Privacy Statement

Wij leggen gegevens vast van vluchtelingtalenten die zich bij ons inschrijven, en van onze partners. Daarbij zitten ook persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld namen, (e-mail)adressen en telefoonnummers. Volgens de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) moeten wij de afspraken over de verwerking van de persoonsgegevens vastleggen. Zo moeten wij aangeven wat wij wel en niet met de gegevens doen, en wat wij van onze partners verwachten. In dit document zijn deze afspraken beschreven.