De afschaffing van de 24-weken-eis: hoe zat het ook alweer?

Eerder schreven wij al een artikel over de afschaffing van de zogenaamde 24-weken-eis. De afschaffing hiervan geeft werkgevers meer mogelijkheden om asielzoekers aan te nemen. Maar hoe zat het ook alweer? Een korte recap met 5 vragen en antwoorden.

Wat houdt de recente afschaffing van de 24-weken-eis voor asielzoekers precies in?

De 24-weken-eis beperkte asielzoekers tot maximaal 24 weken werken in een jaar. De Raad van State concludeerde echter dat de 24-weken-eis in strijd is met het Europese Recht, waardoor deze regel van tafel is geveegd. Hierdoor zijn er meer mogelijkheden ontstaan voor asielzoekers om aan het werk te gaan zonder deze beperking.

Welke mogelijkheden biedt de afschaffing van de 24-weken-eis voor werkgevers?

Werkgevers krijgen toegang tot een groep professionals die anders kijken, met nieuwe ideeën komen en ontzettend gemotiveerd zijn. Voor werkgevers loont het om te investeren in deze nieuwe werknemers, nu zij ook langer dan 24 weken per jaar mogen werken. Daarnaast is het steeds minder ‘onontgonnen terrein’: er komt steeds meer informatie beschikbaar voor werkgevers. Met deze groeiende hoeveelheid informatie en door het benadrukken van gelijke kansen op werk, kunnen werkgevers een belangrijke rol spelen bij het integreren van asielzoekers op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Welke tools kunnen werkgevers gebruiken om hulp te krijgen bij het aannemen van asielzoekers?

Wil je meer informatie over nieuwkomers en werk, download dan de praktische gids voor werkgevers, die we samen met de SER maakten. Ook kunnen werkgevers gebruik maken van de Ben & Jerry's toolkit om inzicht te krijgen in de vereiste informatie over werknemers, vervolgstappen te begrijpen en om te leren hoe ze een tewerkstellingsvergunning (TWV) kunnen aanvragen.

Wat is de maatschappelijke impact van het snel laten integreren van asielzoekers op de arbeidsmarkt?

Een snelle integratie van asielzoekers op de Nederlandse arbeidsmarkt draagt bij aan het verminderen van inactiviteit, het verbeteren van de taal en het opbouwen van een eigen netwerk. Dit is een win-win situatie: werk biedt asielzoekers structuur, sociale contacten en het zorgt dat je erbij hoort. En werkgevers met een divers personeelsbestand zijn aantoonbaar succesvoller en toekomstbestendiger.

Bestaan er dan nu geen belemmeringen meer voor werkgevers en asielzoekers, nu de 24-weken-eis is afgeschaft?

Ondanks de afschaffing zijn er nog steeds praktische uitdagingen, zoals lange doorlooptijden bij het aanvragen van tewerkstellingsvergunningen (TWV) en burgerservicenummers, en een wachttijd van 6 maanden voordat betaald werk mag worden verricht. In ons vorige artikel lees je waar je als werkgever een TWV kunt aanvragen en hoe je als asielzoeker een BSN kunt aanvragen en meer informatie over de spoedprocedure bij COA.

Meer weten? Lees hier ons eerdere artikel over de 24-weken-eis.