Over ons

De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingtalenten dichter bij elkaar met betaalde banen als doel. Dit in het belang van de vluchteling, werkgever en de maatschappij. Werk geeft zin en (zelf)vertrouwen en draagt in hoge mate bij aan snellere integratie van vluchtelingen. Vluchtelingen en werkgevers vinden elkaar nog te weinig, terwijl vluchtelingen een krapte op de arbeidsmarkt kunnen vervullen en een divers personeelsbestand aantoonbaar leidt tot succesvollere organisaties. Veel vluchtelingen hebben nog geen netwerk en veel werkgevers weten niet hoe ze met vluchtelingen in contact kunnen komen. Een kans op werk begint bij een ontmoeting; elkaar leren kennen en persoonlijk talent ontdekken. De Refugee Talent Hub brengt werk-ontmoetingen tot stand, de sleutel tot samen werken en samen leven. De Refugee Talent Hub is een initiatief voor en door werkgevers in Nederland, in nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties. VluchtelingenWerk Nederland is een partner van het eerste uur.

Wij werken landelijk: van Delfzijl tot Rotterdam en van Amsterdam tot Arnhem.

Activiteiten & ambitie 

De activiteiten die de Refugee Talent Hub samen met werkgevers organiseert zijn kleinschalig, veelvuldig en zo praktisch mogelijk. Wij organiseren bijeenkomsten samen met werkgevers om de werknemersvaardigheden van vluchtelingen verder te ontwikkelen, zoals IT-trainingen, het opzetten en bijwerken van je LinkedInprofiel of praktische (waaronder technische) workshops. Ook organiseren wij werkervaringstrajecten met werkgevers, pre-selectie van kandidaten en trainingen op maat. Het doel van deze activiteiten is altijd om de kans op werk voor vluchtelingen te vergroten. Onze ambitie is om via een reeks van relatief kleine evenementen grote impact te creëren, op individuele levens van vluchtelingen, deelnemende werkgevers en daarmee op de maatschappij als geheel.

Refugee Talent Hub – How

De hub-gedachte

Wij verbinden kennis, ervaring en contacten van een groot netwerk van werkgevers, maatschappelijke organisaties en vluchtelingen. Dat doen wij bijvoorbeeld door ervaringen van werkgevers en vluchtelingen te bundelen zodat anderen er hun voordeel mee kunnen doen, en door bijeenkomsten te faciliteren waarin HR-managers onderling kennis en ervaring uitwisselen. De hub-gedachte komt ook tot uitdrukking in de manier waarop de Refugee Talent Hub is georganiseerd: een klein en multicultureel team van medewerkers die vrijwel allemaal gedetacheerd zijn vanuit (en dus betaald worden door) partnerbedrijven.

Lees hier onze jaarverslagen over 2017 en 2018.


In januari 2016 presenteerde Accenture het idee van de Refugee Talent Hub aan een groep van CEO’s op het World Economic Forum (WEF) in Davos. De kerngedachte: er is krapte op de arbeidsmarkt en er is onbenut arbeidspotentieel van vluchtelingen. Werkgevers hebben een rol te vervullen om deze kloof te dichten. Sinds eind 2016 is de Refugee Talent Hub een zelfstandige stichting. Wij werken met betaald partnerschap

Ons Team

Wilma Roozenboom

Jenny Hoevenagel

Salar Ashari

Marieke van den Brink

Syan Sitalsing

Lotte Schipper

Eva Huson

Onze Bestuursleden

Manon van Beek

Martin van Iperen

Miel Geleijns

Harm Albert Zanting

Nynke Jansen

Motivatie

Het bestuur van de Refugee Talent Hub bestaat uit:

Voorzitter Manon van Beek (CEO TenneT)- "Ik heb al zoveel ambitieuze, veerkrachtige en leergierige vluchtelingtalenten mogen ontmoeten dat ik me met volle overtuiging inzet om vluchtelingtalenten in te zetten in het bedrijfsleven"

Martin van Iperen (directeur-bestuurder VluchtelingenWerk Nederland) - "Ik ben enthousiast over de Refugee Talent Hub, vooral vanwege het feit dat het een initiatief vanuit werkgevers is. Daarmee is het een mooie aanvulling op het werk van VluchtelingenWerk."

Miel Geleijns (managing director Accenture Nederland) - "Ik zet me in voor Refugee Talent Hub omdat er een duidelijke Win-Win situatie is. Zakelijk Nederland heeft talent nodig en vluchtelingen willen werken." 

Harm Albert Zanting ( directeur Water & Milieu bij Arcadis) - “Er zit volop talent in de groep mensen die nieuw in Nederland is aangekomen”

Nynke Jansen (zelfstandig HR professional) - "De Refugee Talent Hub biedt vluchtelingen perspectief en versnelde integratie door werk en werkgevers toegang tot gedreven medewerkers met enorme veerkracht, een prachtige win-win situatie.”

Anderen over ons

Accenture:

"Ik denk dat het aannemen van vluchtelingen ons eigen belang dient, en mensen helpt die hier komen en moeite hebben met het vinden van een baan. Ik geloof dat het erg goed zou zijn als bedrijven zoals wijzelf in staat zouden zijn om die connectie te maken met vluchtelingtalenten. Mijn idee van de Refugee Talent Hub is dat het een mechanisme moet zijn om deze connectie te maken tussen bedrijven en vluchtelingtalenten." - Miel Geleijns, managing director & Technology Strategy Practice lead bij Accenture Strategy.

 

Vluchtelingenwerk: 

"Het is belangrijk dat bedrijven de meerwaarde zien van vluchtelingen als potentiele werknemers. De Refugee Talent Hub vervult hierbij een belangrijke rol in aanvulling op (en in nauwe samenwerking met) organisaties als VluchtelingenWerk en Stichting UAF , juist omdat de Refugee Talent Hub werkt vanuit de arbeidsmarkt: het aanbod van banen. Dat is echt een andere manier van werken dan de meeste organisaties in dit speelveld.” - Dorine Manson, voormalig bestuursvoorzitter van VluchtelingenWerk Nederland. 

 

Arcadis:

"Wij zijn staan middenin de maatschappij en willen een bijdrage leveren aan die maatschappij. Daarnaast is er natuurlijk ook een zakelijk belang. Bijdragen aan dergelijk initiatief geeft ons bedrijf een profiel dat aantrekkelijk is voor nieuwe collega’s. Zeker voor de jongeren die nu van de universiteit afkomen is salaris niet het belangrijkste; zij willen werken bij een bedrijf met maatschappelijke relevantie. En nog veel concreter: er zit volop talent in de groep mensen die nieuw in Nederland is aangekomen. Wij zoeken dat talent.” - Harm Albert Zanting, directeur Water & Milieu bij Arcadis

Prospectory:

"Vanuit onze passie voor sales zijn wij bij Prospectory continu bezig mensen te verbinden. Sales is verbinden en samen groeien. Of het nou zelf een dialoog opzetten betreft met klanten, of teams helpen in dialoog te treden met hun prospects. Wij delen met de Refugee Talent Hub de ambitie om mensen te laten groeien. Refugee Talent Hub draagt in ons beeld bij aan een wereld waarin mensen elkaar vinden, gaan begrijpen en ontwikkelen. Bedrijven krijgen de kans te groeien in diversiteit en worden cultureel rijker, terwijl gevluchte mensen een tweede levenskans krijgen in een nieuwe wereld. 

Deze gedeelde kernwaarden, verbinden en groeien, maken dat Prospectory met veel liefde en plezier bijdraagt aan Refugee Talent Hub, door onze kennis en ervaring te delen met het team." - Frits-Willem Bakker, managing partner bij Prospectory

WhoCares:

WhoCares brengt positieve initiatieven in beeld en zet gewone mensen met ongewone acties in het zonnetje. "Zij inspireren ons en anderen om zelf in actie te komen voor een betere wereld. Daarom werken wij met veel plezier samen met de Refugee Talent Hub. Wij willen anderen inspireren met krachtige positieve verhalen van nieuwkomers in Nederland, die laten zien dat samen leven daadwerkelijk kan. Door deze samenwerking hebben we meer impact. In de toekomst willen wij nog veel inspirerende voorbeelden tonen en zo het draagvlak en de aandacht voor nieuwkomers in ons land vergroten. WhoCares is een initiatief van CARE Nederland." - WhoCares