Partnerschap

De Refugee Talent Hub werkt met betaald partnerschap, zo kunnen wij activiteiten organiseren om ontmoetingen tot stand te brengen tussen werkgevers en vluchtelingentalenten.

 

Opties partnerschap Refugee Talent Hub voor werkgevers

Al naar gelang het type en aantal gezamenlijke activiteiten dragen partners €10.000 of €25.000 per jaar bij. Een partner betaalt een basisbedrag van €10.000 per jaar. Daarvoor krijgt hij toegang tot onze database, onze kennis en maximaal twee bijeenkomsten per jaar of een werkervaringstraject op maat. Partners die meer activiteiten willen afnemen betalen €25.000. De ervaring leert dat organisaties vaak op zoek zijn naar een combinatie van activiteiten. Het is dus altijd maatwerk wat we uiteindelijk echt gaan doen. Overige giften en in kind bijdragen zijn altijd mogelijk. Zo hebben wij werkruimte tot onze beschikking van TOO The Office Operators en zijn tijdelijk werknemers uitgeleend van Accenture en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De Refugee Talent Hub is een zogenaamde ANBI (algemeen nut beogende instelling). Giften aan ANBI’s mag u van winst aftrekken. Per jaar bedraagt de aftrek ten hoofste 50% van de winst, met een maximum van €100.000. U moet de giften schriftelijk kunnen bewijzen.*

Onze huidige partners zijn:

                                                                                                                                                                 

 

Daarnaast werken wij samen met een groot netwerk van organisaties.

 

* Bron: website Belastingdienst