De Refugee Talent Hub

brengt werkgevers en vluchtelingtalenten dichter bij elkaar met betaalde banen als doel. Dit in het belang van de vluchteling, werkgever en de maatschappij. Werk geeft zin en (zelf)vertrouwen en draagt in hoge mate bij aan snellere integratie van vluchtelingen. Vluchtelingen en werkgevers vinden elkaar nog te weinig, terwijl vluchtelingen een krapte op de arbeidsmarkt kunnen vervullen en een divers personeelsbestand aantoonbaar leidt tot succesvollere organisaties. Veel vluchtelingen hebben nog geen netwerk en veel werkgevers weten niet hoe ze met vluchtelingen in contact kunnen komen. Een kans op werk begint bij een ontmoeting; elkaar leren kennen en persoonlijk talent ontdekken. De Refugee Talent Hub brengt werk-ontmoetingen tot stand, dé sleutel tot samen werken en samen leven.

De activiteiten die de Refugee Talent Hub samen met werkgevers organiseert zijn kleinschalig, veelvuldig en zo praktisch mogelijk. Wij verbinden kennis, ervaring en contacten van een groot netwerk van bedrijven, NGO’s, onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen en particulieren met vluchtelingen. Wij organiseren bijeenkomsten samen met werkgevers om de werknemersvaardigheden van vluchtelingen verder te ontwikkelen, zoals IT-trainingen, het opzetten en bijwerken van je LinkedInprofiel of praktische (waaronder technische) workshops. Ook organiseren wij werkervaringstrajecten met werkgevers, pre-selectie van kandidaten en trainingen op maat. Het doel van deze activiteiten is altijd om de kans op werk voor vluchtelingen te vergroten.

Onze ambitie is om via een reeks van relatief kleine evenementen grote impact te creëren, op individuele levens van vluchtelingen, deelnemende werkgevers en daarmee op de maatschappij als geheel. De Refugee Talent Hub is een initiatief voor en door werkgevers in Nederland.

In januari 2016 presenteerde Accenture het idee van de Refugee Talent Hub aan een groep van CEO’s op het World Economic Forum (WEF) in Davos. De kerngedachte: er is krapte op de arbeidsmarkt en er is onbenut arbeidspotentieel van vluchtelingen. Werkgevers hebben een rol te vervullen om deze kloof te dichten. Sinds eind 2016 is de Refugee Talent Hub een zelfstandige stichting. Wij werken met betaald partnerschap.

 

Team Refugee Talent Hub

Dalia ObiedMaarten HeeringWinnie Lee

Dalia Obied                    Maarten Heering                       Win-Jan Lee

Jenny HoevenagelAnaïs DavidWilma Roozenboom

Jenny Hoevenagel                 Anaïs David                 Wilma Roozenboom