For Dutch see below

As the implementing partner of Tent Partnership for Refugees, we are organizing a professional mentorship program for women with refugee backgrounds. In this program, you will be matched with a professional from ISS, from whom you will receive guidance to boost your professional development.

About ISS

ISS is a leader in the field of workplace experience and facility management and offers placemaking solutions that contribute to better business performance and make (working) life easier, more productive and more enjoyable. They believe that people make the environment and this environment also 'makes' the people. From strategy to operations, they partner with clients to provide places that work, think and give. The values of unity, honesty, entrepreneurial spirit, responsibility and quality are the basis of everything they do.

Many refugees are eager to start working, but face difficulties when entering the Dutch labor market. As a newcomer, you may have a small professional network, know little about the Dutch labor market and find it difficult to meet employers. On top of this, women are underrepresented on the Dutch labor market. Nearly half of the women in the Netherlands are not financially independent. For women with a refugee background, that percentage is even higher. Through this mentor program, ISS offers an opportunity to help you overcome these challenges and empower women!

About the Women Mentorprogram

As a mentee, you will be supported by a professional from ISS in multiple ways, including:

 • Setting career goals, formulating concrete next steps for during mentoring program;
 • Creating/improving your CV and receive guidance on how to create a professional LinkedIn page to present yourself better on the Dutch labor market;
 • Preparing for possible job interviews by practicing interview questions, and discussing how to follow-up;
 • Enhance networking skills, and learn how to identify networking opportunities to grow your network.

Your mentor at ISS will give you one-on-one guidance and support. You will be expected to meet at least six times with a mentor either in-person or online over the course of 4-6 months. The program will start in the beginning of March.

A quote from a participant in a previous mentor program: “My mentor always gives me constructive feedback and motivates me to develop myself so I can reach my full potential.”

So, are you unsure which next steps to take in your career? Are you interested in learning how to get the most out of job interviews? Do you want to expand your professional network and get in touch with the right people? Then sign up for the new ISS mentor program!

What do we expect from you?

 • You are a woman with a refugee background;
 • You would like to increase your chances on the labor market;
 • You have an open, proactive attitude and eager to learn;
 • Must: Your Dutch or English is at a sufficient level to participate in this mentor program;
 • Your CV is in our database;
 • You are enthusiastic and motivated to get the most out of the mentor program;
 • You make time for (online) appointments with your mentor;
 • You have access to a computer (with camera) and internet, which is necessary for video calls.

How do I register?

Please apply if you are interested in participating in this mentorprogram. Don’t forget to upload your CV to your account! The final deadline is the 28th of February.

If you have any questions about the program, you can contact us at info@refugeetalenthub.com. We hope that you will take advantage of this wonderful professional development opportunity!

Pay attention! This is only for female candidates with a refugee background. Apply soon if you want to participate in the program!

= = = = = = = = = = = = =

Als uitvoerend partner van Tent Partnership for Refugees organiseren we een mentorprogramma voor vrouwen met een vluchtelingenachtergrond. In dit programma word je gematcht met een professional van ISS, van wie je begeleiding krijgt om zo je professionele ontwikkeling een boost te geven.

Over ISS

ISS is toonaangevend op het gebied van workplace experience en facility management en biedt placemaking-oplossingen die bijdragen aan betere bedrijfsprestaties en het (werkende) leven gemakkelijker, productiever en plezieriger maken. Ze geloven er in dat mensen de omgeving maken en deze omgeving ook de mensen 'maakt'. Van strategie tot en met bedrijfsvoering werken ze samen met klanten om plaatsen te bieden die werken, denken en geven. De waarden eenheid, eerlijkheid, ondernemerszin, verantwoordelijkheid en kwaliteit, staan aan de basis van alles wat ze doen.

Veel vluchtelingen willen graag aan de slag, maar ondervinden moeilijkheden bij het betreden van de Nederlandse arbeidsmarkt. Als nieuwkomer heb je misschien een klein professioneel netwerk, weet je nog weinig van de Nederlandse arbeidsmarkt en vind je het moeilijk om werkgevers te ontmoeten. Daarbovenop zijn vrouwen ondervertegenwoordigd op de Nederlandse arbeidsmarkt. Bijna de helft van de vrouwen in Nederland is niet financieel onafhankelijk en voor vrouwen met een vluchtelingenachtergrond ligt dat percentage nog hoger. Via dit mentorprogramma biedt ISS een kans je te helpen deze uitdagingen te overwinnen!

Over het Mentorprogramma

Als mentee word je op meerdere manieren ondersteund door een professional van ISS, waaronder:

 • Het opstellen van carrière doelen, en het formuleren van concrete vervolgstappen voor tijdens het mentorprogramma;
 • Je CV opstellen/verbeteren en begeleiding krijgen bij het maken van een professionele LinkedIn-pagina om jezelf nóg beter te presenteren op de Nederlandse arbeidsmarkt;
 • Voorbereiden op mogelijke sollicitatiegesprekken door sollicitatievragen te oefenen en te bespreken hoe een follow-up kan plaatsvinden;
 • Verbeteren van je netwerkvaardigheden en leren hoe je netwerkmogelijkheden kunt identificeren om je professionele netwerk te laten groeien.

Je mentor bij ISS geeft je 1-op-1 begeleiding en ondersteuning. Er wordt van je verwacht dat je in de loop van 4-6 maanden ten minste zes keer (online/offline) met je mentor afspreekt. Het programma start in maart.

Een deelnemer uit een voorgaand mentorprogramma reflecteert: "Mijn mentor geeft me altijd constructieve feedback en motiveert me om mezelf te ontwikkelen zodat ik mijn volledige potentieel kan bereiken."

Dus, weet je niet welke vervolgstappen je moet nemen in je carrière? Wil je leren hoe je het meeste uit sollicitatiegesprekken kunt halen? Wil je je professionele netwerk uitbreiden en in contact komen met de juiste mensen? Schrijf je dan in voor het nieuwe ISS mentorprogramma!

Wat verwachten we van jou?

 • Je bent een vrouw met een vluchtelingenachtergrond;
 • Je wilt je kansen op de arbeidsmarkt vergroten;
 • Je hebt een open, proactieve houding en bent leergierig;
 • Vereist: Je Nederlands of Engels is op een voldoende niveau om deel te nemen aan dit mentorprogramma;
 • Je CV staat in onze database;
 • Je bent enthousiast en gemotiveerd om het maximale uit het mentorprogramma te halen;
 • Je maakt tijd voor (online) afspraken met je mentor;
 • Je hebt toegang tot een computer (met camera) en internet, wat nodig is voor videobellen.

Hoe meld ik me aan?

Meld je aan als je interesse hebt om deel te nemen aan dit mentorprogramma. Vergeet niet je CV te uploaden tot je account! De deadline is 28 februari.

Als je vragen hebt over het programma, kun je contact met ons opnemen via info@refugeetalenthub.com. We hopen dat je gebruik zult maken van deze geweldige kans voor professionele ontwikkeling!

Let op! Dit is alleen voor vrouwelijke kandidaten met een vluchtelingenachtergrond. Meld je dan snel aan als je mee wilt doen aan het programma!

Meer activiteiten