اطلاعات برای کارفرمایان

همکاری با یکدیگر برای رفیوجی تالنت‌هاب

در بازار کار کمبود وجود دارد ولی پناهندگان با توانایی‌ و پتانسیلی که دارند می‌توانند این شکاف را پر کنند – اما سوال اینه که چطور باید با این افراد تماس گرفت؟ ایجاد تنوع و مشارکت پایه اصلی این کارهستند، ولی برای رسیدن به این هدف چه استراتژی باید به کار گرفته شود؟رفیوجی تالنت‌هاب بخشی از جواب این سوال است.

رفیوجی تالنت‌هاب چکار می‌کند؟

تمرکز فعالیت‌هایرفیوجی تالنت‌هاب بر روی آشنایی با یکدیگر و کارآفرینان است. برای آشنایی با یکدیگر، ما جلسات ملاقات و آشنایی در محیط کار، دوره‌های کاری، کارآموزی و بازدید از شرکت‌ها را سازمان‌دهی می‌کنیم. برای پیدا کردن شغل، ما برای پناهندگان دوره‌های مربوط به تجربه کاری و رشته خودشان را فراهم می‌کنیم؛ افرادی که تجربه کاریشان برای فرصت‌های شغلی آینده مناسب باشد رو از قبل انتخاب می‌کنیم. تجربه نشان می‌دهد که سازمان‌ها اغلب دنبال ایجاد ترکیبی از فعالیت‌ها هستند، که مطابق با آن، نتیجه جلسات بسته به شرایط متفاوت است. ما با شرکایی که هزینه بنیاد را پرداخت کنند همکاری می‌کنیم.