Een wereld van verschil

Diversiteit op de werkvloer is nog ver te zoeken. Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat Nederlanders met een niet-westerse achtergrond nog altijd drie keer zo vaak werkloos zijn als mensen met een westerse achtergrond. Toch geeft merendeel van de werkgevers aan wel divers te wíllen zijn. Waarom is dat dan zo moeilijk?