This website uses cookies to improve the user experience. Privacyverklaring

 • XSRF-TOKEN-protection
 • Browsersessie-ID
 • Cookie consent preferences
 • Analytics storage
 • Ad user data
 • Ad personalization
 • Ad storage

ANBI

Refugee Talent Hub heeft een ANBI-status. Op deze pagina lees je daar meer over.

Algemene gegevens instelling

Naam: Stichting Refugee Talent Hub
Nummer Kamer van Koophandel: 66975085
Adres: Danie Theronstraat 2
Telefoonnummer: 06 14 49 39 66
E-mailadres: info@refugeetalenthub.com
Website: www.refugeetalenthub.com
RSIN: 856777845
Actief in sector: Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid
Doelgroep: Vluchtelingen
Aantal medewerkers: 9

Statutair bestuur van de instelling

 • M.J.J. van Beek, Voorzitter
 • N. Goldblum, Algemeen bestuurslid
 • H. A. Zanting, Penningmeester
 • Z. Agovic-Fako, Algemeen bestuurslid
 • C.S. van Thienen, Algemeen bestuurslid

Doelstelling van de instelling

De missie van de Refugee Talent Hub is een Nederland waarin werkgevers de talenten van vluchtelingen zien en benutten en vluchtelingen gelijke kansen hebben op de arbeidsmarkt. Doelen zijn hogere arbeidsparticipatie onder vluchtelingen, werkd dat beter aansluit bij opleidingsniveau en werkervaring van de vluchtelingen, en hogere baanzekerheid (vaste contracten, en minder part-time).

Beloningsbeleid

De bestuursleden zijn onbezoldigd. Voor het directiesalaris volgen we criteria van de regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties.