ናይ መጻኢ ፍጻመታት

Refugee Talent Hub organiseert events waarbij wij vluchtelingtalenten in contact brengen met werkgevers.

ፍጻመ ንምስታፍ፧Schrijf je dan inንፍጻመን ንረፉጅ ታለንት ሁብን

We houden je op de hoogte van andere events en voor jou interessante informatie.

Voorgaande Events

ረፉጅ ታለንት ሁብ ምስ ኣስረሓቲ ብምትሕብባር ብዙሕን ዝተፈላለየን ፍጻመታት ይውድብ። እዚኦም ዝሓለፉ ፍጻመታትና'ዮም፡ ክትምዝገብ ዝከኣል ኣይኮነነ። ንዝመጽእ ተመዝገብevents. ነዓኻ ዝኸውን ገለ ነገር ተሎ ቀልቲፍካ ረአ!

ናብ ዝመጹ ፍጻመታት ረአ አንተደኣ ድሌት ኣለካ፡ ቀልጢፍካ ሓብር