ምዝገባ

ስደተኛ ዲኻ ከምኡ’ውን ስራሕ ትደሊ ኣለኻ፧ ምስ ውድባት ክትራከብ ደሊኻ ኣለኻ ግን  ከመይ ጌርካ ከምእትረኽቦም ኣይፈለጥካን፧ ዕድመ ንርክባት ከም ፈተነ ስራሕ፡ ዑደት ናብ ካምባኒታት፡ ስልጠና ከመይ ጌርካ ስራሕ ከምተመልክት፡ ርክባት ንምምይይጥን ካልኦትን ክትቅበል ድልየት ኣለካ’ዶ፧ ንሕና ዕድላት ምርኻብ ምስ ኣስራሕቲ ክንፈጥረልካ ኢና። ርክባት ብቕልጡፍ ስራሕ ክትረክብ ይሕግዙኻ። ቀልጢፍካ ተመዝገብ’ሞ ናይ ስራሕ ዕድልካ ኣዕቢ። ባዕልኻ ስራሕ […]

ስደተኛ ዲኻ ከምኡ’ውን ስራሕ ትደሊ ኣለኻ፧ ምስ ውድባት ክትራከብ ደሊኻ ኣለኻ ግን  ከመይ ጌርካ ከምእትረኽቦም ኣይፈለጥካን፧ ዕድመ ንርክባት ከም ፈተነ ስራሕ፡ ዑደት ናብ ካምባኒታት፡ ስልጠና ከመይ ጌርካ ስራሕ ከምተመልክት፡ ርክባት ንምምይይጥን ካልኦትን ክትቅበል ድልየት ኣለካ’ዶ፧

ንሕና ዕድላት ምርኻብ ምስ ኣስራሕቲ ክንፈጥረልካ ኢና። ርክባት ብቕልጡፍ ስራሕ ክትረክብ ይሕግዙኻ።

ቀልጢፍካ ተመዝገብ’ሞ ናይ ስራሕ ዕድልካ ኣዕቢ።

ባዕልኻ ስራሕ ንምርካብ፡ ምምዝጋብ ኣብ ረፉጅ ታለንት ሁብ’ውን ሓደ ካብ ምኽርታት ትካል ስደተኛታት ነዘርላንድ እዩ። ነዚ ኣብ’ዚ ዝስዕብ ገጽ ኣንብብ።