ثبت نام

-

آیا شما پناهنده و جویای کار هستید؟ آیا می‌خواهید با سازمان‌ها در ارتباط باشید اما نمی دانید چطور؟ آیا می‌خواهید برای گردهم‌آیی‌هایی چون دوره‌های کاری، بازدید از شرکت‌ها، دوره های آموزشی، جلسات آشنایی و گفتگو و فعالیت‌های دیگر دعوت شوید؟

ثبت نام کنید و شانس خود را برای یافتن کار افزایش دهید.

ثبت نام در رفیوجی تالنت‌هاب همچنین یکی از توصیه های سازمان کمک به مهاجران در هلند برای کاریابی است. اینجا را بخوانید.