Raad van Vrienden

Wij heten niet voor niets Refugee Talent Hub: wij werken graag en veel samen. Met werkgevers, met maatschappelijke organisaties, met kennisinstellingen – en uiteraard met mensen met een vluchtelingenachtergrond. Met al deze mensen en organisaties zijn we continu in gesprek. Om te kijken waar we kunnen verbeteren, waar we bijvoorbeeld meer aan kunnen sluiten op wensen van kandidaten of partners. De recente oprichting van de Raad van Vrienden past daar helemaal bij.

Waarom een Raad van Vrienden?

Wilma Roozenboom, directeur van Refugee Talent Hub, licht toe: "Refugee Talent Hub slaat de brug tussen vluchtelingen en werk. Wij willen zijn voor wie wij werken. Dus ons team bestaat uit mensen met en zonder vluchtelingenachtergrond, en er werken altijd (roulerend per zes tot negen maanden) medewerkers vanuit een aantal van onze corporate partners. Op een ander niveau geldt hetzelfde: het werkgeversperspectief wordt vertolkt door ons bestuur: daarin zitten vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, van wie één persoon naast haar brede corporate kennis en expertise op HR-gebied ook haar ervaring als voormalig vluchteling uit Bosnië meebrengt. Maar het bestuur kijkt toch vooral vanuit de corporate en bredere maatschappelijke bril."

“Om ons werk goed te blijven doen en scherp gehouden te worden, willen we advies van meer mensen met vluchtelingenachtergrond, op strategisch niveau. Mensen die ons kritisch bevragen op wat we doen en waarom we dat doen. Die ons gevraagd en ongevraagd vertellen wat er beter kan. En van wie neem je nou uiteindelijk graag advies aan? Van je vrienden... Daarom heeft Refugee Talent Hub eerder dit jaar een Raad van Vrienden opgericht. Zeven mensen met vluchtelingenachtergrond, kennis van ons werk en het werkveld en bovenal een scherpe blik, houden ons bij de les. Zoals vrienden dat doen."

Moe, Randa, Hord, Ömer, Pegy, Razan en Saït vormen gezamenlijk de Raad van Vrienden – binnenkort stellen we hen persoonlijk aan jullie voor, op de info-pagina op onze website. Hun individuele ervaringen, gekoppeld met die van mensen om hen heen, én vanuit hun werkzame leven in Nederland nu, leveren een schat aan waardevolle punten op. Drie bijeenkomsten met deze groep mensen zijn inmiddels achter de rug. De eerste verbeterpunten zijn opgepakt en er is al volop gebrainstormd. Aan ideeën en feedback geen gebrek! Zo was er het terechte punt dat de selectiecriteria bij onze activiteiten niet altijd volledig transparant zijn – waarop meteen actie is ondernomen – en is kritisch gekeken naar onze inspanningen op het gebied van retentie – waarop nu verbeteringen worden doorgevoerd.

Event rondom de 1.000e match: kom jij ook?

Eén van de onderwerpen die de laatste keer centraal stond, was het werken aan een community van nieuwkomers. Iets wat wij zien als onderdeel van onze Hub: we hebben de mogelijkheid om vanuit een community-gedachte mensen met elkaar in contact te brengen, om hun netwerken uit te breiden. En dat kan beter dan we het nu doen. Heel waardevol om hier meteen al over te kunnen sparren met onze Raad van Vrienden.

Wat eruit kwam? We organiseren een tof event in november, voor alle meer dan 1.000 (!) mensen die in de afgelopen zes jaar via Refugee Talent Hub een (stage met intentie tot) baan vonden. Natuurlijk zijn ook overige geïnteresseerden zijn meer dan welkom. Schrijf je direct in!