ورود

بعد از ورود به سایت به صورت اتوماتیک به صفحه رویدادهای سایت هدایت می‌شوید. در این صفحه می‌توانید در رویدادهای ما ثبت نام کنید.

آیا پسورد خود را فراموش کرده‌اید؟ برای بازیابی پسورد اینجا را کلیک کنید.

رویدا پیش‌رو

رفیوجی تالنت هاب مراسم‌ها و رویدادهایی را با هدف آشنا کردن پناهندگان و کارفرماها برگزار می‌کند.

در یک رویدا شرکت می‌کنید؟بنابراین اینجا می‌توانید ثبت‌نام کنیدبرای یک رویداد و رفیوجی تالنت‌هاب

ما شما را در جریان آخرین رویدادها و مطالب مورد علاقه شما قرار می‌دهیم.

رویدادهای قبلی

رفوجی تالنت هاب مراسم‌ها و رویدادهای مختلفی را با همکاری کارفرماها برگزار می‌کند. اینها مراسم‌های گذشته ما هستند، بنابراین در این رویدادها نمی‌توانید شرکت کنید. برای رویدادهای آینده ثبت نام کنید. رویداد را بخوانید ببینید به شما مربوط می‌شود!

به رویدادهای پیش‌رو نگا کنید و اگر علاقه داشتید، سریعا ثبت‌نام کنید!