Ik ben werkgever

Werkgeversinitiatief

De Refugee Talent Hub is een werkgeversinitiatief, voor een door werkgevers.

Samen met werkgevers organiseren wij activiteiten voor vluchtelingen op de werkvloer, met betaald werk als doel. Hier is meer te vinden over onze aanpak. Alle activiteiten worden aangeboden op maat, aansluitend bij de specifieke wensen van werkgevers. Het actuele aanbod van onze activiteiten is hier te vinden.

Corporate partners

De onderstaande werkgevers zijn aangesloten bij de Refugee Talent Hub. Meer weten of ook deel uitmaken van ons netwerk? Neem contact met ons op.

Maatschappelijke partners

Samen bereiken we meer dan alleen. Daarom werken we - naast onze corporate partners - graag en veel samen met de onderstaande maatschappelijke partners.

Praktische gids voor werkgevers

Veel werkgevers hebben vragen rondom het werken met vluchtelingen. Hoe zit het met de wet- en regelgeving? Waar begin je als je iemand wilt aannemen? En welke begeleiding is eigenlijk nodig?

Antwoorden op deze en andere vragen vind je in ‘Vluchtelingen en Werk: Een praktische gids voor werkgevers’ een handleiding van de Refugee Talent Hub en onze maatschappelijke partner Tent Partnership for Refugees.

Ook te raadplegen zijn dit stappenplan van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de regelgeving en onze factsheet over het werken met medewerkers met een vluchtelingenachtergrond.

Partnerschap

De Refugee Talent Hub is een werkgeversinitiatief, voor en door werkgevers. De Refugee Talent Hub wordt dan ook financieel gedragen door werkgevers: wij werken met een betaald partnerschap. Afhankelijk van de aard en het aantal gezamenlijke activiteiten doneren onze partners €15.000, €30.000 of €60.000 per jaar. Met kleine bedrijven waarvoor de partnerbijdrage een obstakel is, maken wij in sommige gevallen aparte afspraken.

Naast een partnerschap zijn ook losse giften, extra donaties en (in sommmige gevallen) in kind bijdragen mogelijk. Neem gerust contact op met ons team om de mogelijkheden te bespreken. De Refugee Talent Hub is een ANBI (algemeen nut beogende instelling) en giften aan ANBI’s mag u tot een bepaald maximum van de winst aftrekken.