Zes talenten aan de slag bij ministerie BZK

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is samen met de Refugee Talent Hub en Createment een IT werkervaringstraject gestart voor statushouders. Zes vluchtelingtalenten hebben op 31 juli hun contract ondertekend en gaan aan de slag.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is samen met de Refugee Talent Hub en Createment een IT werkervaringstraject gestart voor statushouders. Zes vluchtelingtalenten hebben op 31 juli hun contract ondertekend en gaan aan de slag.

Selectie

Uiteindelijk zijn uit een grote groep zes talenten geselecteerd en gaan op diverse plekken bij BZK aan het werk, zoals P-Direkt, Rijksdienst voor identiteitsgegevens (RVIG), Rijksvastgoedbedrijf en Logius. Eerst volgen nog twee maanden intensieve (IT)-)trainingen in september en oktober vanaf november zijn ze op de werkvloer bij BZK te vinden.

Goede start

Als ze daadwerkelijk bij BZK aan het werk gaan zullen ze begeleid worden door een coach en krijgen de talenten een buddy op werkvloer. Waar nodig krijgen ze extra training en ondersteuning. Ook BZK onderstreept dat een goede start belangrijk is: “We kennen jullie nog niet, maar we heten jullie van harte welkom en kijken uit naar jullie komst, we zijn nu al enthousiast. We proberen door de training en begeleiding zowel vanuit Createment als vanuit BZK jullie een goede start te geven. Want een goed begin is het halve werk”. En Createment sluit daarbij aan: “Met de combinatie van Refugee Talent Hub, BZK en Createment hebben we alle ingrediënten bij elkaar om hier een succes van te maken”.

Inclusieve organisatie

BZK vindt het belangrijk om vluchtelingen een kans te bieden, het bevordert de integratie en de overheid presteert beter met een inclusieve organisatie. Door krapte op de arbeidsmarkt zijn mensen in de IT ook echt nodig en vluchtelingen kunnen een deel van dit arbeidspotentieel vervullen.

Refugee Talent Hub

Geïnspireerd door dit werkervaringstraject? Benieuwd of binnen jouw organisatie of vakgebied vluchtelingtalenten een arbeidspotentieel kunnen vervullen? Neem dan contact op via info@refugeetalenthub.com

Author: Ingrid van Dijk