Partnerschap

De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingtalenten dichter bij elkaar met betaalde banen als doel.  Een kans op werk begint bij een ontmoeting; elkaar leren kennen en voorbij het cv kijken. Daarom organiseert de Refugee Talent Hub ontmoetingen tussen werkgevers en vluchtelingen. De activiteiten die de Refugee Talent Hub samen met werkgevers organiseert zijn kleinschalig, veelvuldig en zo praktisch mogelijk: samen met werkgevers organiseren wij Meet & Greets en werkervaringstrajecten op maat.

Opties partnerschap Refugee Talent Hub voor werkgevers

De Refugee Talent Hub werkt met een betaald partnerschap. Al naar gelang het type en aantal gezamenlijke activiteiten doneren partners €10.000 of €25.000 per jaar.

Lees hier over de ervaringen van Accenture, Arcadis, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Microsoft en ABNAmro.

RTHub praktijkvoorbeeld_Accenture

RTHub praktijkvoorbeeld- Arcadis

RTHub praktijkvoorbeeld_Minbiz

RTHub praktijkvoorbeeld_Microsoft

RTHub praktijkvoorbeeld_ABN AMRO

Met partners die €10.000 per jaar doneren:

  • Delen we onze kennis, ons netwerk van werkgevers en maatschappelijke organisaties, en profielen uit onze database
  • Organiseren we maximaal twee Meet & Greets per jaar, al dan niet in combinatie met andere werkgevers 

Met partners die €25.000 per jaar doneren maken we een plan van aanpak, op maat. Met daarin bijvoorbeeld onder andere: 

  • Een aantal Meet & Greets per jaar, al dan niet in combinatie met andere werkgevers 
  • Een werkervaringstraject
  • Activiteiten om het draagvlak en enthousiasme in de organisatie te vergroten, van presentaties voor HR medewerkers tot een theatervoorstelling in de kantine
  • Netwerkbijeenkomsten en kennissessies met andere werkgevers
  • Dit alles met inzet van onze kennis, ons netwerk van werkgevers en maatschappelijke organisaties, en toegang tot profielen uit onze database

De ervaring leert dat organisaties vaak op zoek zijn naar een combinatie van activiteiten. Het is dus altijd maatwerk wat we uiteindelijk echt gaan doen. Losse giften, extra donaties en in kind bijdragen zijn altijd mogelijk. Zo zijn tijdelijk werknemers uitgeleend van Accenture en van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en hebben wij twee jaar lang gebruik gemaakt van gratis kantoorruimte van The Office Operators.

Met kleine bedrijven waarvoor bovengenoemde bedragen een obstakel zijn, maken wij aparte afspraken.

De Refugee Talent Hub is een zogenaamde ANBI (algemeen nut beogende instelling). Giften aan ANBI’s mag u van winst aftrekken. Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van €100.000. U moet de giften schriftelijk kunnen bewijzen.*

* Bron: website Belastingdienst

Onze huidige partners

accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture

Daarnaast werken wij samen met een groot aantal maatschappelijke organisaties, waaronder de volgende:

accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture
accenture