‘Wow guys, we are moving beyond the lesson now’

29 januari startte een CodeMaster 4 Refugee Talents training bij TenneT in samenwerking met New Dutch Connections en Accenture. In deze 10-wekelijkse training leren statushouders programmeren met Python.

Woensdag 12 februari vond de derde training plaats. Tijdens deze training is middels een interactieve quiz iedereen uitgedaagd om dieper op het programmeren met python in te gaan.  Dit bracht veel input teweeg in de groep en iedereen deed enorm zijn best; de quiz liet ook scores zien van deelnemers. Reden om zo snel mogelijk hogerop te komen op het scorebord! Bij elke vraag werd het antwoord uitgelegd. 

Tijdens het bespreken van de vragen werd duidelijk dat de motivatie en het talent in de groep hoog is, trainer Branko van Abel: ‘Wow guys, we are moving beyond the lesson now’… that’s something for later ;)’. Aan het einde van de training laat Martin Wevers van TenneT aan de deelnemers zien wat je in de praktijk kunt doen met Python. Dit bracht een golf van vragen teweeg en deelnemers namen ook na de training de tijd om over de mogelijkheden van Python na te praten met de trainers van TenneT en met elkaar. Ibrahim, deelnemer aan de training, verteld aan het eind van de training: ‘It’s a very valuable course for me, it would be great to work together with other participants to achieve even more with Python together’. Een mooi voorbeeld van hoe al een basis wordt gelegd om samen meer te bereiken. 

Lijkt dit jou ook leuk? Houd de website in de gaten voor meer Codemasters trajecten in de toekomst.