Het belangrijkste is dat wij veilig zijn

Onderstaand artikel verscheen in het Sociaal Jaarverslag 2018 van de Luchtvaart Community Schiphol. Saad Jouneh was een van de deelnemers aan het Schiphol programma van de Refugee Talent Hub.

Saad Jouneh kwam in augustus 2015 vanuit Syrië naar Nederland. In mei 2017 volgden zijn vrouw en drie kinderen. Eind februari is hij via Luchtvaart Community  Schiphol begonnen op de afdeling Airside Operations van Royal Schiphol Group. Daar versterkt hij het team van issue managers bij het analysen en oplossen van operationele problemen.

Saad was in Aleppo oncologie specialist in het Al Razi ziekenhuis. “Het liefst had ik een baan gevonden op een oncologie afdeling in een Nederlands ziekenhuis, maar dat is ontzettend lastig. Het is 30 jaar geleden dat ik ben afgestudeerd aan de universiteit en daarna heb ik me gespecialiseerd. Ik heb weliswaar Nederlands examen gedaan op B2-niveau, maar examen in medische basisvakken in het Nederlands is op dit moment nog te moeilijk voor mij. Vervolgens zou ik me dan nog moeten specialiseren. Ik ben nu 60. Dat is niet realistisch. Zeker niet met jonge artsen als ‘concurrentie’. Ik vind het moeilijk, maar ik heb het geaccepteerd.” “Het belangrijkste is dat wij als gezin samen zijn in Nederland en dat we veilig zijn”, vervolgt Saad. “Mijn kinderen kunnen hier een nieuwe toekomst opbouwen. Mijn oudste zoon is afgestudeerd mechanical engineer, mijn oudste dochter studeert international business en mijn jongste dochter zit in 4 mavo. Zij passen zich heel goed aan en ik ben heel gemotiveerd om dat ook te doen. Ik heb 5 jaar in Frankrijk gewoond, dus de westerse cultuur is mij niet vreemd.” “Ik ben dankbaar voor de nieuwe kans die ik gekregen heb. Via een bijeenkomst van de Refugee Talent Hub kwam ik in contact met LCS en mocht ik meedoen aan het programma New Arrivals, Ik had aangegeven graag een administratieve functie te willen. Dat is breed en daarin kan ik me nog verder ontwikkelen. Dat is gelukt. En Schiphol is een prachtige plek om te mogen werken”, besluit Saad.

Denk in kansen

De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar. Hun belangrijkste doel is om de talenten van vluchtelingen te erkennen en hen aan een betaalde baan te helpen. Wilma Roozenboom is de bevlogen directeur van deze stichting, geïnitieerd door consultancy bureau Accenture. “Drie jaar na aankomst in Nederland heeft maar 11% van de vluchtelingen een baan gevonden. Er zijn redenen waardoor dit niet lukt. Bijvoorbeeld een gat in hun CV, de taalbarrière en vaardigheden die niet worden erkend, maar ook vooroordelen”, vertelt Wilma. “Vaak gaat het over wat ze niet kunnen, in plaats van wat ze wel kunnen. De Refugee Talent Hub zorgt er samen met hen voor dat hun CV niet van de stapel valt, maar dat er een ontmoeting plaatsvindt, zodat een potentiële werkgever de persoon achter het CV kan zien.” “Dit doen we bijvoorbeeld via Meet & Greets bij bedrijven, via werkervaringstrajecten, traineeships en via stages, met als einddoel een betaalde baan. Zo organiseren we een aantal keren per jaar bij Microsoft een Meet & Greet waarbij ongeveer 15 vluchtelingen door ongeveer 15 Microsoft-collega’s worden geholpen om hun LinkedIn-profiel op orde te maken. Zo ontstaan mooie gesprekken over wie je was, bent en wilt worden en worden zaadjes geplant voor kansen op werk.” “Heus niet alles lukt, maar we proberen veel. Gelukkig ondervinden we veel medewerking vanuit bedrijven* in heel Nederland en van maatschappelijke organisaties**. Via Florien ten Hove, onze contactpersoon bij Microsoft, kwamen we in contact met LCS. Samen zijn we het programma New Arrivals gestart, met mooie resultaten. We zijn nu aan het kijken of er een vervolg kan komen.”

Bron: Het sociaal jaarverslag 2018 van Luchtvaart Community Schiphol

Zie link: https://bit.ly/2KW3aWa