Het begint bij een persoonlijke ontmoeting

Zo’n 80.000 talentvolle statushouders staan te trappelen om aan het werk te gaan. In een krappe arbeidsmarkt als nu zouden de kansen eindeloos moeten zijn. Helaas is de werkelijkheid weerbarstiger. Collega Pegy Ibrahim en Suzan Peters, HR Business Partner bij Sweco, gingen hierover in gesprek: Waar zit het ‘m in, en: hoe lukt het wél?

Volop talent

Zo’n 80.000 talentvolle statushouders staan klaar om Nederlandse organisaties te versterken. In een krappe arbeidsmarkt als nu lijken de kansen eindeloos. Toch komt de match maar moeilijk tot stand. “Ga het gesprek aan”, is het advies van Pegy Ibrahim, die vanuit Refugee Talent Hub organisaties begeleidt in dit vraagstuk. Samen met Suzan Peters, HR Business Partner bij Sweco, linkte ze inmiddels veertien statushouders aan vacatures binnen Sweco.

Het verschil maken

Ze werken inmiddels al twee jaar aan dit partnerschap: Suzan vanuit HR en als kartrekker binnen Sweco, en Pegy als project officer binnen Refugee Talent Hub. Pegy weet goed hoe het is om je weg te moeten vinden in een nieuw land. “Ik was 16 toen ik vanuit Syrië naar Nederland kwam. Dat ik zo jong was, maakt het in mijn ogen makkelijker. Eigenlijk bewandelde ik dezelfde weg als een Nederlander van dezelfde leeftijd. En dat helpt wel, dan integreer je makkelijker.” Na haar studie International Business ging ze werken bij Refugee Talent Hub, dat werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar wil brengen met als doel tot betaalde banen te komen.

Pegy straalt als ze praat over haar werk: “Onze kandidaten willen aan de slag. Ze willen van waarde zijn. En als een bedrijf dan de deur voor iemand open zet en zegt “Ja, kom maar, laten we het proberen”, dan word ik heel blij! Ik weet dat we bij Refugee Talent Hub het verschil maken voor vluchtelingen in Nederland”, lacht ze trots.

Beter weten wat je niet weet

In het streven naar meer etnische diversiteit en in het kader van de SROI (Social Return On Investment) en de Prestatieladder Sociaal Ondernemen, investeerde Sweco de afgelopen twee jaar flink in de samenwerking met Refugee Talent Hub. Suzan nam het voortouw als projectleider. “Om statushouders op vacatures te kunnen plaatsen, is draagvlak nodig bij het lijnmanagement. Vanuit het projectteam gingen we na hoe we managers daarbij konden ondersteunen, welke behoefte er was. Daarom organiseerden we in het eerste jaar informatiebijeenkomsten en een workshop in samenwerking met Refugee Talent Hub”, legt ze uit. “Ook houden we speeddates. Dat leverde veertien nieuwe collega’s met een vluchtelingenachtergrond op. Enorm inspirerend. Lijnmanagers zoeken nu ook zelf contact met bijvoorbeeld de gemeente om in gesprek te komen met statushouders. Een mooie stap vooruit.”

De lat ligt hoog

Landen in een nieuwe organisatie kost energie, voor iedereen. Voor statushouders ligt die lat nog hoger, door de taalbarrière en het leren werken in een (vaak) compleet andere werkcultuur. Door zowel vanuit de afdelingen áls vanuit de statushouders aandacht te hebben voor taal en werkcultuur ontstaan er mooie initiatieven. Die initiatieven leveren enorm veel op, stellen Suzan en Pegy. “Je leert zoveel over elkaar. Je verplaatst je veel meer in een individu. Je weet beter wat je niet wist en je verrijkt je wereldbeeld en mensbeeld”, zegt Suzan erover. “De mentor krijgt een veel persoonlijker beeld van iemand met een vluchtelingenachtergrond. Het heeft persoonlijke impact en verdiept je kennis.”

Het kantoor als verrijking

Eén van die initiatieven is het eerdergenoemde mentorprogramma voor statushouders door medewerkers van Sweco. “Voor de mentees is dit programma ontzettend belangrijk”, vertelt Pegy. “Alleen de basiskennis over de Nederlandse arbeidsmarkt is al waardevol. Begrijpen hoe het werkt in Nederland. Bijvoorbeeld tijdens een meeloopochtend zien hoe een werkdag eruitziet. Laatst vroeg iemand of het wel zinvol was om een mentee mee te nemen als hij zelf een ochtend op kantoor achter een computer zat. Juist dát is zo goed. Om mentees gewoon te laten ervaren hoe de dingen gaan in Nederland. De simpelste dingen! Dat wat vanzelfsprekend is voor mentoren, is vaak een verrijking voor de nieuwkomer.”

Alles komt samen

Ook het anderstaligennetwerk is een voorbeeld van hoe er aandacht is voor de taalbarrière en andere werkcultuur. Opgericht door niet-native Nederlandstalige Sweco medewerkers die hun dilemma’s omzetten naar een toolbox die nieuwe anderstaligen helpt om met hun team in gesprek te gaan. Suzan sluit regelmatig aan bij het netwerk: “We wisselen tips en adviezen uit, inclusief de inzichten vanuit de samenwerking met Refugee Talent Hub. In dit netwerk komt het samen en versterkt het elkaar. Zo nemen de medewerkers het initiatief over. En dat is wat je wilt. Dat het niet iets is van het management, maar dat je het met elkaar en voor elkaar doet.”

Oh dit wist ik niet!

“Dat het directieteam het partnerschap zichtbaar uitdraagt, maakt het ook sterker”, zegt Suzan. “Zo deelde onze directeur Eugene zijn LinkedIn-profiel twee weken met Murad, die gevlucht is uit China. Dat gaf veel positieve reacties.” De rol van Refugee Talent Hub is daarin cruciaal. “Zonder Refugee Talent Hub hadden wij deze doelgroep nooit ontmoet”, zegt Suzan. “Veel bedrijven willen zoiets wel, maar je moet het ook dóen. Heel veel werkgevers missen kennis. Als ze meedoen aan speeddates of bijeenkomsten, reageren ze vaak met ‘Oh dit wist ik niet’. Dan raken ze gemotiveerd om zelf ook iets te gaan doen”, vertelt Pegy.

Hoe ze naar de toekomst van Nederland kijken? “Diversiteit is onvermijdelijk voor de BV Nederland”, beschouwt Suzan. “Maar hoe doen we dat? Dat is een belangrijke vraag om het als werkgevers en politiek met elkaar over te hebben.” Pegy is hoopvol: “Sommige bedrijven doen het al zó goed. Die zijn al jaren betrokken. Het gaat echt de goede kant op. We doen het stap voor stap.” “Ook de toegenomen aandacht voor de Sustainable Development Goals in het bedrijfsleven is positief,” vult Suzan aan.

En nu verder...

Het in dienst nemen van statushouders gaat verder dan het anderstaligennetwerk [van Sweco, red.] en begeleidingstrajecten. Kijkend naar de diversiteit van Sweco ziet Suzan heel scherp welke uitdagingen er liggen. “Het klinkt zo mooi; diversiteit vergroten”, vertelt ze. “Maar op het moment dat je diversiteit vergroot, dan wordt de uitdaging op inclusie nog groter. Want hoe zorg je ervoor dat je dan ook inclusief blijft? Inclusief én divers zijn vraagt dat je mensen stimuleert om blijvend oog te hebben voor andere perspectieven. Dat je mensen uitdaagt op zoek te gaan naar overtuigingen die ze onbewust meenemen. Het vraagt echt wel iets anders van je als bedrijf.”

Blijven leren van elkaar

“Ieder bedrijf geeft op zijn eigen manier invulling aan diversiteit. Maar uiteindelijk móet het echt uit een bedrijf zelf komen. Refugee Talent Hub faciliteert het ontmoeten. En dat hebben we waarschijnlijk nog jaren nodig.” Pegy is optimistisch als ze vooruitblikt: “We moeten daarin blijven leren van elkaar en het als bedrijven samen doen. Werkgevers moeten de talenten van de statushouders leren zien.” Haar belangrijkste tip voor bedrijven die een eerste stap willen zetten? “Begin bij een persoonlijke ontmoeting, nodig kandidaten uit voor een gesprek. De talenten zie je als je iemand ontmoet.” Contact krijgen met statushouders kan via Refugee Talent Hub. “Maar ook in je eigen netwerk of in de buurt. Het hoeft niet moeilijk te zijn!”