پروفایل

 از طریق فرم زیر به آسانی  می‌توانید رزومه خود را ویرایش کنید. 

You must be logged in to edit your profile.

رویدا پیش‌رو

رفیوجی تالنت هاب مراسم‌ها و رویدادهایی را با هدف آشنا کردن پناهندگان و کارفرماها برگزار می‌کند.

در یک رویدا شرکت می‌کنید؟بنابراین اینجا می‌توانید ثبت‌نام کنیدبرای یک رویداد و رفیوجی تالنت‌هاب

ما شما را در جریان آخرین رویدادها و مطالب مورد علاقه شما قرار می‌دهیم.

رویدادهای قبلی

رفوجی تالنت هاب مراسم‌ها و رویدادهای مختلفی را با همکاری کارفرماها برگزار می‌کند. اینها مراسم‌های گذشته ما هستند، بنابراین در این رویدادها نمی‌توانید شرکت کنید. برای رویدادهای آینده ثبت نام کنید. رویداد را بخوانید ببینید به شما مربوط می‌شود!

به رویدادهای پیش‌رو نگا کنید و اگر علاقه داشتید، سریعا ثبت‌نام کنید!