.

Context is everything

Een organisatie kan nog zo internationaal georiënteerd zijn – vaak komen hun buitenlandse werknemers (veelal expats) uit andere westerse culturen. Zeker, het is absoluut een voordeel als je als organisatie al internationaal georiënteerd bent, Engels als voertaal hebt en/of je al meer bewust bent van cultuurverschillen. Maar ik zie ook vaak dat men zich daardoor minder realiseert dat óók internationale organisaties een bepaalde lokale cultuur hebben.

Sommige dingen worden ons met de paplepel ingegoten – in Nederland (en veel andere westerse landen) bijvoorbeeld dat je iemand aankijkt als er tegen je gepraat wordt. In sommige andere landen is dat juist een no-go. In de meeste westerse landen wordt het gewaardeerd als je initiatief toont, om feedback vraagt en fouten durft te maken. In veel niet-westerse landen wordt hier anders naar gekeken. Een paar op het oog kleine verschillen in cultuur die echt van invloed zijn bij het refugee-friendly maken van je werkvloer. Mijn advies: kijk naar de context waarin iemand is opgegroeid en gewerkt heeft. En ga uit van goede intenties, bespreek wat je opvalt zonder oordeel. Want iedereen vertaalt alles in diens hoofd, vanuit diens eigen (culturele) perspectief.