Partners

De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingtalenten dichter bij elkaar met betaalde banen als doel.  Een kans op werk begint bij een ontmoeting; elkaar leren kennen en persoonlijk talent ontdekken. Daarom organiseert de Refugee Talent Hub werk-ontmoetingen. De activiteiten die de Refugee Talent Hub samen met werkgevers organiseert zijn kleinschalig, veelvuldig en zo praktisch mogelijk: samen met werkgevers organiseren wij Meet & Greets en werkervaringstrajecten op maat.

Opties partnerschap Refugee Talent Hub voor werkgevers

De Refugee Talent Hub werkt met een betaald partnerschap. Al naar gelang het type en aantal gezamenlijke activiteiten doneren partners €10.000 of €25.000 per jaar.

Partners die €10.000 per jaar doneren:

  • Geven wij toegang tot onze database, onze kennis en netwerk
  • Organiseren met ons maximaal twee Meet & Greets per jaar

Partners die €25.000 per jaar doneren:

  • Geven wij toegang tot onze database, onze kennis en netwerk
  • Organiseren met ons maximaal twee Meet & Greets per jaar
  • Organiseren met ons een werkervaringstraject op maat

De ervaring leert dat organisaties vaak op zoek zijn naar een combinatie van activiteiten. Het is dus altijd maatwerk wat we uiteindelijk echt gaan doen. Losse giften, extra donaties en in kind bijdragen zijn altijd mogelijk. Zo hebben wij werkruimte tot onze beschikking van TOO The Office Operators en zijn tijdelijk werknemers uitgeleend van Accenture en van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met kleine bedrijven waarvoor bovengenoemde bedragen een obstakel zijn, maken wij aparte afspraken.

De Refugee Talent Hub is een zogenaamde ANBI (algemeen nut beogende instelling). Giften aan ANBI’s mag u van winst aftrekken. Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van €100.000. U moet de giften schriftelijk kunnen bewijzen.*

* Bron: website Belastingdienst

Onze huidige partners

accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture

Daarnaast werken wij samen met een groot aantal maatschappelijke organisaties, waaronder de volgende:

accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture