Van mentorgesprek tot baan: netwerken werkt

Ze spraken elkaar nog geen uur, maar het gevoel zat goed en een maand later werd Khaled Al-Saholy uit Jemen aangenomen bij de Nederlandse tak van de technologiedienstverlener NTT uit Barneveld. Zijn mentor Gerard Kluivers (Client Delivery Executive) vertelt over zijn deelname aan het mentorprogramma van de Refugee Talent Hub, hoe belangrijk het is om de persoon achter het CV te leren kennen en de waarde van inclusie voor de kwaliteit van je werk.

“Nu realiseer ik me pas dat we elkaar nog niet eens een uur hebben gesproken,” lacht Gerard. “Het is gek dat het kan via een scherm, maar het gevoel bij Khaled zat meteen goed. Wat een prettig persoon, en bovenal leergierig. Ik introduceerde hem bij ons team dat werkt voor een van onze grootste klanten. Daar stond een vacature open. Hij heeft nog een aantal gesprekken gehad met mijn team en in de tussentijd hielden we contact. Hoewel zijn kennis niet helemaal aansloot, dook hij meteen de boeken in en dacht hij mee over bepaalde vraagstukken. Het was makkelijker omdat we de noodzaak hadden om iemand aan te nemen en bovendien was zijn CV interessant, maar het belangrijkste was de klik. Is het een fijn persoon? Past hij in het team? Khaled paste precies in het plaatje en dat was pure mazzel. We spraken elkaar voor het eerst begin december en een maand later is hij bij ons gestart.”

Kijk naar de persoon achter het CV

Gerard hoefde niet lang na te denken toen er vanuit HR een mail langskwam met de vraag wie twee uur van zijn tijd zou willen besteden aan een mentorgesprek met een statushouder: “Het zit in de genen van dienstverleners. Je bent altijd een klant of een gebruiker aan het ondersteunen, en in dit dus geval iemand die een toekomst wil opbouwen in dit land.” Een behoorlijk aantal collega’s van Gerard waren dan ook enthousiast en gaven zich op.

“Ik wist niet precies wat ik kon verwachten van zo’n mentorgesprek,” gaat Gerard verder. “Maar ik ging er niet helemaal blanco in. Mijn vrouw geeft Nederlands (NT2) bij een ISK (Internationale Schakelklas). De ISK biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 12- 18 jaar, die nog maar kort in Nederland wonen en de Nederlandse taal nog niet beheersen. Na een verblijfsduur van maximaal twee jaar, stromen de leerlingen door naar het regulier onderwijs. In deze rol als docent hoort zij leuke, maar ook moeilijke verhalen.”

Omdat de voertaal binnen NTT Engels is, was de Nederlandse taal voor Khaled geen vereiste. Toch durft Gerard niet te zeggen of Khaled ook was aangenomen als hij via de normale weg had gesolliciteerd: “Dan wordt er toch eerst een lijstje afgevinkt voordat iemand op gesprek mag komen: heeft hij de juiste ervaring? En de goede papieren? Iemand met een Nederlands diploma komt hier makkelijker doorheen,” vertelt Gerard eerlijk. “Natuurlijk hebben wij tijdens een van de gesprekken ook Khaleds kennis getest, maar voor mij is het belangrijker of je de juiste ambitie hebt en of je in onze bedrijfscultuur past. Om daar achter te komen moet je eerst met iemand praten.”

Diversiteit en inclusie

Meedoen aan een mentorprogramma als dat van de Refugee Talent Hub wordt gefaciliteerd door NTT. In het internationale bedrijf wordt dan ook veel waarde gehecht aan diversiteit, aldus Gerard. Maar diversiteit betekent volgens hem nog niet dat je er bent: “Er bestaat een beroemde quote: ‘Diversity is being invited to the party; inclusion is being asked to dance’. In het team van Khaled werken onder andere Egyptenaren, Indiërs, Sri Lankanen, Noord-Hollanders en Brabanders. Als je vanuit verschillende achtergronden en dus ook vanuit verschillende culturen naar een probleem kijkt, krijg je verrassende oplossingen. Wij zijn altijd op zoek naar afwijkende meningen want de kwaliteit van het werk wordt er echt scherper van. Natuurlijk maken wij ook wel eens een fout. Maar je mag meedoen en je doet ertoe, daar streven wij naar en dat levert meerwaarde op voor de kwaliteit van je werk.”

Geen schone schijn

Netwerken loont, dat is duidelijk. “Voor mij was meedoen aan dit mentorprogramma maar een kleine investering,” vertelt Gerard. “Eigenlijk vind ik dat iedereen dit gewoon moet doen.” Toch moeten werkgevers hier volgens Gerard ook weer niet te licht over denken. “Het is mooi om als werkgever te kunnen zeggen dat je bijdraagt aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar dat kan alleen als je hier structureel aan blijft werken. Wij doen mee om mensen vooruit te helpen in de maatschappij, niet voor de schone schijn aan de buitenkant. Een mentee van een collega vond bijvoorbeeld een baan bij een concurrent. Hartstikke goed!” Op dit moment werkt Gerard aan een webinar voor statushouders en wakkert hij het enthousiasme van collega’s aan om mee te doen aan een volgend mentorprogramma: “Dit doe ik door erover te vertellen en mijn eigen drijfveren toe te lichten. Bovendien hebben we iemand binnengehaald, dat levert een bepaalde zichtbaarheid op. We zijn een relatief klein bedrijf, dus van hoog tot laag, iedereen weet er inmiddels wel van,” vertelt Gerard lachend. “Het leeft binnen onze organisatie, nu is het een kwestie van vasthouden. En hopelijk kunnen Khaled en ik elkaar binnenkort een keer in het echt ontmoeten!”

Reactie Khaled Al-Saholy

“I am an IT professional and started my career around 1999 in technical and user support. I have worked for different organizations, mostly in Yemen, a few years in Iraq and Malaysia. When I came to the Netherlands, a friend of mine referred me to the Refugee Talent Hub. I participated in two events. One of them was with NTT. The meeting with Gerard went very well. To my surprise he was one of the high-ranking managers within the company. Due to COVID-19, everyone is working from home, but the friendly environment, supportive colleagues and respectful managers really surprised me.

Moving to a foreign country and searching for a job is not an easy task and is expected to take some time. One of the hurdles I faced was that many companies require a proficient level of Dutch. I advise everyone in this position to be patient, contact friends and organizations and always keep improving your skills.”

Khaled Al-Saholy