Testimonials

Lees hieronder wat onze partners over ons zeggen:

Rijkswaterstaat: 

“Op de huidige arbeidsmarkt zijn deskundige ICT’ers, technici en inkopers schaars, terwijl er in ons land veel hooggekwalificeerde vluchtelingtalenten zijn die zeer gemotiveerd zijn om aan het werk te gaan in Nederlandse organisaties en bedrijven. In de praktijk blijkt het voor deze groep moeilijk om aan het werk te komen. Je ziet dat deze groep, vergeleken met autochtone medewerkers, een aanvullend programma nodig heeft.

Rijkswaterstaat wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Talent als basis, diversiteit als kracht. werken met vluchtelingen (statushouders) zien wij als een kans. We hebben dan ook het programma Vluchtelingtalenten ontwikkeld om hen in staat te stellen onze organisatie te leren kennen, de Nederlands taal beter te leren beheersen en werkervaring op te doen.

Samen met de talenten, gemeenten en partners als de Refugee Talent Hub maken we van dit programma een succes.”

Vluchtelingenwerk: 

“Het is belangrijk dat bedrijven de meerwaarde zien van vluchtelingen als potentiele werknemers. De Refugee Talent Hub vervult hierbij een belangrijke rol in aanvulling op (en in nauwe samenwerking met) organisaties als VluchtelingenWerk en Stichting UAF , juist omdat de Refugee Talent Hub werkt vanuit de arbeidsmarkt: het aanbod van banen. Dat is echt een andere manier van werken dan de meeste organisaties in dit speelveld.” – Dorine Manson

WhoCares:

Whocares brengt positieve initiatieven in beeld en zet gewone mensen met ongewone acties in het zonnetje. Zij inspireren ons en anderen om zelf in actie te komen voor een betere wereld. Daarom werken wij met veel plezier samen met de Refugee Talent Hub. Wij willen anderen inspireren met krachtige positieve verhalen van nieuwkomers in Nederland, die laten zien dat samen leven daadwerkelijk kan. Door deze samenwerking hebben we meer impact. In de toekomst willen wij nog veel inspirerende voorbeelden tonen en zo het draagvlak en de aandacht voor nieuwkomers in ons land vergroten. Whocares is een initiatief van CARE Nederland