• 5 oktober 2023
 • 08:00‐11:00
 • 's-Hertogenbosch
 • Enexis
 • Gesloten

Enexis is looking for Data, Cloud and Devops Engineers

On Thursday, October 5th from 10:00-13:00, together with the Refugee Talent Hub, Enexis is organizing a speed date session for Data, Cloud or Devops Engineers.

During the speed date session, you will meet IT Enexis recruiters. You will be prepared for this session on October 2nd, 2023, 14.00-15.00. During the online preparation session, you will receive tips & tricks for your interview, have the possibility to ask questions and get extra background information. After a positive speed date, two follow-up conversations will take place to assess your technical capabilities and meet the hiring manager and teammate(s).

About Enexis:

Enexis Netbeheer, part of the Enexis Group, supplies more than three million households and companies in the Netherlands with electricity and gas. You would join Enexis at an interesting period: The energy transition is in full swing and you will notice that in every fiber of the organization. Smart maintenance, returning energy, natural gas-free living, generating wind energy, and so on, Enexis is working hard to make it possible. This leads to all kinds of adjusted / new (IT) processes and tools to where you can make a valuable contribution!

Furthermore, Enexis is seeking professionals who are eager to contribute to the data solutions of the future, ones that will enhance grid management and bolster the energy transition. The challenges are becoming more intricate, and the volume of available sensor data is growing.

You will be a part of a permanent team within the dynamic and rapidly expanding chain "Alfabet." Currently, this chain is composed of nine collaborative teams that operate in an agile (SAFe) manner. Each team consists of eight members, resulting in your collaboration with approximately 50 to 60 individuals. The teams operate with a high degree of autonomy, fostering an enjoyable work environment and maintaining exceptional agility. The atmosphere in the department is open and relaxed. Everyone is given the space to express their ideas. This is how we keep each other sharp. And that is often accompanied by the necessary humor.

Your Skills & Competencies

Curious about new technologies and techniques, strong customer focus and excellent communication within an Agile/Scrum environment.

**Need to have: **

 • Relevant education and work experience in Data, Cloud or Devops

 • You are in possession of a status/work permit

 • Excellent command of professional English and/or Dutch

 • Willingness to improve your Dutch. Enexis is making a shift to a more international oriented IT culture, but for now most information and meetings are in Dutch!

 • You live max 1 hour away from headquarters Enexis in 's-Hertogenbosch

 • You will be working in the office 2 / 3 days per week (in the beginning that will be everyday)

 • You are available for the preparation session (October 2nd 2023) and the speed dating session (October 5th 2023)

**Specific for Data Engineer: **

 • Knowledge of and experience with data modeling, ETL and SQL;

 • Knowledge of: AWS Monitoring, Kinesis, Kimball/Ster modeling, GIT, Snowpipe

**Nice to have for Data Engineer: **

 • Experience with Matillion and Snowflake is a plus;

 • Experience in processing large amounts of (streaming) data is a plus;

 • Knowledge of the AWS platform is a plus;

 • Knowledge of front-end tools, particularly Power BI & Mendix, is a plus;

 • Knowledge of PowerBi (reporting) is a plus;

Specific for Cloud / Devops Engineer:

 • Work experience with cloud platforms such as AWS and Azure.

 • Knowledge of cloud technology and cloud-native architecture, such as containers and serverless.

 • The ability to automate manual work through code or scripting (we use Python).

 • An 'everything in code' mentality, preferably with knowledge of Git, Terraform and Ansible.

What does Enexis IT offer - if you are hired?

in short:

 • A year contract

 • Personal learning budget. This can be utilized for individualized coaching, including technical skill enhancement, cultural guidance, or Dutch language courses.

 • A buddy to guide you in your onboarding process and beyond

 • To make a difference in a high-end IT environment in the Dutch Energy Transition!

Do you meet the above requirements? Apply now!** The application deadline is 18 september 2023**

...............................................................................................

Enexis is op zoek naar Data-, Cloud- en DevOps-engineers

Op donderdag 5 oktober, van 10:00 tot 13:00 uur, organiseert Enexis in samenwerking met de Refugee Talent Hub een speeddate-sessie voor Data-, Cloud- of DevOps-engineers. Tijdens de speeddate-sessie zul je IT-recruiters van Enexis ontmoeten. Je wordt voorbereid op deze sessie op 2 oktober 2023, van 14:00 tot 15:00 uur. Tijdens de online voorbereidingssessie ontvang je tips en trucs voor je sollicitatiegesprek, heb je de mogelijkheid om vragen te stellen en krijg je extra achtergrondinformatie. Na een positieve speeddate zullen er twee vervolggesprekken plaatsvinden om je technische vaardigheden te beoordelen en om de hiring manager en teamgenoten te ontmoeten.

Over Enexis:

Enexis Netbeheer, onderdeel van de Enexis Groep, levert elektriciteit en gas aan meer dan drie miljoen huishoudens en bedrijven in Nederland. Je zou je bij Enexis voegen in een interessante periode: de energietransitie is in volle gang en dat merk je in elke vezel van de organisatie. Slim onderhoud, terugwinning van energie, gasvrij wonen, windenergie opwekken, enzovoort. Enexis werkt hard om dit mogelijk te maken. Dit leidt tot allerlei aangepaste/nieuwe (IT)-processen en tools waar jij een waardevolle bijdrage aan kunt leveren!

Bovendien is Enexis op zoek naar professionals die graag willen bijdragen aan de datagerichte oplossingen van de toekomst, oplossingen die het netbeheer verbeteren en de energietransitie ondersteunen. De uitdagingen worden steeds complexer en de hoeveelheid beschikbare sensor data neemt toe.

Je zult deel uitmaken van een vast team binnen de dynamische en snelgroeiende keten "Alfabet". Momenteel bestaat deze keten uit negen samenwerkende teams die op een agile (SAFe) manier werken. Elk team bestaat uit acht leden, wat resulteert in samenwerking met ongeveer 50 tot 60 personen. De teams opereren met een grote mate van autonomie, wat een plezierige werkomgeving bevordert en uitzonderlijke wendbaarheid behoudt. De sfeer op de afdeling is open en ontspannen. Iedereen krijgt de ruimte om zijn ideeën te uiten. Zo houden we elkaar scherp. En dat gaat vaak gepaard met de nodige humor.

Jouw Vaardigheden & Competenties:

Nieuwsgierig naar nieuwe technologieën en technieken, sterke klantgerichtheid en uitstekende communicatie binnen een Agile/Scrum-omgeving.

Moet hebben:

 • Relevante opleiding en werkervaring op het gebied van Data, Cloud of DevOps.

 • Je hebt een status /werkvergunning.

 • Uitstekende beheersing van professioneel Engels en/of Nederlands.

 • Bereidheid om je Nederlands te verbeteren. Enexis maakt een verschuiving naar een meer internationaal georiënteerde IT-cultuur, maar voorlopig is de meeste informatie en zijn de vergaderingen in het Nederlands!

 • Je woont maximaal 1 uur verwijderd van het hoofdkantoor van Enexis in 's-Hertogenbosch.

 • Je zult 2 / 3 dagen per week op kantoor werken (in het begin zal dat elke dag zijn).

 • Je bent beschikbaar voor de voorbereidingssessie (2 oktober 2023) en de speeddatesessie (5 oktober 2023).

Specifiek voor Data Engineer:

 • Kennis van en ervaring met data modeling, ETL en SQL;

 • Kennis van: AWS Monitoring, Kinesis, Kimball/Ster modeling, GIT, Snowpipe.

Mooi meegenomen voor Data Engineer:

 • Ervaring met Matillion en Snowflake is een plus;

 • Ervaring met het verwerken van grote hoeveelheden (streaming) data is een plus;

 • Kennis van het AWS-platform is een plus;

 • Kennis van front-end tools, met name Power BI & Mendix, is een plus;

 • Kennis van PowerBi (rapportage) is een plus.

Specifiek voor Cloud / DevOps Engineer:

 • Werkervaring met cloudplatforms zoals AWS en Azure.

 • Kennis van cloudtechnologie en cloud-native architectuur, zoals containers en serverless.

 • Het vermogen om handmatig werk te automatiseren via code of scripting (we gebruiken Python).

 • Een 'alles in code'-mentaliteit, bij voorkeur met kennis van Git, Terraform en Ansible.

Wat biedt Enexis IT - als je wordt aangenomen?

Kort gezegd:

 • Een jaarcontract.

 • Persoonlijk leerbudget. Dit kan worden gebruikt voor individuele coaching, inclusief technische vaardigheden, culturele begeleiding of cursussen Nederlands.

 • Een buddy om je te begeleiden in je onboarding-proces en daarna.

 • Het verschil kunnen maken in een hoogwaardige IT-omgeving in de Nederlandse energietransitie!

Voldoe je aan de bovenstaande eisen? Solliciteer nu! De sollicitatietermijn loopt tot 18 september 2023.