رویدادها

رفیوجی تالنت هاب مراسم‌ها و رویدادهایی را با هدف آشنا کردن پناهندگان و کارفرماها برگزار می‌کند.

آیا یک پناهنده هستید و می‌خواهید در یک رویداد شرکت کنید؟
هر چه زودتر اینجا ثبت‌نام کنید در سایت رفوجی تالنت هاب و اولین رویداد را ببینید.

فلوختلینگ تالنت

دنبال یه شغل هستید یا می‌خواهید با سازمان‌های مختلف در ارتباط باشید؟ رفیوجی تالنت هاب شما را با این سازمان‌ها آشنا می‌کند.

سوال‌های بیشتری دارید؟ تماس بگیرید باتماسروی.

مشارکت

رفیوجی تالنت هاب با شرکایی که به ما کمک مالی می‌کنند کار می‌کند، از این راه می‌توانیم فعالیت‌های مختلف را با هدف ایجاد آشنایی بین کارفرماها و پناهندگان سازماندهی و برگزار کنیم.

کنجکاو هستید که رفیوجی تالنت هاب چطور به سازمان شما کمک می‌کند؟ بگیریدتماسبا ما تماس بگیرید.

پست های وبلاگ

به طور منظم خبر‌هایی در رابطه با مراسم و رویداهای مختلف، موضوعات مربوط به کاریابی و کارآموزی در وبلاگ رفیوجی تالنت هاب منتشر می‌شود. یک سری از این خبرنا‌مه‌ها را اینجا می‌توانید بخوانید.

آیا مایل هستید یک مقاله برای وبلاگ بنویسید؟ ایمیل بزنید بهinfo@refugeetalenthub.com