Systeem voor de toekomst

In haar voorwoord voor ons jaarverslag van 2022 betoogt onze bestuursvoorzitter Manon van Beek dat er een systeemverandering nodig is: “We móeten we anders gaan kijken naar mensen en talent.”

Als voorzitter van het Bestuur van Refugee Talent Hub maak ik veel dingen (vanaf de zijlijn) mee en zie ik aan de cijfers én verhalen hoe het werk dat mijn collega’s doen, daadwerkelijk impact maakt. Impact op personen, op organisaties én op de maatschappij als geheel. Een drie-eenheid die zo belangrijk is. Want als je daadwerkelijk verandering wilt bewerkstelligen, dan moet je dat op verschillende niveaus doen.

En verandering, dat willen en moeten we nastreven. Het systeem van het verleden biedt namelijk niet de antwoorden voor de toekomst. Dat systeem is nog steeds ingesteld op Nederlandse professionals: mensen die de taal machtig zijn, die een netwerk hebben en die een opleiding hebben die we gemakkelijk kunnen plaatsen. Mensen die – over het algemeen – geen gat op hun CV hebben van twee jaar of meer.

We staan nu voor grotere maatschappelijke opgaven dan ooit tevoren – op het gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld. Tel daarbij op de huidige tekorten op de arbeidsmarkt, en we weten allemaal dat daar een groot gat zit. We móeten dus anders gaan kijken naar mensen, naar talent. Er is een systeemverandering nodig. Het huidige systeem houdt te veel mensen tegen in hun ontwikkeling. Vrouwen, mensen van kleur, mensen met een niet-Nederlands klinkende naam, mensen met een vluchtelingenachtergrond.

Als we aan de wereld van de toekomst willen bouwen, hebben we álle talent nodig. Alle verschillende perspectieven, ervaringen en vaardigheden. Want alleen samen worden we sterker. Zien we meer mogelijkheden. Kunnen we de opgaven van deze tijd aan.

In de wereld van de toekomst kijken we niet naar verschillen in huidskleur, ras, gender, seksuele geaardheid, religie of afkomst. In die wereld, in dat nieuwe systeem, kijken we naar iemand als persoon, zien we talent en ‘matchen’ we op basis van karakter, eigenschappen en ambitie.

Diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid zijn geen vage begrippen; ze zijn hard nodig en ik daag iedereen uit om ze tot de kern van je beleid te laten zijn. Vanuit mijn rol als CEO van TenneT kan ik in ieder geval zeggen: zonder anders naar talent te kijken, komt de energietransitie – en daarmee de klimaatdoelstellingen – in gevaar. Bij TenneT kijken we dus naar: wat heeft iemand nodig om bij ons te kunnen werken? Hoe gaan wij dat regelen als werkgever?

Het aannemen van vluchtelingtalenten is echt een win-win-oplossing: professionals vinden zinvol werk bij ons bedrijf én TenneT bouwt aan een divers en getalenteerd personeelsbestand. Ik ben ervan overtuigd dat een diverse en inclusieve cultuur de prestaties van bedrijven vergroot; het maakt TenneT betekenisvoller, duurzamer, innovatiever, winstgevender en leuker.

Ik ben er trots op zowel bij TenneT als bij Refugee Talent Hub mijn bijdrage te mogen leveren aan de wereld van de toekomst. En ik ben ervan overtuigd dat we de systeemverandering aankunnen. De cijfers van Refugee Talent Hub liegen er ook dit jaar weer niet om: meer dan 300 statushouders vonden een duurzame baan door activiteiten van het team.

Terwijl ik dit voorwoord schrijf, is minister Karien van Gennip (SZW) net op werkbezoek geweest bij Refugee Talent Hub. Ook zij zegt: “Als we mensen met een vluchtelingenachtergrond gaan zien als professionals die ergens anders geboren zijn, komen we verder.” Ik kan dat alleen maar onderschrijven!

Manon van Beek

Lees ook:Dit blog is tevens het voorwoord van het Refugee Talent Hub jaarverslag 2022. Lees hier het jaarverslag.