ثبت نام

-

آیا شما پناهنده و جویای کار هستید؟ آیا می‌خواهید با سازمان‌ها در ارتباط باشید اما نمی دانید چطور؟ آیا می‌خواهید برای گردهم‌آیی‌هایی چون دوره‌های کاری، بازدید از شرکت‌ها، دوره های آموزشی، جلسات آشنایی و گفتگو و فعالیت‌های دیگر دعوت شوید؟

ثبت نام کنید و شانس خود را برای یافتن کار افزایش دهید.

ثبت نام در بنیاد استعداد پناهندگان همچنین یکی از توصیه های سازمان کمک به مهاجران در هلند برای کاریابی است. اینجا را بخوانید.