Diversiteit is Chefsache

Diversiteit en inclusiviteit is Chefsache, betoogt Manon van Beek, CEO van netbeheerder TenneT en bestuursvoorzitter van de Refugee Talent Hub.

Als netwerkbeheerder is TenneT er om door heel Nederland het licht te laten branden en om ons energiesysteem klaar te stomen voor de toekomst. We keep the lights on, we lighten the way ahead together. Als CEO geloof ik dat diversiteit en inclusie hierbij onmisbaar zijn. Dat heeft verschillende redenen.

Goed werkgeverschap

Zo ben ik ervan overtuigd dat het stimuleren van een diverse en inclusieve cultuur de prestaties van bedrijven vergroot. Dat zie je ook bij ons op de werkvloer. Diverse teams maken TenneT "rijker" in alle opzichten. Betekenisvoller, duurzamer, innovatiever, winstgevender, leuker.

Daarnaast geloof ik dat we bij TenneT naar een personeelsbestand moeten streven dat een afspiegeling is van onze klanten, de pak ‘m beet 40 miljoen inwoners in Nederland en grote delen van Duitsland die dagelijks op onze elektriciteit kunnen rekenen. Onze samenleving wordt steeds diverser en dat betekent dat onze organisaties dat ook moeten zijn. Werkgeverschap brengt in dat opzicht dus een morele verplichting met zich. Als CEO is het bovendien niet alleen mijn taak om onze organisatie divers(er) te maken, maar ook om toch zorgen dat wij een inclusieve cultuur creëren, een werkvloer waar plek is voor groepen, mensen en ideeën die soms minder zichtbaar zijn in onze maatschappij.

En dan is er nog het economisch oogpunt. Onze missie volbrengen kunnen we bij TenneT niet alleen. Sterker nog, de komende drie jaar zoeken we 1100 nieuwe medewerkers die ons willen versterken bij het volbrengen van de energietransitie, de grootste uitdaging sinds de Deltawerken. Diversiteit is hierin de motor, want alleen als we zoeken naar een brede, diverse groep mensen binnen onze samenleving kunnen we de juiste talenten vinden die we nodig hebben.

Daarom werkt TenneT samen met de Refugee Talent Hub, een initiatief dat werkgevers en vluchtelingen bij elkaar brengt met als ultieme doel het creëren van betaald werk.

Trots

In 2019 hebben we ruim dertig nieuwkomers leren kennen tijdens een meet-and-greet bij ons op de werkvloer bij TenneT. Acht van hen gingen aan de slag op een werkervaringsplaats, ondersteund via trainingen op het gebied van Nederlandse taal en werkcultuur. Hun leidinggevenden zijn gecoacht en begeleid bij het inwerken van deze groep. We vinden het namelijk belangrijk dat naast de organisatietop, ook de rest van de medewerkers dit traject ondersteunt, het liefst van meet af aan. Want met name voor de leidinggevenden van nieuwkomers is een sleutelrol weggeld. Zij moeten er immers samen met hun teams voor zorgen dat de nieuwkomers zich bij ons, op de werkvloer, op hun gemak voelen. Dat was zeker het geval met deze groep van acht. Ik ben ongelooflijk trots op dit project en op de deelnemers: Ahmed Mahdi, Ghada al Mhethawe, Orwa Albitar, Ismail Otri, Bereddin Ghazal, Farishtah Bakhteri, Khaled Mahmoud en Wejdan Ajaj.

Het zal dan ook niet verbazen dat we dit programma samen met de Refugee Talent Hub blijven voorzetten in 2021. Sterker nog, we breiden onze gezamenlijke activiteiten uit. We hebben deze maand alweer drie nieuwkomers aangenomen en in maart organiseren we opnieuw een meet-and-greet met als doel om minimaal vijf - en liefst tien - nieuwe collega’s te verwelkomen. Ondertussen verkennen we ook de kansen voor statushouders binnen ons reguliere mbo-leertraject en onderzoeken we de mogelijkheid om bij de Duitse afdelingen van TenneT meer met nieuwkomers te werken. Dat doen we op basis van onze ervaring met de Refugee Talent Hub en met de Duitse partners van Tent Partnership for Refugees, een internationaal platform waarmee we ook in Nederland samenwerken.

CEO-verantwoordelijkheid

Als CEO van netwerkbeheerder TenneT hoor en zie ik vaak hoe moeilijk het is om aan talentvolle medewerkers te komen. Soms brengt dat twijfel met zich mee. Zoeken wij wel op de juiste manier? Kijken wij op de juiste wijze naar deze kwestie? Juist om die reden trof het mij enorm toen, tijdens het dieptepunt van de vluchtelingencrisis, ik zag dat er veel vluchtelingen aan de kant stonden. Zij kregen maar mondjesmaat toegang tot de arbeidsmarkt, terwijl wij als organisatie juist worstellen met het vinden van talent. Ik vind dat dit anders moet.

Ik hoor vaak dat inclusiviteit en diversiteit iets is van de afdeling Personeelszaken. Daar ben ik het mee oneens. Voor mij is het werken aan diversiteit en inclusiviteit, zoals ze dat bij TenneT Duitsland zouden zeggen, Chefsache. Bij de zoektocht naar vluchtelingentalent komt namelijk alles samen: MVO, HR, Recruiting, innovatie, leiderschap en leiderschapsontwikkeling. Als CEO heb je het voorrecht dat je in een bedrijf al deze aspecten overziet. Daarom moeten wij als CEO’s hiervoor gaan staan. Als CEO ben je immers een ambassadeur voor iets groters dan je eigen bedrijf. Dus kom in actie en zet je in voor het bieden van gelijke kansen en mogelijkheden voor allen. Dat is nu, in deze grillige tijden, belangrijker dan ooit.

Manon van Beek is CEO van netbeheerder TenneT en voorzitter van het bestuur van de Refugee Talent Hub.