ብዛዕባና

ረፉጅ ታለንት ሁብ፡ ዝኽፈሎ ስራሕ ከም ዕላማ ብምውሳድ፡ ኣስረሓትን ተውህቦ ዘለዎም ስደተኛታትን የራኽብ። እዚ ከኣ ንድልየት ስደተኛታት፣ ኣስረሓቲን ሕብረተሰብን ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ። ስራሕ፡ የሐይል፡ ርእሰ-ተኣማንነት ይፈጥር ከምኡ’ውን ንቅልጡፍ ምልማድ ሕብረተሰብ ልዑል ኣስተዋጽኦ ይገብር። ስደተኛታት ነቲ ሕጽረት ሰራሕተኛታት ክመልእዎ እናኻኣሉን ብዙሕነት ዘለዎም ሰራሕተኛታት ሩኡይ ዝኾነ ሙሉእ ዓወታት ውድባት ከምጽኡን እናኸኣሉን፡ ስደተኛታትን ኣስረሓትን ውሑድ እዮም ዝራኸቡ። ብዙሓት ስደተኛታት ኔትወርክ የብሎምን ከምኡ’ውን ብዙሓት ኣስረሓቲ፡ ከመይ ጌሮም ምስ ሰደተኛታት ክራኸቡ ይኽእሉ ኣይፈልጡን እዮም። ዕድል ስራሕ ብምርኻብ ማለት ብሌላን ፈተሻ ውልቃዊ ክእለትን አዩ ዝጅምር። ረፉጅ ታለንት ሁብ፡ ምስ ስራሕ ዝተኣሳሰሩ ርክባት የወሃህድ ምኽንያቱ እዚ መፍትሕ ሓቢርካ ምስራሕን ሓቢርካ ምንባርን ሰለዝኾነ። ረፉጅ ታለንት ሁብ ተበግሶ ብኣስረሓቲን ንኣስረሓትን ነዘርላንድ ኮይኑ ጠቢቑ ምስ ህዝባዊ ውድባት ይሰርሕ። ትካል ስደተኛታት ነዘርላንድ ካብ ንጅምር ኣትሒዙ መሻርኽትና እዩ። ጠለባት ኣስረሓቲ ምርኩስ ብምግባር ኣብ ሙሉእ ሃገር ንሰርሕ። ካብ ደልፍት ክሳብ ሮተርዳም፡ ካብ ኣምስተርዳም ክሳብ ኣርንሀም።

ንጥፈታትን ህርፋንን

እዞም ረፉጅ ታለንት ሁብ ምስ ኣስረሓቲ ብምኻን ዘዳልዎም ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ብንእሽተይ ዓቐን፡ ቀጻልነት ዘለዎምን ኣብ ተግባር ዝዓለሙን እዮም። ንሕና ምስ ኣስረሓቲ ብምትሕብባር ርክባት ንውድብ። እዚ ርክባት እዚ ክእለት ስደታኛታት ሰራሕተኛታት ንምምዕባል እዩ። እዚ ከኣ ስልጠና ተክኖሎጂ፡ ምጅማርን ምስራሕን ሊንከድ-ኢን ኣካውንት ወይ’ውን ተግባራዊ ዎርክሾፓትን፡ ንኣብነት ብዛዕባ ተክኒክ የጠቓልል። ብተወሳኺ ንሕና ናይ ስራሕ ተመኩሮ ዝድለበሉ መደባት ምስ ኣስረሓቲ ብምትሕብባር ነወሃህድ፡ ቅድመ-መረጻ ሕጹያት ነካይድ ከምኡ’ውን ዓቐናዊ ስልጠናንታት ነዳሉ። ዕላማ እዞም ንጥፈታት፡ ኩሉ ግዜ ዕድላት ስደተኛታት ኣብ ስራሕ ምርካብ ንምዕባይ እዩ። ህርፋና ንኣሽቱ ኣጋጣሚታት ወዲብካ ዓቢ ጽልዋ ኣብ ውልቓዊ ህይወት ስደታኛታት፡ ተሳተፍቲ ኣስራሕቲ፡ ብኡ ኣቢልካ ከኣ ሕብረተሰብ ንምፍጣር እዩ።

ሓሳባት-ሁብ

ንሕና ፍልጠት፡ ተሞክሮ ከምኡ’ውን ርክባት ዓበይቲ ኔትወርክታት ናይ ኣስረሓቲ፡ ማሕበራዊ ውድባትን ስደተኛታትን ነተኣሳስር። እዚ ከመይ ጌርና ንሰርሖ ንዝብል ኣብነት ንምሃብ፡ ካብ ሕሉፍ ተመኩሮታት ኣስረሓትን ስደተኛታትን ብምምሃር፡ ካልኦት ኣካላት ተረባሕቲ ብምግባር፡ ከም ኡ’ውን ርክባት ኣዳሊኻ ማናጀራት ዓቕሚ-ሰብ ነቲ ዝድለብ ፍልጠትን ተመኩሮን ብምልውዋጥን እዩ። ሓሳባት-ሁብ ኣብ ውዳበ ኣባላት ረፉጅ ታለንት ሁብ ተንጸባሪቑ ይርከብ። ውሑድን ሕብረ-ባህልታትን ዘለዎ ኣባላት ሰራሕተኛታይ ረፉጅ ታለንት ሁብ፡ ምስ መሻርክቲ ካምባኒታት ቀጥታዊ ርክብ ዘይብሎም ኮይኖም ግን ከኣ በዘን መሻርኽቲ ይኽፈሉ።

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 300dpi-20180524-Matchingsevent-Den-Haag-Marcel-Krijgsman-002-1024x683.jpg

ኣብ 2016 ኣክሰንቸር ዝተባህለ ትካል ሓሳባት ምምስራት ረፉጅ ታለንት ሁብ ንማሕበር ሲኢኦ ኣብ ዓለማዊ ዋዕላ ቁጠባ ኣብ ዳቮስ ዝተቓንዐ ኣቕሪቡ። እቲ ቀንዲ ሓሳብ ከምዚ ዝስዕብ እዩ ኔሩ። ሕጽረት ሰራሕተኛታት ኣሎ። ኣብ ጥቕሚ ዘይወዓለ ዕቑር ዓቕሚ ሰደተኛታት ከኣ ኣሎ። ኣስራሕቲ ክጻወትዎ ዝግበኦም ተራ ኣሎ። ካብ መወዳእታ 2016 ጀሚሩ ረፉጅ ታለንት ሁብ ነብሱ ዝኸኣለ ውድብ ኮይኑ። ንሕና ምስ ዝኸፍሉ መሻርኽቲ ንሰርሕ።