Ik ben werkgever

 • De Refugee Talent Hub is een werkgeversinitiatief, voor een door werkgevers.

  Samen met werkgevers organiseren wij activiteiten voor vluchtelingen op de werkvloer, met betaald werk als doel. Hier is meer te vinden over onze aanpak. Alle activiteiten worden aangeboden op maat, aansluitend bij de specifieke wensen van werkgevers. Het actuele aanbod van onze activiteiten is hier te vinden.

 • De onderstaande werkgevers zijn aangesloten bij de Refugee Talent Hub. Meer weten of ook deel uitmaken van ons netwerk? Neem contact met ons op.

 • Samen bereiken we meer dan alleen. Daarom werken we - naast onze corporate partners - graag en veel samen met de onderstaande maatschappelijke partners.

 • Veel werkgevers hebben vragen rondom het werken met vluchtelingen. Hoe zit het met de wet- en regelgeving? Waar begin je als je iemand wilt aannemen? En welke begeleiding is eigenlijk nodig?

  Antwoorden op deze en andere vragen vind je in onze gidsen. Op donderdag 30 juni 2022 lanceerden we een gloednieuwe publicatie over Vluchtelingen en werk samen met de SER Diversiteit in Bedrijf, tijdens het evenement 'Statushouders aan het werk'. Daarnaast is er ‘Vluchtelingen en Werk: Een praktische gids voor werkgevers’; een handleiding van de Refugee Talent Hub en onze maatschappelijke partner Tent Partnership for Refugees.

  Ook te raadplegen zijn dit stappenplan van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de regelgeving en onze factsheet over het werken met medewerkers met een vluchtelingenachtergrond.

 • The Refugee Talent Hub organizes with affiliated partners practical and targeted activities that lead refugees to paid work. During our meetings, the meeting is central, a great way to get to know candidates personally and to look beyond CVs. All activities are tailor-made and in line with the specific wishes of the partneremployer.

  Our activities include:

  • Workshop During our workshops together with refugees you work on their professional skills. For example, you can provide a LinkedIn training, interview seminar or course about building websites. This is an accessible way to get acquainted with job-seeking refugees.

  • Meet-and-greet This acitivity is centered around the personal meeting with a group of job-seeking refugees and suitable for recruitment. We meet in a small group (with five people or more) or organize a large event (with about a hundred people). Our meet-and-greets are informal, practical and are centered around doing something together. We work on a business case with financial service providers, we dive into the kitchen at restaurants and we pick up drills and other tools with technical companies.

  • Training In a crashcourse of various weeks or months, you as an employer teach a group of refugees skills such as programming or dealing with control programs. These "classes" help participating employers to recruit interesting candidates.

  • Internal trainingprogram During this program the employer trains job-seeking refugees throught its own in-house course. After completing this training successfullythe candidate are ready to start working immediately at your company.

  • Mentor program During this program employees are matched with with a refugee-mentee. During this period you work together towards a clear, work-related goal and you exchange knowledge, network and experiences.

  Our current activities can be found here.

  The Refugee Talent Hub also supports employers in strengthening internal support for diversity in the workplace in general and working with refugees in particular. The Refugee Talent Hub also maintains a wide network of like-minded employers and it is possible to share knowledge about issues that employers encounter in practice.

  Would you like to know more or are you part of our network? Get in touch with our team.

 • De Refugee Talent Hub is een werkgeversinitiatief, voor en door werkgevers. De Refugee Talent Hub wordt dan ook financieel gedragen door werkgevers: wij werken met een betaald partnerschap. Afhankelijk van de aard en het aantal gezamenlijke activiteiten doneren onze partners €15.000, €30.000 of €60.000 per jaar. Met kleine bedrijven waarvoor de partnerbijdrage een obstakel is, maken wij in sommige gevallen aparte afspraken.

  Naast een partnerschap zijn ook losse giften, extra donaties en (in sommmige gevallen) in kind bijdragen mogelijk. Neem gerust contact op met ons team om de mogelijkheden te bespreken. De Refugee Talent Hub is een ANBI (algemeen nut beogende instelling) en giften aan ANBI’s mag u tot een bepaald maximum van de winst aftrekken.

Ik zoek werk

 • De Refugee Talent Hub organiseert bedrijfsbezoeken, trainingen, werkervaringstrajecten en andere werkgerelateerde activiteiten. Alle activiteiten hebben als doel om de kans op werk te vergroten. Soms direct, via een recruitment event. En soms indirect, via training van vaardigheden die gewild zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt.

  Hier vind je een uitleg van onze aanpak. En het complete aanbod van onze Nederlands- en Engelstalige evenementen vind je hier.

  Wees welkom bij één van onze activiteiten!

 • Ben je een vluchteling en wil je jouw kans op een baan vergroten? Registreer je snel voor één van onze activiteiten of meld je aan voor onze nieuwsbrief. Op die manier blijf je op de hoogte van onze activiteiten en de activiteiten van onze maatschappelijke partners. Ook kunnen wij jou zo bereiken als werkgevers kandidaten zoeken.

  Verder vind je onze activiteiten op Instagram, LinkedIn en Facebook.

  Heb je nog vragen? Aarzel niet en neem direct contact met ons op.

  Ps. ter voorbereiding op je ontmoeting met werkgevers is het handig om alvast:

  • Je CV klaar te hebben liggen;
  • Je diploma te laten waarderen. Diplomawaardering maakt het voor werkgevers makkelijk om inzicht te krijgen in jouw opleiding. Meer informatie vind je hier;
  • Te werken aan je taal. Tips nodig? Die vind je hier.
 • Are you a refugee and do you want to increase your job prospects? Sign up for our activities and subcribe to our newsletter to stay informed of our activities and activities of our social partners. If you sign up, it means we can also get in touch with you when companies are looking for candidates.

  You can also find our activities on Instagram, LinkedIn and Facebook.

  Do you have any questions? Do not hesitate to contact us.

  P.S. In preparation for your meeting with employers, it is useful to:

  • Have your CV ready
  • Have your diploma, certificate and/or credentials evaluated. This helps employers understand your education. More information can be found here.
  • Improve your Dutch if needed. Need tips? You can find some here.

Over ons

 • Wij zijn de Refugee Talent Hub, een werkgeversinitiatief. Wij brengen vluchtelingen en werkgevers dichter bij elkaar met betaalde banen als doel. Onze droom is een Nederland waarin werkgevers de talenten van vluchtelingen zien en benutten en vluchtelingen dus gelijke kansen hebben op de arbeidsmarkt.

  Veel vluchtelingen in Nederland staan te popelen om aan het werk te gaan. Toch lukt het niet iedereen om een baan te vinden. Als je nieuw bent heb je vaak een klein netwerk en is het moeilijk om werkgevers te ontmoeten. Andersom geldt dat ook. Veel werkgevers willen het talent en het vakmanschap van vluchtelingen graag benutten, maar weten hen niet goed te vinden.

  Een baan draait om veel meer dan alleen maar geld verdienen. Het hebben van werk betekent ook structuur, sociale contacten en het gevoel nodig te zijn en erbij te horen. Uit allerlei onderzoek blijkt dat werk in hoge mate bijdraagt aan een snelle integratie. Bovendien zijn werkgevers met een divers personeelsbestand aantoonbaar succesvoller dan andere werkgevers. Redenen te over om met vluchtelingen aan het werk te gaan.

  Daarom is er sinds 2016 de Refugee Talent Hub. Wij brengen werkgevers in contact met werkzoekende vluchtelingen via kleinschalige, op maat gemaakte bijeenkomsten. Daarbij staat de persoonlijke ontmoeting centraal. Bekijk en lees hieronder meer over onze aanpak en concrete activiteiten.

 • De Refugee Talent Hub is een werkgeversinitiatief, voor een door werkgevers.

  Samen met werkgevers organiseren wij activiteiten voor vluchtelingen op de werkvloer, met betaald werk als doel. Een van de belangrijkste belemmeringen in de zoektocht naar werk, is het ontbreken van een netwerk. Werkgevers en vluchtelingen ontmoeten elkaar simpelweg niet. Tijdens onze bijeenkomsten staat de ontmoeting daarom centraal: een mooie manier om kandidaten persoonlijk te leren kennen en voorbij alleen het cv te kijken.

  Alle activiteiten worden aangeboden op maat, aansluitend bij de specifieke wensen van werkgevers. Het actuele aanbod van onze activiteiten is hier te vinden. De Refugee Talent Hub neemt de werving en selectie voor haar rekening en heeft diverse draaiboeken klaarliggen voor de organisatie; locatie en organisatorische ondersteuning is aan de werkgever.

  Ons aanbod bestaat onder meer uit:

  • Workshop Tijdens onze workshops werk je als werkgever met vluchtelingen aan hun professionele vaardigheden. Denk hierbij aan een LinkedIn-training, crashcourse Excel, fotografieworkshop of sollicitatietraining. Vluchtelingen steken er iets van op en voor werkgevers is het een laagdrempelige manier om kennis te maken met werkzoekende vluchtelingen.

  • Meet-and-greet Tijdens deze activiteit staat de persoonlijke ontmoeting met een groep werkzoekende vluchtelingen centraal en kun je makkelijk en snel kandidaten werven. We komen bijeen in een kleine groep (met vijf personen of meer) of organiseren een groot evenement (met zo’n honderd mensen). Onze meet-and-greets zijn informeel en praktisch en staan in het teken van samen iets doen. Bij een financiële dienstverleners kraken we een businesscase, bij restaurants duiken we de keuken in en bij technisch installatiebedrijven gaan we aan de slag met boren en spouwmuren.

  • Training In een stoomcursus van enkele weken of maanden brengt de werkgever (samen met de Refugee Talent Hub) een groep vluchtelingen vaardigheden bij zoals programmeren, technische hard skills of boekhouden. Dit soort ‘klasjes’ vergroten de kansen van vluchtelingen om aan een baan te komen; deelnemende werkgevers ontmoeten mogelijk interessante nieuwe werknemers.

  • Intern opleidingstraject Tijdens een dergelijk programma leiden werkgevers vluchtelingen op in een korte, interne opleiding - met steun van de Refugee Talent Hub. Na het succesvol afronden van deze opleiding, kunnen kandidaten meteen aan de slag bij de werkgever.

  • Mentorprogramma Medewerkers van een werkgever worden door ons gekoppeld aan werkzoekende vluchtelingen: een mentee. Gedurende een periode van meestal drie tot zes maanden werken mentor en mentee samen toe naar een concreet, werk-gerelateerd doel en wisselen onderling kennis, netwerk en ervaringen uit.

  Andere ideeen zijn mogelijk, mits ze de kans op betaald werk voor vluchtelingen vergroten. In overleg met de werkgever bepalen we wat passend is.

  Naast bovengenoemde activiteiten, ondersteunt de Refugee Talent Hub werkgevers met het versterken van intern draagvlak rondom diversiteit op de werkvloer in het algemeen en het werken met vluchtelingen in het bijzonder. Dat doen we onder andere door middel van de Waarde van Werk campagne waarvan je hieronder een voorbeeld ziet. Ook onderhoudt de Refugee Talent Hub een breed netwerk van gelijkgestemde werkgevers en faciliteren wij de uitwisseling van kennis en ervaring tussen werkgevers onderling, rondom vraagstukken uit de praktijk. En daarbij werken we nauw samen met maatschappelijke organisaties zoals VluchtelingenwerkNederland, NewDutchConnections, NewBees en de Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF. We noemen onszelf niet voor niets een hub: ons netwerk is wat ons maakt tot wie wij zijn.

 • Het was Accenture die kwam met het idee van de Refugee Talent Hub. Deze consultancy firm ompany presenteerde het idee op het World Economic Forum in 2016, waarna de Refugee Talent Hub als zelfstandige stichting nog datzelfde jaar het licht zag. Inmiddels is de Refugee Talent Hub uitgegroeid tot een actief netwerk van corporates en maatschappelijke organisatie. Als oprichter en partner van het eerste uur, is Accenture nog altijd nauw betrokken bij de Refugee Talent Hub. Dat blijkt onder andere uit het feit dat Accenture permanent twee junior medewerkers (en vaak een stagiair) fulltime detacheert bij de Refugee Talent Hub, voor de duur van zes maanden tot een jaar. Goed voorbeeld doet goed volgen: sinds 2021 detacheert ook de Rabobank tijdelijk medewerkers bij de Refugee Talent Hub.

 • Eva Huson Senior Account- & project manager
  Salar Ashari Back office medewerker
  Wilma Roozenboom Directeur
  Batsheba White Senior Account- & project manager
  Basel Ghrewati Account- & project manager
  Lana Savic Account- & projectmanager
  Francis Ropes Account- & projectmanager
  Valérie van de Luitgaarden Account- en projectmanager (Accenture)
  Samina Ahmed Projectmedewerker
  Jan-Simon Rotgans Senior Accountmanager / business development
  Pegy Ibrahim Stagiair
  Tessa van Emst Projectmanager (Accenture)
  Ria Yetsenga Communicatie
  Talitha Ahmed Projectmanager (Accenture)
 • ‘Ik heb al zoveel ambitieuze, veerkrachtige en leergierige vluchtelingtalenten mogen ontmoeten dat ik me met volle overtuiging inzet om vluchtelingtalenten in te zetten in het bedrijfsleven’
  — Manon van Beek
  ‘Ik zet me in voor Refugee Talent Hub omdat er een duidelijke Win-Win situatie is. Zakelijk Nederland heeft talent nodig en vluchtelingen willen werken’
  — Miel Geleijns
  ‘Er zit volop talent in de groep mensen die nieuw in Nederland is aangekomen’
  — Harm Albert Zanting
  ‘De Refugee Talent Hub biedt vluchtelingen perspectief en versnelde integratie door werk en werkgevers toegang tot gedreven medewerkers met enorme veerkracht, een prachtige win-win situatie’
  — Nynke Jansen
  ‘De rol van bestuurslid bij de Refugee Talent Hub past goed bij mij en bij wat ik wil teruggeven aan de maatschappij’
  — Zina Agovic