Werk zoeken: waar en hoe?

Van februari tot mei deed de Refugee Talent Hub een onderzoek naar de zoektocht naar werk, in samenwerking met een aantal statushouders uit diverse landen. Waar en op welke manier beginnen vluchtelingen met het zoeken naar een baan in Nederland? En waar moet de Refugee Talent Hub dus aanwezig zijn om mensen verder te helpen?

In februari zijn wij van start gegaan. Met behulp van de pro bono inzet van senior researcher Frederique Bisserier is een vragenlijst en een plan van aanpak opgesteld. Om een representatief resultaat te krijgen is geprobeerd om een zo divers mogelijke groep te interviewen qua afkomst en locatie. Samen met een enthousiaste groep mensen met verschillende achtergronden en talen zijn er meer dan 30 interviews gedaan met mensen afkomstig uit onder andere Iran, Afghanistan, Eritrea en Syrië.

Het onderzoek bevestigt het belang van goede ondersteuning door gemeenten, het belang van een persoonlijk netwerk en kwamen er informatie naar boven over nut, noodzaak en moeilijkheid van vacaturesites. Een vaak voorkomend – en bekend – struikelblok is de taal. Niet alleen bij het solliciteren en vakinhoudelijk (taal op de werkvloer) maar ook ver daarvoor: taal is een obstakel om vacaturesites te begrijpen, gericht te googlen naar werk en andere eerste stappen te zetten op weg naar werk. Daarnaast zijn veel geïnterviewden niet op de hoogte van het bestaan van organisaties zoals de Refugee Talent Hub (en veel collega-organisaties). Dat is vooral het geval bij groepen die minder of helemaal geen gebruik maken van internet om te zoeken naar werk, zoals lager opgeleiden of mensen met een meer verbaal ingestelde culturele achtergrond. Meerdere geïnterviewden wisten ons goed te vertellen waar ze zoal online en offline zoeken naar informatie – en waar de Refugee Talent Hub de komende tijd dus aanwezig zal zijn om mensen verder te helpen.