Kijk Naar Kansen | Refugee Talent Hub

“Kijk naar kansen”

Gisteren vierde VluchtelingenWerk haar 40-jarig bestaan. Woensdag organiseerde VluchtelingenWerk Noord-Nederland een grote conferentie in Drachten. Dagvoorzitter Bahram Sadeghi faciliteerde een gesprek met ca 250 mensen over theorie en praktijk van 'succesvolle inburgering, verbinden, verbeteren, versnellen.'

Manar Aburshaid vertelde over zijn ervaringen als directeur van een grote garenfabriek in Damascus, zijn vlucht en hervonden ondernemerschap in Nederland. Manar: “Het is prima om op een lager niveau te beginnen dan je in je land van herkomst gewend was. Leer de werkcultuur kennen, de sfeer, de omgangsvormen. En klim dan op. Het probleem is dat veel mensen meteen bovenaan willen beginnen.” Iets dat hijzelf duidelijk in de praktijk heeft gebracht: inmiddels heeft hij zijn eigen bemiddelingsbureau. Manar: “Werk is het meest belangrijke in ons leven, in onze cultuur. Geef ons de kans om ook in Nederland snel aan het werk te gaan.” Een schot voor open doel dat Mark Roscam Abbing namens Minister Koolmees inkopte in zijn presentatie over het nieuwe inburgeringstelsel: “Werk en taal zijn de snelste wegen naar integratie. Wij zetten erop in om mensen zo snel mogelijk aan het werk te helpen.”

Daarvoor zijn uiteraard werkgevers nodig. Judith Blenken Blijdenstein, HR Directeur van Accenture vertelt waarom Accenture zich inzet voor vluchtelingen. “Het past bij onze manier van kijken naar talent. Laten we niet focussen op problemen en obstakels, maar kijken naar de kansen die vluchtelingen bieden, naar de talenten die ze hebben.” Vanuit dat idee heeft Accenture in 2016 samen met Arcadis, AkzoNobel, UAF en VluchtelingenWerk de Refugee Talent Hub opgericht. Een initiatief dat kan rekenen op veel reacties en vragen vanuit de zaal, die enthousiast beantwoord worden door Judith Blenken Blijdenstein en Wilma Roozenboom, directeur van de Refugee Talent Hub. En waarover bij de borrel druk werd doorgepraat. Een mooie bijeenkomst!