ዕቃበ ምስጢር

ኣንሕና ሓበሬታታት ናይ ኣባና ዝተመዝገቡ ተውህቦ ዘለዎም ሰደተኛታትን መሻርኽትን ንዕቅብ። ስለዚ ኣብዚ ሓበሬታ እዚ ውልቃዊ ሓበሬታታት ከም ኣብነት ኣስማት፡ ኢመይል ኣድራሻታትን ቁጽሪ ተሌፎናትን ክህሉ ይኽእል። ካብ ሕግታት ምምስራሕ ሓበሬታ ተሞርኪስና፡ ንሕና ንምምስራሕ ውልቃዊ ሓበሬታታት ነቲ ዝተበጽሐ ስምምዓት ክንዕቅብ ግዴታ ኣለና። ስለዚ ኣንሕና ብዛዕባ ውልቃዊ ሓበሬታታት ክንገብሮ ዘለናን ክንገብሮ ዘይብልናን ከምኡ’ውን ኣንሕና ካብ መሻርኽትና እንታይ ከምንጽበን ክንሕብር ይግበኣና። ኣብዚ ሰነድ እዚ እቶም ውዕላት ተገሊጾም ኣለዉ።