Ontmoet: Ingrid van Dijk

De Refugee Talent Hub interviewt regelmatig partners en vluchtelingtalenten. Onlangs kreeg ik de kans om een kop koffie te drinken met Ingrid van Dijk van Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Ingrid van Dijk is senior communicatieadviseur bij het ministerie van BZK, zij werkt vaak samen met de directie P&O. Ze is betrokken bij diverse trajecten, waaronder trajecten die gericht zijn op diversiteit. Het ministerie van BZK is partner van de Refugee Talent Hub, met als doel om statushouders een plaats te geven binnen het ministerie, in eerste instantie met name op het ICT-gebied. Dit najaar zijn zes statushouders gestart bij het Ministerie: lees er hier meer over.  

Ingrid: “Het ministerie van BZK heeft moeite om goede ICT’ers te vinden; de meeste ICT’ers kiezen voor een baan in het bedrijfsleven. En de overheid wil als werkgever een afspiegeling van de samenleving zijn en streeft dus naar een divers personeelsbestand. Samenwerking met de Refugee Talent Hub bood een kans om twee vliegen in één klap te slaan. Door statushouders een kans te geven kon het ministerie bijdragen aan de diversiteitsdoelstellingen en in contact komen met goede ICT-ers. In die zin kwamen de dingen mooi samen”.

Werken bij de Refugee Talent Hub

De Refugee Talent Hub is een initiatief voor en door werkgevers. Dat komt tot uitdrukking in de financiering (werkgevers betalen) en in personele ondersteuning: een aantal partners detacheren tijdelijk medewerkers bij de Refugee Talent Hub. Zo ook het ministerie van BZK. Als onderdeel van het partnerschap werkte Ingrid voor een periode van 4 maanden bij de Refugee Talent hub. Ingrid: “Als onderdeel van de samenwerking wilde het ministerie de kennis van de overheid delen met de Refugee Talent Hub. De Refugee Talent Hub had daarnaast behoefte aan ondersteuning op het gebied van communicatie. De directie P&O heeft mij hiervoor gevraagd. Ik hoefde er niet lang over na te denken. Het leek me gewoon fantastisch om daar iets te kunnen betekenen. En het viel zeker niet tegen: ik vond het superleuk bij de Refugee Talent Hub. Het is een kleine organisatie waar je heel concreet en direct iets voor mensen kan doen, terwijl je bij het ministerie een onderdeel van een grote organisatie bent waardoor het toch allemaal wat afstandelijker is. Een andere reden om direct ja te zeggen, was persoonlijker. Ik reis heel veel, waardoor ik mensen van over de hele wereld heb ontmoet en altijd gastvrij ben binnen gehaald – terwijl ik het idee kreeg dat niet iedereen die naar Nederland komt zich meteen super welkom voelt. Ook daarom vond ik het interessant om een bijdrage te leveren aan een initiatief als de Refugee Talent Hub.”

Koudwatervrees

Ingrid: “De Refugee Talent Hub is een mooie schakel tussen werkgevers, overheden en andere organisaties. Ik zou willen dat er nog veel meer wordt samengewerkt tussen maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven, denkend vanuit kansen. Ik vond het zelf geweldig dat mijn eigen werkgever een werkervaringstraject startte. Ik zou de Refugee Talent Hub aanraden om nog meer contacten te leggen met andere ministeries en met grote uitvoeringsorganisaties.”

Ook vindt Ingrid het belangrijk dat het traject van het ministerie van BZK succesvol verloopt, want een goed voorbeeld helpt om andere (overheids-)organisaties makkelijker te overtuigen. Ingrid: “Ik merkte dat er hier en daar nog een beetje koudwatervrees is.” En vanuit haar vakkennis als communicatieadviseur: “Ik vind dat de Refugee Talent Hub nog zichtbaarder moet zijn. Ik merk dat de ervaringen steeds meer gedeeld worden via social media en andere kanalen, maar dat kan nog sterker. Ook via de communicatiekanalen van de partners van de Refugee Talent Hub; die mogen zich daaraan nog meer committeren.”

Enthousiasme en motivatie

Wat is haar het meest bijgebleven van haar tijd bij de Refugee Talent Hub? Ingrid: “Het enthousiasme van de vluchtelingtalenten. De mensen die ik heb ontmoet, zijn zeer gemotiveerd om aan de slag te gaan. Dat vind ik zelf heel erg mooi maar ook tegenstrijdig met de berichten die je in de media ziet. Aan de andere kant merk je dat nieuwkomers echt geen idee hebben van waar ze terecht kunnen en welke organisaties er in Nederland zijn die hen kunnen op weg kunnen helpen in hun zoektocht naar een baan. Daar speelt onder andere de Refugee Talent Hub een goede rol in. Ik zou daarom nieuwkomers aanraden om naar veel Meet & Greets te gaan en te praten met de mensen die ze daar tegen komen. Je netwerk uitbreiden en jezelf laten zien.”