Minister Van Gennip op bezoek bij Refugee Talent Hub

Op woensdag 12 april bracht minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip, een bezoek aan Refugee Talent Hub voor een gesprek samen met Microsoft over de skills gap op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het bezoek vond plaats in het kader van het plan van aanpak Statushouders aan het Werk, dat donderdag 13 april wordt besproken in een commissiedebat van de Tweede Kamer.

Uitdagingen op de arbeidsmarkt

In Nederland zijn er ongeveer 80.000 statushouders die willen en kunnen werken. Tegelijkertijd zijn er ook 35.000 open IT-vacatures, een aantal dat gestaag groeit. Er is een enorme krapte op de arbeidsmarkt en er ligt een flinke uitdaging om deze rollen de komende jaren te vervullen, onder meer door de vergrijzing en de skills gap op het gebied van IT. Het is daarom steeds belangrijker dat Nederlandse werkgevers op zoek gaan naar het nog onbenutte talent op de arbeidsmarkt, zoals statushouders.

Anke den Ouden (General Manager Microsoft Nederland): ‘We hebben meer IT-opgeleide mensen nodig om de digitaliserings- en innovatie-ambitie van Nederland en Europa waar te maken. Gebrek aan digitaal opgeleide mensen is een rem op deze ontwikkeling. De IT-talentpool moet vergroot worden en daarom heeft Microsoft in 2019 de Azure Academy opgericht, waar onbenutte talenten - zoals statushouders - worden opgeleid en bemiddeld naar werk in de IT. Dit doen we samen met o.a. Refugee Talent Hub.’

Van Gennip: "Essentieel dat statushouders de kans krijgen om snel aan het werk te gaan"

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip: “Op de werkvloer leer je de Nederlandse taal en cultuur het snelste. Daarom is het essentieel dat statushouders de kans krijgen én grijpen om zo snel mogelijk aan het werk te gaan. Met een betaalde baan kunnen statushouders zelfstandig hun leven leiden en bijdragen aan de samenleving. Dat is van groot belang voor statushouders zelf en voor de onderlinge solidariteit in ons land. Hier gaan we statushouders actiever bij helpen, samen met gemeenten, werkgevers, het onderwijs en maatschappelijke organisaties.”

Lees en luister ook

Er is een aantal uitdagingen waar statushouders en werkgevers tegenaanlopen, waardoor beide partijen elkaar niet makkelijk vinden op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld het minder goed beheersen van de (Nederlandse) taal, onbekendheid met wet- en regelgeving over werken met statushouders en onbewuste vooroordelen. Maar uiteindelijk is één van de allergrootste obstakels het gebrek aan een relevant professioneel netwerk: werkgevers en statushouders weten elkaar simpelweg niet te vinden.

Daarom startten Refugee Talent Hub en reclamebureau 180 Amsterdam vorige maand de campagne ‘Refugee LinkUp’. Vijfentwintig high-level professionals waaronder Anke den Ouden (General Manager Microsoft Nederland) en Josanne Verdonk (HR-directeur G-star) deelden hun LinkedIn-netwerk ruim twee weken lang met een statushouder.

Wilma Roozenboom (directeur Refugee Talent Hub): “Veel statushouders willen graag werken, maar kunnen geen baan vinden. Een gemis voor hen persoonlijk, en zonde voor de maatschappij als geheel. Dat dit vaak komt door het ontbreken van een relevant professioneel netwerk was het haakje voor deze bewustwordingscampagne.”

"Er zijn deuren opengegaan"

De reacties en resultaten waren boven ieders verwachting. Ruim 2 miljoen mensen zagen de campagne op LinkedIn, en de campagne posts werden veelvuldig gedeeld. Nog binnen de looptijd van de campagne hadden vijf deelnemers een baan gevonden, en heeft het merendeel van de andere deelnemers sollicitatiegesprekken, netwerkactiviteiten en koffieafspraken geregeld. Bovendien is het netwerk van iedere deelnemende statushouder verveelvoudigd. Canan Bozdas, één van de deelnemers, vertelt: “Er zijn door deze campagne deuren voor mij opengegaan die voorheen gesloten bleven.”